Biträdande rektor – ny i rollen

Leda personal och processer i en pedagogisk verksamhet

Världen är inte sig lik. Inte heller våra priser!

Tack för att du gör ett superjobb i de här tuffa tiderna! Vi vill att ge så många som möjligt något gott att se fram emot i höst och sänker tillfälligt våra kurspriser med 1000 kr. Gäller när du gör din bokning mellan 20 april och 31 maj med rabattkoden "1000".

Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle kursen inte kunna genomföras pga restriktioner så erbjuds du ett nytt kursdatum. Blir du själv sjuk så kan platsen överlåtas till en kollega.

OBS! Dessutom gäller just nu fri av- eller ombokning till annan fortbildning fram till 1 månad före kursdagen, vid alla nya bokningar.

Om kursen

Ett formellt ledarskap är inte en medfödd förmåga, utan något vi lär oss genom träning och teoretisk kunskap. Denna ledarskapsutbildning är skräddarsydd för dig som är ny i rollen som biträdande rektor. Kursen ger dig en bra grund att stå på för din fortsatta utveckling men också verktyg som underlättar kommunikation, synliggör utvecklingsprocesser och möjliggör förändring.

Kursen lär dig att:

  • Utveckla och leda pedagogiska processer
  • Utveckla medarbetarskap samt upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
  • Driva utvecklingsarbete och ge förändringarna fäste
  • Förebygga och hantera konflikter

Innehåll

Hur tar du steget från medarbetare till chef?
I dina tidigare roller hade du ansvar för ditt eget arbete, men nu ska du även ansvara för alla medarbetares prestationer. Det kräver nya kunskaper men också ett nytt förhållningssätt.

Hur balanserar du vardagsarbete med utvecklingsarbete? 
Att leda utvecklingsarbete är ett viktigt uppdrag i skolledarskapet. Samtidigt förväntas du lösa alla praktiska problem som uppstår i vardagen. För att lyckas i ditt uppdrag måste du arbeta strategiskt och systematiskt, och inte fastna i nuets alla göranden. Hur går det till?

Hur utvecklar du medarbetare och arbetslag?
Du har höga ambitioner och vill att varje barn och elev, varje dag, ska mötas av engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Hur kommer vi dit? Under kursen lär du dig grunderna i att utveckla medarbetarskap, bygga starka arbetslag, leda möten och fatta kloka beslut.

Hur hanterar du konflikter som uppstår?
Du vill utveckla men möter kollegor som tycker det är bra som det är. Hur hanterar du medarbetare som inte vill, kan, orkar eller vågar? Att leda kräver kunskap om individ-, grupp- och organisationspsykologi samt en förmåga att situationsanpassa sitt ledarskap och sin kommunikation så att konflikter hanteras på bästa sätt.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som utvecklar er som ledare.

  • Led effektiva möten
  • Verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet
  • Kommunikation utifrån syfte och mottagare
  • Teori om vad som skapar effektiva grupper

Målgrupp

Rektorer i alla skolformer

Välj kursort!

Lärarledd
Digital kurs , 2 - 3 december 2020
09.00 - 15.00 | 5.950 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 23-24 november 2020
09.00 - 16.30 | 6.950 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Erbjuds även som lärarledd digital kurs