Online - närhet - avstånd

21 november 2019
Anpassa verkligheten efter teknikutvecklingen.
Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Du får veta mer om olika vägar att använda teknik för att underlätta vid vägledningssamtal, möten, informationer, undervisning mm.

Vi visar på forskning om teknikutvecklingen som ett sätt att anpassa verkligheten efter vårt numer väldigt direkta sätt att söka informationer och föra ut budskap.

Vad är fällor och fördelar med nätet? Vi tar upp frågan om kränkningar på nätet, om det går och vad som går att göra för att påverka att de minskar.

Vi fortsätter även att följa upp nyheter inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 21 november 2019
08.30-15.45 | 2 750 kr ex moms
Boka