Bedömning

Formativ bedömning sfi

– så gör vi undervisningen formativ
Fortbildningen lär er att:
  • Några praktiska tekniker för formativt arbetssätt
  • Använda språkutvecklande och kognitivt utmanande frågor
  • Ge rätt sorts återkoppling vid rätt tillfälle

Om fortbildningen

BFL ger mycket stor effekt på elevernas utveckling. Men många sfi-lärare efterfrågar mer kunskap om vad BFL innebär rent praktiskt för deras undervisning. Trots god teoretisk grund kan det vara en utmaning att omsätta det. Välkommen till en fortbildning som ger vägledning för er undervisning.

Målgrupp

Lärare och skolledare i sfi-skolan

Innehåll

Hur tydliggör vi målen så att eleverna, oavsett skolbakgrund, förstår vart de ska?
Första steget i BFL är att tydliggöra målen men hur gör vi det så att även elever med kort eller ingen skolbakgrund kan ta till sig dem? Kan vi ha någon nytta av att det vanligtvis finns kontinuerligt intag på sfi? Här prövar vi några konkreta sätt att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna.

Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
Eleverna ska under kursens gång lära sig och utveckla de förmågor och kunskaper som i slutet av kursen ska bedömas summativt. Hur tar vi reda på vilka förkunskaper eleverna har och vad de tvärtom behöver utveckla? Fortbildningen ger möjlighet till träning i att ge effektiv återkoppling som leder lärandet framåt.

Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?
Kamratrespons är inte det samma som att rätta varandras uppgifter och det är också mer än bara ”two stars and a wish”. Självbedömning är mer än att betygsätta sig själv. Hur får vi elever till att verkligen kunna vara ett i lärandet för både sig själva och varandra?

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille