Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv

Välkommen till en kurs för lärare inom komvux som vill lära sig om hur vi får våra elever att se på sin förmåga som något förändringsbart och hur vi motiverar dem att öva och träna.

  • Ta del av den senaste motivationsforskningen
  • Omsätt forskningsresultaten om motivation till ditt lärandeuppdrag i vardagen
  • Få dina elever att se på sina egna förmågor med nya ögon

Om kursen

Redan för ett par år sedan visade en OECD-rapport att elever i den svenska skolan lättare ger upp när de möter motstånd och motgångar jämfört med elever i andra europeiska länder. Tack vare forskning om mindset och grit har vi nu bättre förutsättningar att stötta elevers lärande och utveckling för att motverka detta. Vi tar fasta på Carol Dwecks, Angela Duckworths och Torkel Klingbergs respektive forskning om mindset, grit och jävlar anamma och lär oss hur det ska översättas till vårt läraruppdrag i vardagen.

Innehåll

Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
Tänk om vi kunde få varje elev att känna att allt går att lära sig. Tänk om det samtidigt skakade om oss och vår syn på elevernas kapacitet. Carols Dwecks forskning om våra två mindset är högaktuell. Just det faktum att det går att förändra ett statiskt mindset till att bli dynamiskt, är en kärnfråga för henne. Vi arbetar med begreppets betydelse och översätter det till praktik.

Hur ser undervisning ut som stärker grit?
Angela Duckworths forskning bygger vidare på Dwecks och utgår från begreppet Grit. Grit hänger nära samman med motivation och är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Vi lär oss hur vi kan utveckla vår egen grit, hur eleverna utvecklar sin och vad som krävs av oss för att ge rätt förutsättningar för eleverna att lyckas med att utveckla/stärka sin grit.

Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?
Torkel Klingberg bygger vidare på Dweck och Duckworth och använder begreppet jävlar anamma som den svenska motsvarigheten till grit. Inställningen till lärandet och den egna förmågan kan vara avgörande för hur väl en elev lyckas i skolan och livet. Vi har en utmaning i att bygga upp elevens uthållighet. Vi lär oss vad som gör att en elev uthålligt fortsätter kämpa sig igenom de svåra uppgifterna medan en annan ger upp. Vad blir lärarens roll i detta och vad kan vi göra för att stötta eller bryta mönster?

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Lärare inom komvux

Mål

Du får lära dig hur du får dina elever att se på sin förmåga som något förändringsbart och hur du motiverar dem att öva och träna.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Extra tillfälle!
Stockholm, 11 april 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 4 april 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Fullsatt!
Malmö, 2 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Endast 3 platser kvar!
Göteborg, 3 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Ring för anmälan: 08-7376800
Luleå, 15 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Sundsvall, 20 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Växjö, 24 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 7 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Göteborg, 8 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Stockholm, 13 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.