Lärande och undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen

2 dagar

Lär er att:

  • Se språkets roll i kunskapsutvecklingen
  • Sätta fokus på språklig förståelse och stöttning
  • Göra ämnesdidaktiska val utifrån ett språkligt perspektiv

Om fortbildningen

Med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt höjer ni undervisningskvaliteten och arbetar medvetet med olika strategier för lärande. Fortbildningen ger en introduktion i andragogik och vuxnas lärande och hur det påverkar didaktiska val i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Fortbildningen ger er tillgång till en stor uppsättning stöttning och strategier för lärande.

Innehåll

Fortbildningen kombinerar föreläsning om den samlade forskningen av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom vuxenutbildningen, med praktiska övningar i de språkliga utmaningar som eleven möter. Vi diskuterar stöttning, modellering och alignment.

Hur ser vuxnas lärprocess ut?
Hur kan vi stötta eleverna i att läsa, förstå och producera texter där ämnesspråket och skolspråket används?
Hur går modellering till i praktiken?
Hur säkerställer vi alignment?

Genomförande

Fortbildningen genomförs med en inledande fysisk träff samt en avslutande digital träff. Mellan dessa två träffar ska deltagarna tillämpa en strategi, utföra modellering och deltagarna för logganteckningar och dokumenterar sina reflektioner

Tidsperiod: 1–2 månader

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Nyfiken?

Klicka på knappen!

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Bra i egna lokaler!
Aktuellt och väl förankrat

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille