Bedömning

Sätt rätt betyg i sfi

- så sätter vi rättssäkra och likvärdiga kursbetyg

Välkommen till en praktiskt inriktad fortbildning om betygsättning i sfi-undervisning.
Boka uppdragsfortbildningen till er skola eller kommun.

Om fortbildningen

När vi utvecklar vår betygssättning gör vi det för att kvalitetssäkra vår undervisning. Många lärare sliter hårt med betygssättningen vid avslutad kurs eftersom de känner sig osäkra på vad som gäller. Och det är inte lätt. Eftersom planeringen av kursen för varje sfi-elev är individuell och bottnar i elevens individuella studieplan, sätts betyg vid olika tillfällen för olika elever. Om vi inte har planerat vår undervisning på ett sätt som synliggör elevernas förmågeutveckling, blir betygsättningen svår. Med träning i att sätta korrekta betyg kan lärare både fullfölja sitt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera sin undervisning. Vi blir bättre lärare helt enkelt. 

Målgrupp

Lärare och skolledare i sfi

Innehåll

Hur ska vi tolka värdeorden för att kunna sätta rätt kursbetyg?
Hur identifierar vi kvalitet i relation till kunskapskraven för en sfi-kurs? Ett betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sina språkhandlingar vid tiden för betygssättningen på en viss kurs utifrån aspekterna hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Så långt inga problem. Det är snarare hur vi ska se på kvalitet i samband med språklig kompetens som utmanar. På sfi finns en progression mellan betygen E, C och A inom varje kurs och det är just progressionen som uttrycks genom värdeorden. Hur ska vi som lärare kunna hjälpa eleven till ett högre betyg? 

Hur bedömer vi språket för en korrekt betygsättning?
Eftersom sfi-kursplanen saknar rubriken "centralt innehåll" och följaktligen även en tydlig definition av vad vi ska undervisa om, tycker många lärare att relationen mellan elevens kommunikativa förmågor och centrala kunskaper är svårt. Inom bedömning för lärande (BFL) utgår man från tre grundläggande frågor: Vad är målet, var befinner sig eleven i förhållande till målet och hur ska eleven göra för att nå målet? Med hjälp av formativ bedömning under kursens gång kan vi göra en mer kvalitativt säker summativ bedömning. Kan ett summativt prov användas formativt och i så fall hur? Vilka kunskaper krävs för olika betygssteg? 

Hur sätter vi korrekta kursbetyg och vad är tillfredsställande framsteg?
Utmana er kunskap om hur ni ska förhålla er till progressionen inom sfi-utbildningen utifrån samtliga fem aspekter. Vi arbetar bland annat med relationen mellan betygen B och D och hur betyget A på t.ex. kurs B förhåller sig till betyget E på kurs C. Vi berör också sådant som tillfredsställande framsteg och paragraf om utbildningens upphörande, problematik kring betyget F och streck i betygskatalogen samt nationella slutprov för kurserna B-D och skillnaden mellan provbetyg och kursbetyg.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Ni blir kunnigare och tryggare betygsättare och höjer likvärdighet och rättssäkerhet i er sfi-undervisning

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille