Bedömning

Sätt rätt betyg i komvux

- så sätter vi rättssäkra och likvärdiga kursbetyg

Välkommen till en praktiskt inriktad fortbildning om betygsättning i komvux.
Boka uppdragsfortbildningen till er skola eller kommun.

Om fortbildningen

När vi utvecklar vår betygssättning gör vi det för att kvalitetssäkra vår undervisning. Många lärare sliter hårt med betygssättningen vid kurssluten eftersom de känner sig osäkra på vad som gäller. Och det är inte lätt. Har vi dessutom inte planerat vår undervisning på ett sätt som synliggör elevernas förmågeutveckling, blir det ännu knepigare. Med träning i att sätta korrekta betyg kan lärare både fullfölja sitt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera sin undervisning. Vi blir bättre lärare helt enkelt.

Målgrupp

Lärare och skolledare i komvux

Innehåll

Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg?
Hur identifierar vi kvalitet i relation till kunskapskraven? Ett betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen. Så långt inga problem. Det är snarare hur vi ska se på ”kvalitet” som utmanar. Här går vi igenom olika värdeord och diskuterar också det friutrymme som lärare har i att bedöma det.

Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
Många lärare tycker relationen mellan förmågor och centralt innehåll är svårt. Andra utgår fortfarande från det centrala innehållet när de ska betygssätta, trots att det är ett verktyg för att träna förmågor. Hur många gånger vill vi se något för att veta säkert om elevens förmåga? Matchar jag min undervisning mot den uppfattningen?

Hur sätter vi korrekta kurs- och slutbetyg?
Med hjälp av olika fiktiva elevfall får ni här utmana er kunskap om hur ni ska förhålla er till de delar av kunskapskraven som har testats när ni sätter kurs- eller slutbetyg. Vi arbetar bland annat med relationen B och D, tröskeleffekt, pysparagraf, sjukdom, frånvaro, F och streck samt nationella prov (vid gymnasial nivå).

 

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Ni blir kunnigare och tryggare betygsättare och höjer likvärdighet och rättssäkerhet i er vuxenutbildning.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille