Lärande och undervisning

Digitala resurser i sfi

- läsförståelse med hjälp av digitala verktyg
Boka en uppdragsfortbildning för lärare i sfi där ni får inspiration och redskap för att med utgångspunkt i vardagslivets domäner implementera digitala resurser. Lär er skapa webbaserat material som bidrar till att utveckla elevernas läsförståelseförmåga.

Om fortbildningen

Det är inte lätt att hänga med i den digitala utvecklingen och dessutom hitta tid för att både ta till sig alla digitala verktyg och därutöver utgå ifrån pedagogiska idéer för att utveckla lärprocesser. Men om vi inte använder våra digitala resurser i undervisningen finns risken att våra elever går ut i samhället utan digital kompetens och därför får svårt att kunna delta i arbetsliv, vardagsliv och samhällsliv. Den här fortbildningen ger dig inspiration och redskap för att med utgångspunkt i vardagslivets domäner implementera digitala resurser samt skapa och tillgängliggöra webbaserat material som bidrar till att utveckla elevernas läsförståelseförmåga. Fortbildningen har flera gemensamma moment med fortbildningen Grundläggande litteracitetsundervisning.

Målgrupp

Lärare och skolledare i vux och sfi.

Innehåll

Hur arbetar vi med ett funktionellt perspektiv med hjälp av digitala resurser?
I vår vardag är vi ständigt omgivna av det svenska språket i olika former. Hur kan vi använda symboler, skyltar, anslag, tabeller, blanketter, lönebesked, kvitton, menyer, programblad och annonser som digitalt undervisningsmaterial på sfi A-D? Att möta vuxna elevers behov av ett funktionellt vardagsspråk ställer krav på vår förmåga att välja rätt ingångar till förståelse och lärande, i synnerhet när det gäller elever med kort eller ingen skolbakgrund (oavsett vilken av kurserna A-D de läser). Vi tittar på hur dessa ingångar kan se ut.

Hur använder vi digitala resurser för att stärka ett vad- och ett hur-perspektiv i läsningen?
Vi får under kursen jobba med hur du undervisar utifrån ett vad- och ett hur-perspektiv i läsningen och hur eleverna rör sig mellan dessa. För att dina elever på ett effektivt sätt ska lära sig att hämta, förstå, läsa och använda information av vardaglig karaktär (kraven på kurserna A-D skiljer sig), får du redskap för hur du kan jobba med textstrukturer som ledtrådar och också hur du bygger in progression i arbetet. Du får tips på användning av digitala resurser.

Hur gör vi digitala resurser till ett naturligt inslag i både din undervisning och elevernas lärande?
Teknik som främjar språkutvecklande arbetssätt öppnar många nya pedagogiska dörrar. Användning av digitala 
resurser påverkar elevernas lärande i positiv riktning, främst tack vare multimodalitet och att webbaserat material är tillgängligt också utanför klassrummet. Vi går igenom hur du sammanför text, rörlig bild och ljud på ett språkutvecklande sätt och  hur du använder de digitala resurserna för att skapa ett flippat klassrum. Vi arbetar också med resurser för digitalt läs- och skrivstöd, qr-koder som resurs för tillgänglighet och webbaserade resurser för att skapa självrättande läsförståelseuppgifter. Fortbildningen har flera gemensamma moment med kursen Grundläggande litteracitetsundervisning.

Genomförande

Grundläggande fortbildning som bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Fortbildningen ger dig praktisk kunskap om hur du förstärker din undervisning med enkla digitala verktyg. Då får flera konkreta tips på hur du använder bild, film och webb för att arbeta med textunderlag som eleverna möter naturligt i vardagen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille