Lärande och undervisning

Genrepedagogik i sfi-undervisningen

– stärk elevernas skrivutveckling
Fortbildningen lär dig att:
  • Skapa undervisningen med fast struktur och igenkänning
  • Kombinera cirkelmodellen med olika digitala resurser
  • Förena genrepedagogiken med formativa arbetssätt

Om fortbildningen

Era sfi-elever behöver från första stund kunna fungera som föräldrar, konsumenter, hyresgäster och arbetssökande eller kollega. Ni ska vägleda och stötta eleverna i deras språkutveckling för att klara av det. Välkommen till en fortbildning som ger grundläggande kunskap om hur ni undervisar utifrån genrepedagogik och med hjälp av cirkelmodellen.

Målgrupp

Sfi-lärare, modersmålslärare och skolledare

Innehåll

Hur undervisar ni med genrepedagogik?
Det är inte ovanligt att samma texttyp, om än med olika tematiskt innehåll, återkommer flera gånger under sfi-utbildningen, till och med under samma kurs. Vad är genrepedagogik och hur kan ni använda er av den för att dra nytta av ett cykliskt skrivande med teman?

Hur kombinerar ni cirkelmodellen med digitala resurser?
Cirkelmodellen gör genreundervisningen i klassrummet strukturerad. En genomtänkt användning av digitala resurser tillsammans med cirkelmodellen stärker elevernas språkutveckling ytterligare. Lär er hur ni kan använda digitala resurser så att ni också parallellt utvecklar elevernas digitala kompetens.

Hur undervisar ni formativt med cirkelmodellens fyra faser?
Varje fas i cirkelmodellen kräver specifika språkutvecklande och kognitivt utmanande aktiviteter. Lär er hur ni utifrån ett innehåll skapar och varierar dessa. För att vägleda, stimulera och motivera eleverna i deras lärande under de olika faserna av cirkelmodellen, behöver ni ge individanpassad stöttning och använda er av formativ återkoppling.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Exempel på digitala resurser för att undervisa om olika texttyper
  • Så kan ni lyfta texttypernas karakteristiska språkliga, innehållsliga och formella drag
  • Så blir genrepedagogiken en röd tråd genom utbildningen

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille