Lärande och undervisning

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– språkutvecklande arbetssätt för A-D
Fortbildningen lär dig att:
  • Undervisa i grundläggande läs- och skrivinlärning med vuxenrelevant innehåll
  • Skapa språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter
  • Integrera digitala verktyg och använda multimodala arbetssätt i undervisningen

Om fortbildningen

De tre studievägarna gör att du som sfi-lärare möter elever med väldigt olika studiebakgrund och behov. Därför behöver vi anpassa våra arbetssätt för att möta detta. Den största utmaningen ligger i att utveckla vuxna elevers litteracitet när man samtidigt saknar ett gemensamt undervisningsspråk. Välkommen till en fortbildning som ger komprimerad kunskap för er som saknar möjlighet att investera den stora mängd tid Skolverkets stödmaterial kräver.

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Innehåll

Hur undervisar ni elever med kort eller ingen skolbakgrund?
Här får ni kunskap om hur eleverna kan lära sig strategier för att hantera skrift i vardagen, och förståelse för hur undervisningen kan fungera som en brygga mellan den privata domänen och skoldomänen. Fortbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap i hur vi ska undervisa vuxna med kort eller ingen studiebakgrund, men svarar också på frågan varför. Vi synar begreppet litteracitet och tittar på fungerande metoder.

Eleverna behöver känna att det de lär sig är användbart och att de blir bekräftade som tänkande och erfarna vuxna. Ni får lära er hur ni kan skapa undervisning som tar vara på elevernas erfarenheter, är meningsfull, vuxenrelevant, håller ett funktionellt perspektiv och är förankrad i en kontext.

Hur konstruerar ni språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?
Det här både är en konst och en utmaning. Under fortbildningen reflekterar vi runt balansen mellan att ge hög stöttning i språkutvecklingen men samtidigt utmana eleverna kognitivt som de vuxna tänkare de är. Ett språkutvecklande arbetssätt kräver också olika uttrycksformer där multimodalitet och digitala verktyg integreras i undervisningen.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen. Ta med en digital enhet med internetuppkoppling.

  • Exempel på hur ni kan använda flerspråkighet som resurs i klassrummet
  • Så kan ni stimulera eleverna till att våga ta till egna språkliga lösningar
  • Tips till undervisningen runt avkodning, ljudning, läsflyt, stavning och uttal

Ivana Eklund är välkänd för de flesta sfi-lärare. Ivana var delaktig i arbetet med Skolverkets stödmaterial och vet därför hur kursen kompletterar stödmaterialet på bästa sätt. Här fokuserar hon på att omsätta teori till praktik och ger konkreta tips och exempel som alla sfi-lärare kan ta till sig och ha nytta av.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille