Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv

Kursen lär dig att:

  • Motivera eleverna att öva och träna när de möter motgångar
  • Hjälpa eleverna till ett dynamiskt mindset
  • Stötta eller bryta elevens mönster för ökat lärande

Om kursen

Redan för ett några år sedan visade en OECD-rapport att elever i den svenska skolan lättare ger upp när de möter motgångar jämfört med elever i andra europeiska länder. Tack vare forskning om mindset och grit har vi nu bättre förutsättningar att stötta elevers lärande för att motverka detta. Vi tar fasta på Carol Dwecks, Angela Duckworths och Torkel Klingbergs respektive forskning om mindset, grit och jävlar anamma och lär oss hur det ska översättas till vårt läraruppdrag i vardagen.

Innehåll

Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
Tänk om vi kunde få varje elev att känna att allt går att lära sig. Carols Dwecks forskning om våra två mindset är högaktuell. Just det faktum att det går att förändra ett statiskt mindset till att bli dynamiskt, är en kärnfråga för henne. Vi arbetar med begreppets betydelse och översätter det till praktik. 

Hur ser undervisning ut som stärker grit?
Grit hänger nära samman med motivation och är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Vi lär oss hur vi kan utveckla vår egen grit, hur eleverna utvecklar sin och vad som krävs av oss för att ge rätt förutsättningar för eleverna att lyckas med att utveckla/stärka sin grit.

Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?
Torkel Klingberg använder i sin forskning begreppet Jävlar anamma. Inställningen till lärandet och den egna förmågan kan vara avgörande för hur väl en elev lyckas i skolan och livet. Vi lär oss vad som gör att en elev uthålligt fortsätter kämpa sig igenom de svåra uppgifterna medan en annan ger upp. Vad blir lärarens roll i detta och vad kan vi göra för att stötta eller bryta mönster?

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i sfi och vux

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Lärarledd
DIGITAL KURS, 18 november 2020
09.00 - 15.00 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 3 november 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 30 november 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Malmö, 4 december 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Erbjuds även som lärarledd digital kurs