Individanpassad sfi-undervisning

– vuxenpedagogisk metodik och heterogena grupper

Välkommen till en kurs där du med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och med hjälp av vuxenpedagogisk metodik blir bättre på att individanpassa din undervisning och utveckla mer flexibla arbetssätt.

  • Vässa din vuxenpedagogiska metodik
  • Didaktiska strategier som forskningen lyfter fram
  • Berika din undervisning med tips på stöttning

Om kursen

En effektiv sfi-undervisning kräver individanpassning och flexibilitet. Samtidigt ställs vi varje dag inför utmaningen att undervisa elever som har helt olika bakgrund vad gäller utbildning och yrkes- och livserfarenheter. Vi måste börja se dessa olikheter som en resurs i vår undervisning! Välkommen till en kurs som utvecklar dig i vuxenpedagogisk metodik. Med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och med hjälp av vuxenpedagogisk metodik kan du bli bättre på att individanpassa din undervisning och utveckla mer flexibla arbetssätt.

Innehåll

Vad innebär vuxenpedagogisk metodik?
Att undervisa vuxna skiljer sig från att undervisa barn just för att vuxna är vuxna och barn är barn. Våra elevers unika lärmiljö får konsekvenser för deras lärande. Med insikter i detta har vi, förutom en förbättrad undervisning, också ett viktigt underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Under kursen lyfter vi de viktigaste principerna när det gäller vuxenpedagogisk metodik och andraspråkutveckling. Du får också fördjupa dig i vilka arbetssätt och aktiviteter som främjar ett vuxenpedagogiskt perspektiv på undervisning och lärande, bland annat genom en stärkt anknytning till studier och arbetsliv.

Hur kartlägger vi elevernas erfarenheter, färdigheter och kunskaper?
Allt utvecklingsarbete bygger på att vi först har fångat nuläget. Detsamma gäller elevernas förmågeutveckling. Under kursen går vi igenom vad som gör en kartläggning effektiv och hur man genomför den på bästa sätt, men också hur man använder sig av den när den är upprättad.  Kursen går också igenom vad en individuell studieplan bör innehålla så att den blir en effektiv vägvisare både för dig och eleven.

Hur gör vi undervisningen mer individanpassad?
Utbildningsdepartementet har tillsatt en sfi-utredning där individanpassning är ett nyckelord. En mer flexibel sfi-undervisning kommer att bli än viktigare framöver, vilket innebär en utmaning men också en spännande möjlighet för oss som undervisar på sfi. Kursen ger dig kunskap om vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärning i vuxen ålder, så väl positivt som negativt. Du får även praktiska tips på didaktiska strategier och framgångsrika pedagogiska metoder och modeller som rekommenderas av gällande andraspråksforskning. Under kursen får du också prova på några konkreta aktiviteter och du får praktiska tips kring stöttning och individanpassning som du sedan kan omsätta i din egen undervisningspraktik.

Genomförande

Forbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare

Mål

Kursen ger dig insikter, metoder och redskap för att med hjälp av vuxenpedagogisk metodik och med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter utveckla dina arbetssätt och individanpassa din undervisning.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Göteborg, 11 april 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 12 april 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 29 april 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.