Undervisningsstrategier

– från forskning till framgångsrik undervisning

När vi tänker efter så har vi nog alla mött en lärare som betytt extra mycket. Någon som såg och bekräftade just mig. Som lyssnade och stöttade. Som hjälpte mig fram till kunskap men också vägledde mig i konsten att leva. Dessa lärare har genom hårt arbete hittat nycklarna till att få ihop didaktisk kompetens med ledarskapskompetens och relationskompetens.

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet vill den här konferensen visa hur det går till. Kända forskare och prisbelönta lärare föreläser om hur en strukturerad och varierad undervisning stöttar, motiverar och utvecklar elevens lärande.

Från forskning till framgångsrik undervisning

Yrkesskicklighet i sina ämnen och gott ledarskap i klassrummet – det är läraryrkets två grundpelare. Det här är en konferens för dig som vill stärka och utveckla sambandet mellan didaktisk kompetens och lärarledarskap. Konferensens föreläsare visar hur du med en strukturerad och varierad undervisning kan stötta, motivera och utveckla elevens lärande.

Välkommen!

Konferensprogram

08.15 Registrering

kaffe/te och frukostsmörgås

08.50 Konferensen inleds

Moderatorn och skolutvecklaren Lena Göthe
hälsar välkommen.

09.00 Vägledning till ökad motivation – kognitionsvetenskap som verktyg i klassrummet

Agneta Gulz professor i kognitionsvetenskap 
Nyfikenhet, frustration och motstånd men också känslor av sammanhang, meningsfullhet och framgång. Agneta Gulz visar vilken roll emotionella drivkrafter har för motivationen och därmed förmågan att lära. Hon ger också tydlig vägledning för hur du i din undervisning kan bidra till att skapa motivation hos eleverna.

 • Informativ och konstruktiv feedback – bland det kraftfullaste som finns
 • Kontroll över uppgiften ger modigare och mer motiverade elever
 • Lösa en uppgift tillsammans – från dåliga grupparbeten till lärande och motiverande samverkan
10.00 Undervisningsstrategier – vägen till att förstå på djupet, tänka kritiskt och lösa problem

Simon Hjort, lektor
Forskning och verklighet visar att effektiv undervisning kännetecknas av nio delar: målinriktning, rätt nivå på utmaningarna, anpassat stöd, ömsesidig återkoppling, positiv lärmiljö, långsiktighet, aktivt tänkande, lära sig att lära och lärande lärare. ”Viktigast är att du som lärare experimenterar för att se hur långt du faktiskt kan komma i din undervisning”, säger Simon Hjort. Han visar hur du med rätt undervisningsstrategier kan stötta, motivera och utveckla varje elevs lärande.

 • Faktakunskap och förståelse – därför betonar de reviderade kursplanerna detta
 • Skapa engagemang och nyfikenhet med ett innehåll som går att relatera till
 • Elever påverkar varandras tänkande – dra nytta av undervisningens kamrateffekter
11.00 Fika med kaffe/te och frukt
11.20 När elevers tankar om lärande, undervisning och ledarskap påverkar ditt sätt att jobba

Åsa Hirsh docent i pedagogik och utbildningschef
Vad kännetecknar lärare och undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och trivas i skolan? Åsa Hirsh har identifierat åtta aspekter som hon här presenterar. Det handlar exempelvis om anpassningar för att få med alla, motivationsskapande lektioner och lärare som betonar kunskapens användarvärde framför formella krav. ”Hon säger att vi ska lära oss för att vi har nytta av det.” ”Det är inte så att han låter dig gå själv fram till betyget. Han hjälper dig under hela vägen.” Dessa och andra elevröster ger föreläsningen en extra tyngd.

 • Klassrumsledarskap som främjar studiero
 • Navigera i komplexiteten av undervisningssituationer
 • Få ihop didaktisk kompetens, ledarskapskompetens och relationskompetens
12.30 Lunch
13.30 Varierande metoder och undervisningsformer i fysiska och digitala klassrum – för att stärka språklig och kulturell kompetens

Charlotta Granath och Emelie Hahn, förstelärare 
Förstelärarna Emelie Hahn och Charlotta Granath bedriver en flerfaldigt prisbelönt undervisning som utmärks av struktur och variation. De kan visa att elevernas språkliga och interkulturella kompetenser stärks samtidigt som de förbereds för ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Vi får ta del av undervisning och projekt på lokal, nationell och internationell nivå. Dessutom blir det en föreläsning med interaktiva inslag för att skapa förståelse, väcka tankar och starta en diskussion.

 • En bredd av undervisningsexempel från fysiska klassrum och digitala rum på högstadiet, gymnasiet och lärarutbildningen
 • Användbara webbplatser och digitala verktyg
 • Metoder för en språkutvecklande och språkinriktad undervisning i olika ämnen
15.00 Fika med kaffe/te och kaka
15.10 Vetenskapliga och pedagogiska nycklar till ett gott lärarledarskap

Martin Karlberg, forskare
Hur kan du skapa förtroende redan i det första mötet med en ny elevgrupp? Hur bygger du goda relationer för att bli accepterad som ledare av eleverna? Hur gör du för att lugna pratsamma och livliga elever? Martin Karlberg utgår från situationer som många känner igen sig i. Han presenterar adekvat forskning och användbara metoder som hjälper dig att bli en skickligare ledare i klassrummet.  

 • Det egna ledarskapet – en del av det kollegiala lärandet
 • Metoder som leder till meningsfullt lärande, goda elevresultat och studiero
 • Övningar för att utveckla lärarledarskapet
16.30 Konferensen avslutas

Föreläsare

Agneta Gulz
professor
Simon Hjort
lektor
Åsa Hirsh
docent i pedagogik och utbildningschef
Charlotta Granath
förstelärare i demokrati- och värdegrundsfrågor
Emelie Hahn
förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Martin Karlberg
forskar om och undervisar i ledarskap

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Nytt datum
Göteborg, 1 december 2021
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 20 oktober 2021
09.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
Boka
Livesänd
Digital konferens, 1 december 2021
09:00-16:30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

Intervju med Charlotta Granath och Emelie Hahn

HALLÅ DÄR!
Varför tycker ni att lärare ska delta på den här konferensen?

Först och främst vill vi lyfta fram den stora bredd som finns på denna konferens. Det viktigt med påfyllnad och att vi lärare får möjlighet att diskutera skolutveckling kollegialt. Titeln på konferensen, vägen från forskning till framgångsrik undervisning, sammanfattar på ett bra sätt varför lärare bör delta. Vi behöver ha koll på och ta del av aktuell forskning och denna konferens har ett program väl anpassat för lärande.

Läs hela intervjun här >>

Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor