Hjärnan och ett smartare lärande (fd Hjärnsmart)

– hjärnans krav på pedagogiken

Kursen lär dig att:

  • Hjälpa era elever till bättre koncentration
  • Bygga upp inlärningssituationer som bekräftar, engagerar och berör eleverna
  • Utveckla långtidsminnet för att stärka lärandet

Om kursen

Hjärn- och motivationsforskning vinner mark i skolan och enligt rapporten Skola 2031 uppger nästan tre av fyra lärare att de vill lära sig mer om detta. Det är inte så konstigt. För när vi förenar den pedagogiska och didaktiska kunskapen med forskning om hjärnan och inlärning kan vi effektivisera vår undervisning. Det blir ett konkret sätt att stötta eleverna till ett mer hållbart lärande.

Innehåll

Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
Att skapa kopplingar mellan hjärnans nervceller kräver aktivt tänkande. I början av lärandet kan det bli motigt eftersom kopplingarna är svaga. Lärande kräver aktiva tankar. Att skapa minnesprocesser kräver träning och upprepning. Här får ni lära er hur ni kan hjälpa hjärnan att trampa upp kunskapsstigarna.

Hur skapar ni balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?
Dopamin hjälper oss att hålla kvar vår uppmärksamhet, men uppmärksamhet är en mycket energikrävande process. Eleverna tappar därför snabbt koncentrationen om vi inte har fungerande strategier. I en lärandesituation behöver vi bli nyfikna och känna meningsfullhet för att kunna behålla uppmärksamheten tillräckligt länge för att skapa minnesprocesser.

Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
Positiva känslor spelar en mycket viktig roll i alla lärprocesser och hjälper eleverna att behålla uppmärksamheten. Stressade elever får förhöjda halter av stresshormonet kortisol. Det gör att de tänker och lär sämre. Vad betyder detta rent praktiskt i vårt klassrum och hur kan vi påverka detta?

Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?
Vi vill göra det som är kul och har en benägenhet att undvika det som känns jobbigt. Amygdala ger oss en känsla av obehag inför nya idéer och det okända. Vi kan träna eleverna i en struktur för hur de lättare kan lära sig, vilket ökar graden av deras välmående. Då hjälper vi eleverna att aktivera belöningssystemet.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Brainbreaks
  • Ta hjälp av hormonerna
  • Tips på saker att undvika

Målgrupp

Lärare, elevassistenter, specialpedagoger och skolledare på komvux 

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 12 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Växjö, 14 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Falun, 19 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Luleå, 21 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 28 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Göteborg, 29 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.