Bedömning

Formativ bedömning komvux

- så gör vi undervisningen formativ
Fortbildningen lär er att: 
  • Tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna
  • Använda några praktiska tekniker för formativt arbetssätt
  • Ge rätt sorts återkoppling vid rätt tillfälle

Om fortbildningen

BFL ger mycket stor effekt på elevernas utveckling. Men många lärare efterfrågar mer kunskap om vad BFL innebär rent praktiskt för deras undervisning. Trots god teoretisk grund kan det vara en utmaning att omsätta det. Välkommen till en fortbildning som ger vägledning för er undervisning.

Målgrupp

Lärare och skolledare i komvux

Innehåll

Hur tydliggör vi målen så att eleverna förstår vart de ska?
Trots att många skolor tagit till sig det formativa förhållningssättet är det svårt att omsätta det i undervisningen. Många skolor vittnar just nu om omtag runt BFL. Första steget i BFL är att tydliggöra målen men hur gör vi det så att eleverna kan ta till sig dem? Här prövar vi några konkreta sätt att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna.

Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
Eleverna ska lära sig och utveckla de förmågor som ska bedömas, vilket inte alltid är fallet. Hur vet vi då vad eleven kan och vad hen behöver lära sig? Fortbildningen ger möjlighet till träning i att ge effektiv återkoppling som leder lärandet framåt.

Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?
Kamratrespons är inte det samma som att rätta varandras uppgifter och det är också mer än bara ”two stars and a wish”. Självbedömning är mer än att betygsätta sig själv. Hur får vi elever till att verkligen kunna vara ett stöd i lärandet för både sig själva och varandra?

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille