Lärande och undervisning

Digitala resurser i sfi

– läsförståelse med hjälp av digitala verktyg
Fortbildningen lär dig att:
  • Använda digitala resurser för elevernas läsutveckling
  • Arbeta med läsförståelse och ordkunskap genom text, bild, video och ljud
  • Utveckla er undervisning kring digital litteracitet

Om fortbildningen

Det är inte lätt att hänga med i den digitala utvecklingen. Men om vi inte använder våra digitala resurser i undervisningen finns risken att våra elever går ut i samhället utan digital kompetens och därför får svårt att kunna delta i arbetsliv, vardagsliv och samhällsliv. Välkommen till en kurs som utvecklar er undervisning.

Målgrupp

Sfi-lärare och skolledare. Fortbildningen har flera gemensamma moment med kursen Grundläggande litteracitetsundervisning.

Innehåll

Hur arbetar vi med ett funktionellt perspektiv med hjälp av digitala resurser?
Att möta vuxna elevers behov av ett funktionellt vardagsspråk ställer krav på vår förmåga att välja rätt ingångar, oavsett kurs A-D. Lär er hur ni kan använda symboler, skyltar, anslag, tabeller, blanketter, lönebesked, kvitton, menyer, programblad och annonser som digitalt undervisningsmaterial på sfi A-D.

Hur använder vi digitala resurser för att stärka ett vad- och ett hur-perspektiv i läsningen?
För att era elever på ett effektivt sätt ska lära sig att hämta, förstå, läsa och använda information av vardaglig karaktär (kraven på kurserna A-D skiljer sig), får ni redskap för hur ni kan jobba med textstrukturer som ledtrådar: Fortbildningen lyfter också hur ni bygger in progression.

Hur gör vi digitala resurser till ett naturligt inslag i både undervisning och elevernas lärande?
Teknik som främjar språkutvecklande arbetssätt öppnar många nya pedagogiska dörrar. De digitala resurserna har positiv påverkan på elevernas lärande, främst tack vare multimodalitet och att webbaserat material är tillgängligt också utanför klassrummet.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Skapa och dela självrättande läsförståelseuppgifter
  • Digitalt läs- och skrivstöd
  • Sammanför text, rörlig bild och ljud på ett språkutvecklande sätt

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille