Språkinriktad ämnesundervisning på Komvux

– från vardagsspråk till ämnesspråk

Kursen lär dig att: 

  • Se språkets roll i kunskapsutvecklingen
  • Sätta fokus på språklig förståelse och stöttning
  • Göra ämnesdidaktiska val utifrån ett språkligt perspektiv

Om kursen

Ämneskunskaper och olika ämnens specifika språkbruk hänger ihop. Det betyder att du behöver göra ämnesdidaktiska val utifrån ett språkperspektiv. Förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt inom vuxenutbildningen är avgörande för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling.

Innehåll

Hur skapar du en språkinriktad ämnesundervisning?
Språkets roll i kunskapsutvecklingen är stor. Enligt forskning kring flerspråkighet är det svårt att skilja kunskaper i ett ämne från det specifika språkbruk som är karakteristiskt för ämnet.  Eftersom vardagsspråket saknar det djup och den bredd som krävs för att inhämta ämneskunskaper, behöver eleverna stöd på vägen från vardagsspråk till ämnesspråk. Kursen ger dig grundläggande kunskaper och förhållhållningssätt för en mer tydlig språkinriktad undervisning.

Hur skapar du språklig förståelse och stöttar språklig utveckling?
En framgångsrik språkinriktad ämnesundervisning innehåller arbetssätt där fokus ligger på ordförråd och begreppslig förståelse. Genom rikliga tillfällen till språkanvändning och interaktion ger vi eleverna de kognitiva utmaningar som är förutsättningar för kunskapsutveckling. Du får konkreta tips och praktiska verktyg för genomförande av en mer medveten språkinriktad ämnesundervisning.

Hur planerar du in språket och dess olika uttrycksformer i undervisningen?
Enligt forskning kring andraspråk gynnas kunskapsutvecklingen i olika ämnen av att vi medvetet fokuserar på att läsa, skriva, lyssna, visualisera och genomföra muntliga aktiviteter. Vi behöver göra ämnesdidaktiska val där även digitala resurser bidrar till en större variation när det gäller olika uttrycksformer. Kursen ger dig tips på hur en didaktisk planering för olika uttrycksformer kan se ut – analogt och med hjälp av digitala resurser.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Yrkeslärare Sfi, ämneslärare på Komvux

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kursort!

DIGITAL KURS, 14 april 2021
09.00 - 15.30 | 3 150 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 23 april 2021
09.00 - 16.30 | 3 650 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.

Erbjuds även som lärarledd digital kurs