Individanpassad sfi-undervisning

– vuxenpedagogisk metodik och heterogena grupper
En effektiv sfi-undervisning kräver individanpassning och flexibilitet. Utmaningen varje dag är att undervisa elever som har helt olika bakgrund vad gäller utbildning och yrkes- och livserfarenheter. Vi måste börja se dessa olikheter som en resurs i vår undervisning!

Om fortbildningen

En effektiv sfi-undervisning kräver individanpassning och flexibilitet. Samtidigt ställs vi varje dag inför utmaningen att undervisa elever som har helt olika bakgrund vad gäller utbildning och yrkes- och livserfarenheter. Vi måste börja se dessa olikheter som en resurs i vår undervisning! Denna fortbildning utvecklar er i vuxenpedagogisk metodik. Med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och med hjälp av vuxenpedagogisk metodik kan ni bli bättre på att individanpassa er undervisning och utveckla mer flexibla arbetssätt.

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare

Innehåll

Vad innebär vuxenpedagogisk metodik?
Att undervisa vuxna skiljer sig från att undervisa barn just för att vuxna är vuxna och barn är barn. Våra elevers unika lärmiljö får konsekvenser för deras lärande. Med insikter i detta har vi, förutom en förbättrad undervisning, också ett viktigt underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Fortbildningen lyfter de viktigaste principerna när det gäller vuxenpedagogisk metodik och andraspråkutveckling. Ni får också fördjupa er i vilka arbetssätt och aktiviteter som främjar ett vuxenpedagogiskt perspektiv på undervisning och lärande, bland annat genom en stärkt anknytning till studier och arbetsliv.

Hur kartlägger vi elevernas erfarenheter, färdigheter och kunskaper?
Allt utvecklingsarbete bygger på att vi först har fångat nuläget. Detsamma gäller elevernas förmågeutveckling. Fortbildningen går igenom vad som gör en kartläggning effektiv och hur man genomför den på bästa sätt, men också hur man använder sig av den när den är upprättad. Ni får också ta del av vad en individuell studieplan bör innehålla så att den blir en effektiv vägvisare både för dig och eleven.

Hur gör vi undervisningen mer individanpassad?
Utbildningsdepartementet har tillsatt en sfi-utredning där individanpassning är ett nyckelord. En mer flexibel sfi-undervisning kommer att bli än viktigare framöver, vilket innebär en utmaning men också en spännande möjlighet för oss som undervisar på sfi. Fortbildningen ger er kunskap om vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärning i vuxen ålder, så väl positivt som negativt. Ni får praktiska tips på didaktiska strategier och framgångsrika pedagogiska metoder och modeller som rekommenderas av gällande andraspråksforskning. Fortbildningen ger er också möjlighet att prova på några konkreta aktiviteter och ger praktiska tips kring stöttning och individanpassning som ni sedan kan omsätta i er egen undervisningspraktik.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Fortbildningen ger er insikter, metoder och redskap för att med hjälp av vuxenpedagogisk metodik och med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter utveckla era arbetssätt och individanpassa undervisningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille