Alfabetisering

I alfabetiseringsgrupper krockar många gånger den läskunniga världen med den icke-läskunniga. Lärare kämpar med frågor om hur man bäst alfabetiserar vuxna eller unga vuxna och det arbetet är både roligt men också utmanande. Vi behöver därför öka både vår förståelse för elevernas omvärldsbild och skaffa kunskap om vad som är framgångsrik undervisning för elever som saknar skolbakgrund.

Välj 2-4 moduler.

Personer med kort eller ingen skolbakgrund ser ofta livet och världen från ett annat perspektiv än vad vi litterata gör. De har bland annat ett att annat sätt att tolka bilder. Att klara sig i vårt samhälle utan läs- och skrivkunnighet kräver andra strategier för att komma till rätta. Här får du se exempel på hur elever med kort eller ingen skolbakgrund kan tolka omvärlden. Vi går även igenom centrala begrepp kring analfabetism.
Många lärare undrar över hur man undervisar vuxna eller unga vuxna som saknar skolbakgrund. Det är en utmaning att utveckla elevens skriv- och läsfärdighet när man inte kan ta hjälp från skriften. Det finns några mer framgångsrika metoder men även fallgropar som man bör tänka på i arbetet med alfabetisering. Vissa generella grundstenar behöver man ha i åtanken när man planerar sin undervisning för alfabetiseringsgrupper. Dessa grundstenar går vi igenom tillsammans.
Att undervisa läs- och skrivinlärning för barn är en sak men vad ska man tänka på när man i stället undervisar vuxna? Det finns olika metoder att välja mellan men alla kanske inte är lämpliga för just vuxna. De behöver en meningsfull och kontextrik undervisning. Vi går igenom olika metoder hur man arbetar med läs- och skrivinlärning med vuxna eller unga vuxna.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille