Digitala resurser i sfi

– läsförståelse med hjälp av digitala verktyg

Kursen lär dig att:

  • Använda digitala resurser för elevernas läsutveckling
  • Arbeta med läsförståelse och ordkunskap genom text, bild, video och ljud
  • Utveckla er undervisning kring digital litteracitet

Om kursen

Det är inte lätt att hänga med i den digitala utvecklingen. Men om vi inte använder våra digitala resurser i undervisningen finns risken att våra elever går ut i samhället utan digital kompetens och därför får svårt att kunna delta i arbetsliv, vardagsliv och samhällsliv. Välkommen till en kurs som utvecklar er undervisning.

Innehåll

Hur arbetar vi med ett funktionellt perspektiv med hjälp av digitala resurser?
Att möta vuxna elevers behov av ett funktionellt vardagsspråk ställer krav på vår förmåga att välja rätt ingångar, oavsett kurs A-D. Lär er hur ni kan använda symboler, skyltar, anslag, tabeller, blanketter, lönebesked, kvitton, menyer, programblad och annonser som digitalt undervisningsmaterial på sfi A-D.

Hur använder vi digitala resurser för att stärka ett vad- och ett hur-perspektiv i läsningen?
För att era elever på ett effektivt sätt ska lära sig att hämta, förstå, läsa och använda information av vardaglig karaktär (kraven på kurserna A-D skiljer sig), får ni redskap för hur ni kan jobba med textstrukturer som ledtrådar: Fortbildningen lyfter också hur ni bygger in progression.

Hur gör vi digitala resurser till ett naturligt inslag i både undervisning och elevernas lärande?
Teknik som främjar språkutvecklande arbetssätt öppnar många nya pedagogiska dörrar. De digitala resurserna har positiv påverkan på elevernas lärande, främst tack vare multimodalitet och att webbaserat material är tillgängligt också utanför klassrummet.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.
  • Skapa och dela självrättande läsförståelseuppgifter
  • Digitalt läs- och skrivstöd
  • Sammanför text, rörlig bild och ljud på ett språkutvecklande sätt

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare. Fortbildningen har flera gemensamma moment med kursen Grundläggande litteracitetsundervisning.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.


Kursledare
: Ivana Eklund
Välkänd och uppskattad fortbildare, föreläsare, författare och lärare i sfi.

Ivana har både lång yrkeserfarenhet och bred pedagogisk kompetens, inte minst inom lärande med hjälp av digitala verktyg. I sin undervisning har hon i flera år använt både surfplattor och lärplattform och utvecklat nivånanpassat multimodalt studiematerial. Ivana har tillsammans med Annsofie Thörnroth Engborg skrivit boken ”Digital kompetens för sfi-lärare - Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering” (Gothia Fortbildning 2018).