Lärande och undervisning

Att alfabetisera vuxna eller unga vuxna

– ett möte mellan den icke-läskunniga och läskunniga världen
Fördjupa era kunskaper i alfabetisering. En uppdragsfortbildning speciellt för lärare i sfi.

Om fortbildningen

I alfabetiseringsgrupper krockar många gånger den läskunniga världen med den icke-läskunniga. Lärare kämpar med frågor om hur man bäst alfabetiserar vuxna eller unga vuxna och det arbetet är både roligt men också utmanande. Vi behöver därför öka både vår förståelse för elevernas omvärldsbild och skaffa kunskap om vad som är framgångsrik undervisning för elever som saknar skolbakgrund. I utbildningen dyker vi tillsammans in i elevernas värld och perspektiv samt får konkreta tips och råd hur man undervisar elever med kort eller ingen skolbakgrund.

Målgrupp

Lärare och skolledare i sfi.

Innehåll

Vad kännetecknar icke-läskunniga elevers värld?
Personer med kort eller ingen skolbakgrund ser ofta livet och världen från ett annat perspektiv än vad vi litterata gör. De har bland annat ett att annat sätt att tolka bilder. Att klara sig i vårt samhälle utan läs- och skrivkunnighet kräver andra strategier för att komma till rätta. I utbildningen får du se exempel på hur elever med kort eller ingen skolbakgrund kan tolka omvärlden. Vi går även igenom centrala begrepp kring analfabetism.

Hur undervisar vi elever med kort eller ingen skolbakgrund?
Många lärare undrar över hur man undervisar vuxna eller unga vuxna som saknar skolbakgrund. Hur utvecklas elevens muntliga och skriftliga färdigheter när man inte kan ta hjälp från skriften? Det finns några mer framgångsrika metoder men även fallgropar som man bör tänka i arbetet med alfabetisering. Vissa generella grundstenar behöver man ha i åtanken när man planerar sin undervisning för alfabetiseringsgrupper. Dessa grundstenar går vi igenom på kursen.

Hur undervisar vi läs- och skrivinlärning för vuxna?
Att undervisa läs- och skrivinlärning för barn är en sak men vad ska man tänka på när man undervisar vuxna i stället? Det finns olika metoder att välja mellan men alla kanske inte är lämpliga för just vuxna. De behöver en meningsfull och kontextrik undervisning. I utbildningen går vi igenom olika metoder hur man arbetar med läs- och skrivinlärning med vuxna eller unga vuxna.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Utbildningen ger dig kunskap om hur man kan undervisa målgruppen elever med kort eller ingen skolbakgrund samt ger kännedom om elevernas värld.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille