Kollaborativt lärande för lärare

– metoder för kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken
Kursen lär dig att:
 • Använda olika metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Observera och analysera elevernas lärande
 • Utveckla ett kontinuerligt laborerande
 • Skapa strukturer som främjar utveckling och likvärdig undervisning

Om kursen

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs där lärandet sker i process över tid vilket ger dig stora pedagogiska vinster. Med utgångspunkt i aktuell forskning lär du dig hur en grupp lärare gemensamt och systematiskt kan höja undervisningskvaliteten och likvärdigheten genom ett ständigt undersökande och utvecklande utifrån elevernas lärande. Kursen utmanar och vägleder dig i hur du kan fortsätta att utveckla din undervisning och växa som lärare.

Innehåll

Vissa uppfattar det kollegiala lärandet som något som tar tid från planering och utveckling av undervisningen. För andra har det öppnat spännande dörrar till ny undervisningspraktik. Det undersökande och nyfikna förhållningssätt som bär det kollaborativa lärandet bidrar till meningsfullhet eftersom vi ser dess resultat i elevernas lärande. Lärarnas lärande måste därför ta sin utgångspunkt i undervisningen så att vi vet om vi utvecklar det vi behöver bli bättre på. Kursen lär er hur ni går tillväga för att skapa en kontinuerlig utveckling av undervisningen.

Dag 1 Kollaborativt lärande som arbetssätt och förhållningssätt 

 • Kontinuerlig undervisningsutveckling snarare än projekt
 • Evidensbaserad undersökning och förbättring med utgångspunkt i elevernas lärande
 • Metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Lärcykel för kollaborativ undervisningsutveckling

 

Dag 2 Verktyg för det kollaborativa lärandet 

 • Att förankra lärandet i styrdokument och forskning
 • Metoder för samtal som fungerar lärande och utvecklande
 • Utvecklingsfrämjande strukturer
 • Redskap för att undersöka din skolas kollaborativa förmåga

Fortbildning i process

Kursens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling, och kombinerar fysiska träffar med digitala. Den innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du förväntas använda nya kunskaper i din egen verksamhet och genomföra en kollaborativ observation. Till din hjälp i den processen har du ett konkret stödmaterial som guidar dig genom arbetet tillsammans med dina kollegor på den egna skolan. 

Målgrupp

lärare i grundskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasiet och VUX

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kursort!

Fortbildning i process
ENBART DIGITALT, 28 oktober + 3 december 2021
Kl 09.00-15.30 | 6.500 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.