Formativ verkstad för sfi

– träning i Dylan Wiliams formativa verktygslåda

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning för lärare i sfi. Du lär dig teknikerna bakom de formativa strategierna så att du kan få BFL att fungera i ditt klassrum.


Lärarfortbildnings Verkstadskurser är forum för träning och reflektion. Där får du träna på olika scenarion och skapa lösningar på olika utmaningar. Verkstadskurserna har flippat undervisningen och ger dig därför föreläsning och teoretisk grund före kurs i form av film. Kom och träna med Lärarfortbildning!


Före och under kursdagen
Under kursdagen får du vända och vrida på några utmaningar från lärares yrkesvardag och skapa lösningar för dessa. Du gör detta i grupp eller enskilt, och i den ordning du själv önskar. Kursen avslutas med att kursledaren pekar på rätt perspektiv eller lösning och går igenom varför det är så. Den teoretiska genomgången sker före kurs och tar ca två timmar. Detta räknas som en del av kursen och att det är viktigt att du får tid avsatt för detta.

Om kursen

Många sfi-lärare har tagit till sig teorin bakom formativa undervisningsstrategier men upplever ändå att det är svårt att omsätta dem i sin egen undervisningspraktik. Sfi-lärare efterfrågar också fler tydliga sfi-relaterade exempel på hur de formativa verktygen fungerar. Dylan William själv är den första att skriva under på att de formativa strategierna inte är en enkel metod som man snabbt genomför efter ett recept. Men däremot ger BFL mycket stor effekt på undervisningen. Vilka verktyg och resurser finns då i den formativa verktygslådan och hur använder vi dem i sfi-undervisningen?

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare

Innehåll

Hur tydliggör vi målen så att eleverna, oavsett skolbakgrund, förstår vart de ska?
Första steget i BFL är att tydliggöra målen men hur gör vi det så att även elever med kort eller ingen skolbakgrund kan ta till sig dem? Det fungerar inte att sätta styrdokumenten i händerna på eleverna, inte ens om eleverna kan läsa dem på modersmålet eller på en mycket förenklad svenska. Lika tveksamt förhåller det sig med instuderingsfrågor att plugga in. Kan vi ha någon nytta av att det vanligtvis finns kontinuerligt intag på sfi? Här prövar vi några utmanande och inspirerande sätt att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna på sfi.

Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
Eleverna ska under kursens gång lära sig och utveckla de förmågor och kunskaper som i slutet av kursen ska bedömas summativt. Hur vet vi vilka förkunskaper eleverna har och vad de tvärtom behöver utveckla och hur tar vi effektivt reda på det? Hur undviker vi att ge en ineffektiv återkoppling som i värsta fall till och med kan hindra ett fortsatt lärande för eleven? Hur ger vi i stället en återkoppling som både talar om ett "vad" och ett "hur" för eleven? Under denna utmaning tränar vi på att ge återkoppling som gör skillnad.

Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera? 
Kamratrespons är inte det samma som att rätta varandras uppgifter och det är också mer än bara ”two stars and a wish”. Självbedömning är mer än att betygsätta sig själv. Hur får vi elever till att verkligen kunna vara ett pedagogiskt stöd för både sig själv och varandra? Vilka arbetssätt finns det? Vi prövar och diskuterar några alternativ utifrån både syfte och resultat.

Mål

Du lär dig hur du höjer undervisningens effektivitet genom dagligt och kontinuerligt formativt arbetssätt.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 8 maj 2018
09.00 - 16.30 | 3.650 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.