Lärande och undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen

2 dagar

Lär er att:

  • Se språkets roll i kunskapsutvecklingen
  • Sätta fokus på språklig förståelse och stöttning
  • Ämnesdidaktiska val utifrån ett språkligt perspektiv

Om fortbildningen

Med ett språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt höjer ni undervisningskvaliteten och arbetar medvetet med olika strategier för lärande. Fortbildningen ger en introduktion i andragogik och vuxnas lärande och hur det påverkar didaktiska val i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Fortbildningen ger er tillgång till en stor uppsättning stöttning och strategier för lärande.

Innehåll

Fortbildningen kombinerar föreläsning om den samlade forskningen av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom vuxenutbildningen, med praktiska övningar i de språkliga utmaningar som eleven möter. Vi diskuterar stöttning, modellering och alignment.

Hur ser vuxnas lärprocess ut?
Hur kan vi stötta eleverna i att läsa, förstå och producera texter där ämnesspråket och skolspråket används?
Hur går modellering till i praktiken?
Hur säkerställer vi alignment?

Genomförande

Fortbildningen genomförs med en inledande fysisk träff samt en avslutande digital träff. Mellan dessa två träffar ska deltagarna tillämpa en strategi, utföra modellering och deltagarna för logganteckningar och dokumenterar sina reflektioner

Tidsperiod: 1–2 månader

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig