Individanpassad sfi-undervisning

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper
Fortbildningen lär er att:
  • Skapa en flexibel vuxenanpassad undervisning
  • Variera och anpassa stöttning
  • Planera undervisningen utifrån ett resursperspektiv

Om fortbildningen

En flexibel och mer individanpassad sfi-undervisning kommer att bli än viktigare framöver. De är nyckelord i sfi-utredningen. Samtidigt ställs vi varje dag inför utmaningen att undervisa elever som har helt olika bakgrund och erfarenheter. Vi måste börja se dessa olikheter som en resurs i vår undervisning! Välkommen till en fortbildning som utvecklar er i effektiv vuxenpedagogisk metodik.

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare

Innehåll

Vad innebär vuxenpedagogisk metodik?
Sfi:s lär- och undervisningsmiljö är unik. Under fortbildningen får ni ta del av de viktigaste principerna när det gäller vuxenpedagogisk metodik och andraspråkutveckling samt exempel på pedagogiska metoder och modeller som rekommenderas av gällande andraspråksforskning.

Hur kartlägger vi elevernas erfarenheter, färdigheter och kunskaper?
Allt utvecklingsarbete bygger på att vi först har fångat nuläget. Detsamma gäller elevernas förmågeutveckling. Under fortbildningen går vi igenom vad som gör en kartläggning effektiv och hur man genomför den på bästa sätt, men också hur man använder sig av den när den är upprättad. 

Hur gör vi undervisningen mer individanpassad?
För att möjliggöra ökad individanpassning behöver vi stå stadigt i kunskapen om vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärning i vuxen ålder, så väl positivt som negativt. Under fortbildningen får ni idéer för, och får prova på några konkreta aktiviteter kring stöttning och individanpassning.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Tips på didaktiska strategier
  • Arbetssätt och aktiviteter som stärker anknytningen till studier och arbetsliv
  • Tips på vad en individuell studieplan bör innehålla så att den blir en effektiv vägvisare

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille