Bedömning

Sätt rätt betyg komvux

- så sätter ni rättssäkra och likvärdiga kursbetyg

Fortbildningen lär er att:

  • Handskas med kunskapskrav som är färdighetsbaserade
  • Identifiera kvalitet och progression
  • Planera undervisning så att den ger korrekt underlag för betygsättning

Om fortbildningen

När vi utvecklar vår betygssättning gör vi det för att kvalitetssäkra vår undervisning. Om vi inte har planerat vår undervisning på ett sätt som synliggör elevernas förmågeutveckling, blir betygsättningen svår. Med träning i att sätta korrekta betyg kan lärare både fullfölja sitt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera sin undervisning. Vi blir bättre lärare helt enkelt.

Målgrupp

Lärare och skolledare i komvux

Innehåll

Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg?
Ett betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen. Så långt inga problem. Det är snarare hur vi ska se på ”kvalitet” som utmanar. Här går vi igenom olika värdeord och diskuterar också det friutrymme som lärare har i att bedöma det.

Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
Många lärare tycker relationen mellan förmågor och centralt innehåll är svår. Andra utgår fortfarande från det centrala innehållet när de ska betygssätta, trots att det är ett verktyg för att träna förmågor. Hur många gånger vill vi se något för att veta säkert om elevens förmåga? Matchar jag min undervisning mot den uppfattningen?

Hur sätter vi korrekta kurs- och slutbetyg?
Med hjälp av olika fiktiva elevfall får ni här utmana er kunskap om hur ni ska förhålla er till de delar av kunskapskraven som har testats när ni sätter kurs- eller slutbetyg. Vi arbetar bland annat med relationen B och D, tröskeleffekt, pysparagraf, sjukdom, frånvaro, F och streck samt nationella prov (vid gymnasial nivå).

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille