Ledarskap och kollegialt lärande

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Lär er att:

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Att leda andra utan att vara chef

Att vara ledare i arbetslag och grupper innebär att du blir en länk mellan din rektor och dina kollegor. En rolig och utmanande roll, men den kräver insikt i ledarskapet och förberedelser för de förväntningar som rollen kan ge upphov till. Du behöver äga metoder för att få gruppen att bli kvalitetsmedveten och redskap för att skapa struktur och fokus i ert arbete. Den här kursen ger dig teoretiska kunskaper, verktyg och arbetssätt som hjälper dig att utvecklas i rollen som ledare och driva utveckling framåt. Kom och erövra ditt pedagogiska ledarskap!

Välkommen till en praktiskt inriktad fortbildning där lärandet sker i process över tid vilket ger dig stora pedagogiska vinster. Här får du teoretiska genomgångar, övning och reflektion runt några av de utmaningar du står inför när du leder kollegor utan att vara chef. Kursen ger dig en solid grund att stå på och hjälper dig att fortsätta växa i ditt ledarskap.

Fortbildning i process

Fortbildningen innefattar eget arbete mellan mötestillfällena där du förväntas använda dina nya kunskaper i din egen verksamhet. Till din hjälp i den processen får du med dig ett konkret stödmaterial med olika övningar att välja mellan och du styr själv vilka delar av ditt ledarskap du vill utveckla ytterligare. Vid sista mötet presenterar och reflekterar vi tillsammans över det arbete som skett i den egna verksamheten.

Uppdraget och ledarskapet

 • Processledare, inte chef – vad innebär det?
 • Processarbetets olika steg
 • Organisation och kultur för framgångsrika skolor och förskolor
 • Genomtänkt kommunikation och feedback som når fram
 • Självkritiskt förhållningssätt och reflektion över det egna ledarskapet

Laget och ledarskapet

 • Arbetslagets uppdrag och funktion
 • Grupputveckling – att gå från trevande till målmedvetenhet
 • Gruppdynamiska processer och hur du får andra med dig
 • Struktur för effektiva och meningsfulla möten
 • Verktyg för konflikthantering och förståelse för olika konfliktstilar

Leda förändring

 • Hjärnforskningens förklaring på förändringsreaktioner
 • Verktyg för att leda förändring och utveckling
 • Förändringskurvans olika faser
 • Vad styr våra beteenden?
 • Att skapa engagemang, motivation och delaktighet

Målgrupp

Arbetslagsledare i alla skolformer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Konkreta tips
Bra i egna lokaler!

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille