Individanpassad sfi-undervisning

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper

Fortbildning där du med utgångspunkt i elevernas erfarenheter och med hjälp av vuxenpedagogisk metodik blir bättre på att individanpassa din undervisning. Kursen lär dig att:

  • Använda digitala resurser för elevernas läsutveckling
  • Arbeta med läsförståelse och ordkunskap genom text, bild, video och ljud
  • Utveckla er undervisning kring digital litteracitet

Om kursen

En flexibel och mer individanpassad sfi-undervisning kommer att bli än viktigare framöver. De är nyckelord i sfi-utredningen. Samtidigt ställs vi varje dag inför utmaningen att undervisa elever som har helt olika bakgrund och erfarenheter. Vi måste börja se dessa olikheter som en resurs i vår undervisning! Välkommen till en fortbildning som utvecklar er i effektiv vuxenpedagogisk metodik.

Innehåll

Vad innebär vuxenpedagogisk metodik?
Sfi:s lär- och undervisningsmiljö är unik. Under fortbildningen får ni ta del av de viktigaste principerna när det gäller vuxenpedagogisk metodik och andraspråkutveckling samt exempel på pedagogiska metoder och modeller som rekommenderas av gällande andraspråksforskning.

Hur kartlägger vi elevernas erfarenheter, färdigheter och kunskaper?
Allt utvecklingsarbete bygger på att vi först har fångat nuläget. Detsamma gäller elevernas förmågeutveckling. Under fortbildningen går vi igenom vad som gör en kartläggning effektiv och hur man genomför den på bästa sätt, men också hur man använder sig av den när den är upprättad. 

Hur gör vi undervisningen mer individanpassad?
För att möjliggöra ökad individanpassning behöver vi stå stadigt i kunskapen om vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärning i vuxen ålder, så väl positivt som negativt. Under fortbildningen får ni idéer för, och får prova på några konkreta aktiviteter kring stöttning och individanpassning.

Genomförande

Forbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Tips på didaktiska strategier
  • Arbetssätt och aktiviteter som stärker anknytningen till studier och arbetsliv
  • Tips på vad en individuell studieplan bör innehålla så att den blir en effektiv vägvisare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Malmö, 12 april 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 22 oktober 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Malmö, 21 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Göteborg, 22 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.