Bedömning

Den formativa verktygslådan i sfi

- så omsätter vi Dylan Wiliam till klassrumspraktik
Välkommen till en fortbildning med fokus på formativ bedömning i sfi-skolan. Lär er hantera de formativa verktygen så att de kan forma hur ni planerar och genomför undervisning som ger bättre effekt på elevernas lärande.

Om fortbildningen

Många sfi-lärare har tagit till sig teorin bakom formativa undervisningsstrategier men upplever ändå att det är svårt att omsätta dem. Sfi-lärare efterfrågar fler tydliga sfi-relaterade exempel på hur de formativa verktygen fungerar. Dylan William själv är den första att skriva under på att de formativa strategierna inte är en enkel metod som man snabbt genomför efter ett recept. Men däremot ger BFL mycket stor effekt på undervisningen. Vilka verktyg och resurser finns då i den formativa verktygslådan och hur använder vi dem i sfi-undervisningen?

Målgrupp

Lärare och skolledare i sfi-skolan

Innehåll

Hur tydliggör vi målen så att eleverna, oavsett skolbakgrund, förstår vart de ska?
Första steget i BFL är att tydliggöra målen men hur gör vi det så att även elever med kort eller ingen skolbakgrund kan ta till sig dem? Det fungerar inte att sätta styrdokumenten i händerna på eleverna, inte ens om eleverna kan läsa dem på modersmålet eller på en mycket förenklad svenska. Lika tveksamt förhåller det sig med instuderingsfrågor att plugga in. Kan vi ha någon nytta av att det vanligtvis finns kontinuerligt intag på sfi? Här prövar vi några utmanande och inspirerande sätt att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna på sfi. 

Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
Eleverna ska under kursens gång lära sig och utveckla de förmågor och kunskaper som i slutet av kursen ska bedömas summativt. Hur vet vi vilka förkunskaper eleverna har och vad de tvärtom behöver utveckla och hur tar vi effektivt reda på det? Hur undviker vi att ge en ineffektiv återkoppling som i värsta fall till och med kan hindra ett fortsatt lärande för eleven? Hur ger vi i stället en återkoppling som både talar om ett "vad" och ett "hur" för eleven? Vi tränar gemensamt på att ge återkoppling som gör skillnad. 

Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?
Kamratrespons är inte det samma som att rätta varandras uppgifter och det är också mer än bara ”two stars and a wish”. Självbedömning är mer än att betygsätta sig själv. Hur får vi elever till att verkligen kunna vara ett pedagogiskt stöd för både sig själv och varandra? Vilka arbetssätt finns det? Vi prövar och diskuterar några alternativ utifrån både syfte och resultat.

 

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Lär er hur ni höjer undervisningens effektivitet genom dagligt och kontinuerligt formativt arbetssätt.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille