Arbetsmarknad

– vägledning mot nya yrken
Du får veta mer om den svenska arbetsmarknaden och dess utmaningar samt hur nätverk och samhällets utveckling påverkar skola/arbetsliv.
Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat. (OBS! Frukostmötet går ej att boka separat!)

Du får veta mer om vad som styr ungdomar och vuxna som är rörelsehindrade eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel Aspberger och ADHD i deras karriärval. Du får redskap för att reflektera kring hur du som studie- och yrkesvägledare kan göra för att underlätta valprocesserna. Du får även goda exempel på hur vi kan stötta dem i deras väg mot arbete. Elisabeth Söderberg berättar om sin forskning inom detta område. Konferensen tar upp vilken stöttning de kan få från olika arbetsgivare, Arbetsförmedling och staten. Eva Carlsson från Sofisam berättar.

Du får höra om regeringens satsning för att hjälpa människor mot arbete. Sociala företag vad är det? Du får inspireras av några företag som berättar om hur de gör för att öppna upp arbetsmarknaden för grupper som har svårt att ta sig in på den. De ger tips om vad du kan behöva veta för att berätta om en arbetsmarknad för alla. Vi får veta mer om hur normer och nätverk påverkar möjligheterna till jobb.

Robert Thorburn, konsult på Svenska Näringsliv, berättar om digitaliseringen som sker oerhört snabbt och medför en fantastisk utveckling med många nya möjligheter både när det gäller utbildning, arbetssökande och tillgång till nya arbeten. Vi får teorier om hur arbeten förändras på lång sikt och vilka nya som kan uppkomma. Dessutom pratar Lena Hensvik om framtida utveckling och utmaningar som arbetsmarknaden står inför.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering med kaffe/te och smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar alla välkomna.
09.05 Karriärval hos elever med behov av särskilt stöd

Elisabeth Söderberg, universitetslektor SU
Elisabet forskar om normbrytande funktionsvariationer och faktorer som kan hämma och främja i karriärvalen. Du får veta mer om hennes studie om ADHD och AST samt vad som du som vägledare behöver känna till i samband med karriärval för dem.

10.05 Arbetsintegrerade sociala företag en resurs för människor med behov av extra stöd.

Eva Carlsson, Tillväxtverket, programansvarig för socialt företagande.
Information om hur arbetsintegrerade sociala företag arbetar och Tillväxtverkets satsning för utveckling.

10.35 Vi kan hjälpa människor med behov av särskilt stöd till arbete!

Richard Stening och Rebecca Nobel från NOVARE PERITOS 
Ulla-Mai Ceder Lindberg och Alexandra Berg från Blå Vägen
Göran Forsberg från SAK Umeå ek. för./ Café REKOmmenderas
Du får träffa representanter från företag som arbetar med att stötta människor med behov av särskilt stöd för att öppna arbetsmarknaden för dem. Det kan till exempel vara unga vuxna som har gått särskolan, människor med kognitiva funktionsvariationer eller psykisk ohälsa eller människor som är nyanlända i Sverige. Företagen berättar om vilka metoder de använder och om sin verksamhet. Vi har en samtalspanel på temat.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 Den svenska arbetsmarknaden och dess utmaningar

Lena Hensvik, IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet 
Lena ger en beskrivning av läget på den svenska arbetsmarknaden utifrån en nyligen släppt rapport och berättar om de huvudsakliga förändringar som har skett under det senaste decenniet. Hur kan vi studie- och yrkesvägledare tänka i vår vägledning för framtiden?

14.00 Kaffe/te med kaka
14.20 Vår tids välfärdskliv

Robert Thorburn, konsult på Svenskt Näringsliv  
Robert talar om hur teknikutveckling, globalisering och förändrade krav från medborgarna stöper om många av våra grundläggande samhällsstrukturer. Mycket av det vi idag ser som helt självklara företeelser och funktioner i samhället kan komma att vara borta inom en ganska snar framtid. Han beskriver en snabb utveckling och förändring som också kommer att ställa nya krav på oss i arbetslivet och som medborgare. ”Vår tids välfärdskliv” är en rapport om utveckling och krav på utbildning ihop med samhällsförändringar. Du får höra om hur yrken förändras på lång sikt ihop med de samhällsförändringar som hela tiden sker omkring oss. Hur kan vi studie- och yrkesvägledare tänka i vår vägledning för framtiden?

15.40 Sammanfattning och avslutning

Sammanfattning och avslutning med Maud Wikström.

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc