Lärande och undervisning

Individ- och gruppanpassad undervisning i sfi och sva

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper

Lär er att:

  • Skapa en flexibel vuxenanpassad undervisning
  • Göra anpassningar som passar alla
  • Planera undervisningen utifrån ett resursperspektiv

En flexibel och mer individanpassad undervisning inom sfi och sva har blivit allt viktigare och betonas både i våra styrdokument och i utredningar. Samtidigt ställs vi varje dag inför utmaningen att undervisa elever som har helt olika bakgrund och erfarenheter. Vi måste börja se dessa olikheter som en resurs i vår undervisning! Välkommen till en fortbildning om hur vi anpassar vår undervisning efter de olika behov vi möter i våra heterogena grupper.

Kursen är en uppdaterad version av Individanpassad sfi-undervisning med delvis nytt innehåll.

 

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor...

Vad innebär vuxenpedagogisk metodik inom sfi och sva?

Lär- och undervisningsmiljön inom sfi och sva är unik. Under fortbildningen får ni ta del av de viktigaste principerna när det gäller vuxenpedagogisk metodik och andraspråkutveckling samt exempel på pedagogiska metoder och modeller som rekommenderas av gällande andraspråksforskning.

Hur följer vi upp elevernas erfarenheter och kunskaper kontinuerligt?

Allt utvecklingsarbete bygger på att vi först har fångat nuläget. Detsamma gäller elevernas förmågeutveckling. Att kartlägga eleverna i ett tidigt skede är viktigt. Men hur bygger vi undervisningen på deras erfarenheter och behov, och hur följer vi upp deras utveckling kontinuerligt? Under fortbildningen går vi igenom hur vi kan bygga upp elevernas kunskaper så de hela tiden kommer närmare målet.

Hur gör vi undervisningen mer individanpassad?

Är det möjligt att individanpassa och individualisera utan att behöva klona sig som lärare? Svaret är ja! Under fortbildningen får ni idéer för hur anpassningar kan göras redan i planeringen, och ni får prova på konkreta aktiviteter kring hur stöttning kan se ut i undervisningen.

Målgrupp

Sfi-lärare, sva-lärare i vuxenutbildning

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Boka en skräddarsydd internutbildning med

Gita Chireh

Gita Chireh

Amanda Ekelund

Amanda Ekelund

Annsofie Engborg

Annsofie Engborg

Bra i egna lokaler!
Konkreta tips

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille