Gudrun Svensson, föreläsare på konferensen

Hallå där!
Vad vill du att deltagarna ska få med sig från din föreläsning?

Jag vill visa HUR ämnes- och yrkeslärare kan använda translanguaging. Lärare behöver variera sin undervisning och låta eleverna tillämpa alla språkliga resurser i sina undervisningsgrupper. Det är också viktigt att förstå att transspråkande också handlar om identitet, så det kommer jag också visa på i min föreläsning.

Finns det något du redan nu vill skicka med till deltagarna?

Ja det är ju så klart vad transspråkande/translanguaging innebär. Det handlar bland annat om att göra undervisningen meningsfull och förståelig för flerspråkiga elever.

Dela med dina kollegor!