Bedömning

Sätt rätt betyg i sfi

– så sätter ni rättssäkra och likvärdiga kursbetyg
Fortbildningen lär er att:
  • Handskas med kunskapskrav som är färdighetsbaserade
  • Identifiera kvalitet och progression
  • Planera undervisning så att den ger korrekt underlag för betygsättning

Om fortbildningen

När vi utvecklar vår betygssättning gör vi det för att kvalitetssäkra vår undervisning. Eftersom planeringen av kursen för varje sfi-elev är individuell och bottnar i elevens individuella studieplan, sätts betyg vid olika tillfällen för olika elever. Om vi inte har planerat vår undervisning på ett sätt som synliggör elevernas förmågeutveckling, blir betygsättningen svår.

Målgrupp

Lärare och skolledare i sfi

Innehåll

Hur ska vi tolka värdeorden för att kunna sätta rätt kursbetyg?
Ett betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sina språkhandlingar vid tiden för betygssättningen på en viss kurs utifrån aspekterna hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Så långt inga problem. Det är snarare hur vi ska se på kvalitet i samband med språklig kompetens som utmanar.

Hur bedömer vi språklig färdighet för en korrekt betygsättning? 
Eftersom sfi-kursplanen saknar rubriken Centralt innehåll och därför en tydlig definition av vad vi ska undervisa om, tycker många lärare att det är svårt att bedöma elevernas kunskaper och kommunikativa färdigheter. Med hjälp av formativ bedömning under kursens gång kan vi göra en mer kvalitativt säker summativ bedömning i slutet av kursen.

Hur sätter vi korrekta kursbetyg?
Utmana er kunskap om hur ni ska förhålla er till progressionen inom sfi-utbildningen utifrån samtliga fem aspekter. Vi diskuterar progression både mellan betygsstegen för en kurs och mellan kurserna. Vi berör också begreppet tillfredsställande framsteg, betyget F och streck i betygskatalogen samt skillnad mellan betyg på nationella provet och kursbetyg.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Tips på hur ni kan använda nationella prov formativt
  • Så bedömer ni vad ni har övat på och övar på vad ni bedömer
  • Exempel på hur ni bedömer strategier

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille