Digitala verktyg - sfi

Ett flertal forskningsrapporter har vid det här laget visat att digitala verktyg i sig knappast hjälper eleven. Men en medveten undervisningspraktik där de digitala verktygen stödjer lärandet kan ge helt nya möjligheter till utveckling för eleverna.

Det vill säga: de här kunskaperna måste lärare förvärva för att det ska bli rätt. Och nu har Sverige höjt ribban än mer med uppdateringar av läroplaner. Dags att agera!


Välj 2-4 moduler per dag.

Planering

Planering och instruktioner ska både ge stöd och utmana. Hur lägger vi enklast upp vårt material i en digital struktur? Med bilder och filmklipp inspireras och aktiveras eleverna före ett arbetsområde och kan ge stöd under hela lärandeprocessen. Lär dig att sortera och hantera bilder och filmklipp.

Hur får vi stöd i vårt arbete med Google Drive och Dropbox? Vi lär oss hur de digitala verktygen stödjer oss i det kollegiala lärandet och hur vi delar det material skolans lärare skapar. Du får också lära dig olika sätt att underlätta delningen av planeringar., ex via bloggverktygen Blogger, Sites och Wordpress eller andra verktyg som Pearltrees, Padlets eller Pinterest.

Undervisning

Med hjälp av kollaborativa ytor kan elevernas texter publiceras direkt i undervisningen. Texterna får en mottagare och det blir viktigare för eleverna att utveckla sina tankar och texter. Du får lära dig program som Padlet, Answergarden och Wordle. Ni får också  lära er hur ni går till väga för att skapa ett bibliotek och bygga upp en struktur där elevernas olika arbeten kan publiceras.

De digitala verktygen har en naturlig plats i att synliggöra lärandet. Var befinner du dig nu? Vart är du på väg? Hur kan du ta dig dit? Det här är frågor som ligger till grund för den formativa bedömningen. De digitala verktygen är en naturlig del av detta och hjälper dig lyckas. Om vi observerar hur, vad och när eleverna lär sig kan vi förändra undervisningen i realtid genom att använda smidiga digitala lösningar.

Vi får under kursen jobba med hur du undervisar utifrån ett vad- och ett hur-perspektiv i läsningen och hur eleverna rör sig mellan dessa. För att dina elever på ett effektivt sätt ska lära sig att hämta, förstå, läsa och använda information av vardaglig karaktär (kraven på kurserna A-D skiljer sig), får du redskap för hur du kan jobba med textstrukturer som ledtrådar och också hur du bygger in progression i arbetet. Du får tips på användning av digitala resurser.

I vår vardag är vi ständigt omgivna av det svenska språket i olika former. Hur kan vi använda symboler, skyltar, anslag, tabeller, blanketter, lönebesked, kvitton, menyer, programblad och annonser som digitalt undervisningsmaterial på sfi A-D? Att möta vuxna elevers behov av ett funktionellt vardagsspråk ställer krav på vår förmåga att välja rätt ingångar till förståelse och lärande, i synnerhet när det gäller elever med kort eller ingen skolbakgrund (oavsett vilken av kurserna A-D de läser). Vi tittar på hur dessa ingångar kan se ut.

De digitala resurserna hjälper eleverna att försätta träna när skoldagen slut. Vi går här igenom resurser för digitalt läs- och skrivstöd, och hur qr-koder kan användas som resurs för tillgänglighet. Det finns också webbaserade resurser för att skapa självrättande läsförståelseuppgifter.

Teknik som främjar språkutvecklande arbetssätt öppnar många nya pedagogiska dörrar. Användning av digitala resurser påverkar elevernas lärande i positiv riktning, främst tack vare multimodalitet och att webbaserat material är tillgängligt också utanför klassrummet. Vi går igenom hur du sammanför text, rörlig bild och ljud på ett språkutvecklande sätt.

Filma dina genomgångar och lägg upp dem så att eleverna kan se dem om och om igen. Antingen filmar du dig själv vid tavlan eller vid skrivbordet på datorn. Vi går igenom hur vi gör detta på ett enkelt sätt och du planerar din flippade undervisning.

Planering

Cirkelmodellen är en visuell modell för vad det här med olika texttyper innebär. Den gör genreundervisningen i klassrummet hanterbar och systematisk. En genomtänkt användning av digitala resurser tillsammans med cirkelmodellen stärker elevernas lärande ytterligare. Eftersom kursplaner för sfi innehåller krav på utvecklande av elevernas digitala kompetens, behöver eleverna använda digitala verktyg i undervisningen så ofta och så naturligt som det bara går. Fortbildningen ger flera praktiska tips på hur ni kan använda digitala resurser för att undervisa om olika texttyper och deras karakteristiska språkliga, innehållsliga och formella drag.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti