Hjärnan och ett smartare lärande (fd Hjärnsmart)

– hjärnans krav på pedagogiken
Välkommen till en kurs där du lär dig utveckla din undervisning så att den är i enlighet med hjärnans begränsningar, istället för trots begränsningarna.
  • Använd hormonerna till er fördel i undervisningen
  • Hjälp hjärnan att trampa upp kunskapsstigarna
  • Stärk lärandet genom att utveckla långtidsminnet

Om kursen

Vi behöver skapa en lärmiljö där pedagogiken grundar sig på hjärnans krav. Det hjälper oss som lärare att effektivisera vår undervisning och stödjer eleverna i hållbart lärande. När vi med medvetna val i vår undervisning håller stresshormonerna i schack och hjälper eleverna att skapa hållbara minnen kan vi se radikala effekter på elevernas lärande. Välkommen till en kurs som visar hur du blir en lärare i hjärnans tjänst.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger och skolledare 

Innehåll

Hur hjälper du eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
Att skapa kopplingar mellan hjärnans nervceller kräver aktivt tänkande. I början av lärandet kan det bli motigt eftersom kopplingarna är svaga. Lärande kräver aktiva tankar och att skapa minnesprocesser kräver träning och upprepning. Information från korttidsminnet ska in i långtidsminnet. Dessa processer kräver fokus och koncentration. Under kursen får du lära dig hur du aktivt kan träna dina elever så att de på ett bättre sätt kan koncentrera sig och sätta fokus för hållbara minnesprocesser.

Hur skapar du balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?
Dopamin är kopplat till hjärnans belöningssystem och hjälper oss att hålla kvar vår uppmärksamhet. Detta är dock en mycket energikrävande process och vi tappar koncentrationen efter ett tag.  I en lärandesituation behöver vi bli nyfikna och känna meningsfullhet för att kunna behålla uppmärksamheten tillräckligt länge för att skapa minnesprocesser. Kursen ger dig förståelse för hur spegelneuronerna kan skapa vitaliseringseffekter för din undervisning men också hur brainbreakers behövs för att skapa balans i hjärnan och lärandet.

Hur bygger du inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
Stressade elever får förhöjda halter av stresshormonet kortisol. Det gör att de tänker och lär sämre. Positiva känslor spelar en mycket viktig roll i alla lärprocesser och hjälper eleverna att behålla uppmärksamheten. Sätt också ljuset på det som fungerar. Cortex är inte fullt utvecklat förrän i 25-årsålder, vilket gör att känslorna ofta vinner över förnuftet. Kursen tydliggör hur välmåendehormoner, som till exempel oxytocin, kan lindra stress. Du får också lära dig att bygga upp inlärningssituationer som bekräftar, engagerar och berör eleverna.

Hur lär du eleverna att styra sitt belöningssystem?
Vi vill göra det som är kul och har en benägenhet att undvika det som känns jobbigt och tråkigt. Amygdala ger oss en känsla av obehag inför nya idéer och det okända. Du kan lära eleverna att hantera de obehagliga känslorna inför något nytt genom att aktivera deras belöningssystem, som att förbereda, planera och analysera samt att arbeta mot kortsiktiga mål. På kursen får du vetskap om vilka strategier som bäst påverkar hjärnans belöningssystem och främjar lärandet.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får lära dig hur du ökar elevernas måluppfyllelse genom att planera och genomföra undervisning med hjärnan som verktyg.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Få platser kvar!
Stockholm, 2 april 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 8 april 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Örebro, 13 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Halmstad, 15 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Umeå, 16 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Falun, 23 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 12 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Malmö, 28 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Göteborg, 29 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.