Lärande

Kognitionsvetenskap i klassrummet

– stärk lärandet med pedagogik på hjärnans villkor

Lär er att:

  • Förstå hjärnans komplicerade struktur
  • Omsätta kognitionsvetenskap till träffsäker undervisning
  • Maximera elevernas lärande med en hjärnsmart lärmiljö

Hjärnans krav på pedagogiken

Kunskap och hjärnan kan i grunden förändra vårt sätt att forma undervisning och skapa förutsättningar för en träffsäker undervisning. Under den här halvdagen kommer du får en grundläggande genomgång av forskning inom kognitionsvetenskap och hur kunskapen blir relevant för dig som lärare. Med ökad kunskap om hjärnans utveckling, processer och reaktioner kan du förstå dina elevers utveckling bättre, både socialt och kunskapsmässigt, vilket ger dig nycklarna till en hjärnsmart undervisning.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor...

Hjärnans utveckling – från savannen till vår digitala nutid

Våra hjärnor är en av de mest komplicerade strukturer som evolutionen skapat. Den hjärna vi har i dag tog sin form då vi levde på savannen och hjärnforskning har gett oss logiska förklaringar till många reaktioner på stress, förändring och olika behov i vår digitala nutid. Kunskapen har blivit en naturlig del av nutida skolforskning. Här får du en grundläggande genomgång av kognitionsforskningen och dess koppling till pedagogiken.

Så fungerar minnesprocessen och hur kan du påverka den

Kunskap och hjärnan kan i grunden förändra vårt sätt att forma undervisning och skapa förutsättningar för en träffsäker undervisning. Under den här halvdagen kommer du får en grundläggande genomgång av forskning inom kognitionsvetenskap och hur kunskapen blir relevant för dig som lärare. Med ökad kunskap om hjärnans utveckling, processer och reaktioner kan du förstå dina elevers utveckling bättre, både socialt och kunskapsmässigt, vilket ger dig nycklarna till en hjärnsmart undervisning.

Hur utformar du undervisning och lärmiljö på hjärnans villkor?

Så vad betyder all kunskap om hjärnan för dig som lärare? Hur gör du för att forma organisera, planera och genomföra din undervisning så den blir hjärnsmart? Genom konkreta exempel visar vi hur! Till exempel tittar vi på hur du kan använda vitaliseringseffekten för att skapa nyfikenhet, engagemang och motivation. Hur du stärker elevens dynamiska mindset för att maximera sitt lärande och hur du skapar ett klassrum där alla mår bra och där det är okej att misslyckas.

Varför ska man boka den här fortbildningen?

Fortbildningen ger er en grundläggande förståelse för hur vår hjärna fungerar och vad ni som lärare kan lära från kognitionsvetenskapen. När ni utformar undervisningen utifrån hur elevernas hjärnor lär kan ni stärka lärandet, självbild och motivation hos era elever. Den digitala halvdagen komprimerar lärandet för er och gör det möjligt att delta på ett både tids- och kostnadseffektivt sätt.

Målgrupp

Lärare, elevassistenter, specialpedagoger och skolledare inom vuxenutbildning

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Konkreta tips
Aktuellt och väl förankrat

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille