Rum för lärande

Katinka Vikingsen
"Barn har rätt till bra miljöer. Det kan inte handla om att barnet ska ha tur."

Ta chansen att inspireras av en av förskolevärldens mest drivande entreprenörer. Det här är Katinka Vikingsens hyllade bok. Bibliotekstjänst har givit den betyget 5 - Briljant!

Rum för lärande

Vad krävs av de rum där barn ska leka, lära och samspela – de platser där de ska utvecklas och bli sina bästa jag?

Följ med Katinka Vikingsen på en inspirerande genomgång av förskolans olika rum. Massor av konkreta tips, förslag och bildexempel visar på möjliga vägar framåt, oavsett om det gäller att strukturera en ateljé eller skaffa nya möbler. Att Sverige har en stolt tradition att luta sig mot visar de nedslag som görs i förskolans historia.

 

Innehåll

1. INLEDNING
Varför en bok om lärmiljöer?
Lärmiljön i äldre texter
Tidiga exempel
Olikheter berikar
Ingen privat sak
Begrepp och avgränsningar i boken

2. ATT UTFORMA RUM I FÖRSKOLAN
Pedagogiska relationer och fysisk lärmiljö
Lärmiljön som en dimension av omsorg
Lärmiljön påverkar attityder
Det livslånga lärandet och lärmiljöer
Formella och informella lärmiljöer

3. TEORETISKA PERSPEKTIV GÖR SKILLNAD
Undervisningsmiljö, rum och material
Neurovetenskapen – vad ska vi tro på?
Flerstämmighet i undervisning och lärmiljö
Pedagogiska riktningar – kännetecken i lärmiljön
Loose parts – lösa delar som förundrar
Leksaker och pedagogiskt material

4. VERKTYGSLÅDA FÖR ATT LÄSA LÄRMILJÖN
Verktygslådans 12 punkter
1. Område säkerhet
2. Område tillgänglighet
3. Område hållbarhet
4. Område strukturerat
5. Område utforskningsbart och experimentellt
6. Område estetiskt
7. Område variationsrikt
8. Område flexibelt
9. Område mötesplatser
10. Område förbindelser
11. Område normkreativt
12. Område autentiskt

5. RUMSLIGHETER
Vem kan man vara och vem kan man bli i lärmiljön?
Poststrukturell blick på lärmiljön
Miljöpsykologi – ömsesidig påverkan
Möblera hållbart
Brickpedagogik – variation och flexibilitet på små ytor
Vad kan förskolan lära av H&M?
Färgkoda med harmoni och balans
Belysning

6. DYNAMISKA MÖTESPLATSER
Mötesplats dokumentation
Mötesplats språklig miljö
Mötesplats barnlitteratur
Mötesplats matematik
Mötesplats rollek och tematiska rum
Mötesplats naturvetenskap
Mötesplats rörelse, drama, teater och dans
Mötesplats digitalitet
Andra dynamiska mötesplatser

7. ATELJÉN SOM NERV
Konst, kreativitet och skapande
Grafiska ateljén
Målarateljén
Lerateljén
Klisterateljén
Bygg och konstruktion
Torget

8. KOMMA IGÅNG
Utgångspunkten är likvärdighet
Gör en nulägeskartläggning
Sam-göra och sam-lära
Ledningens ansvar

9. EN ÖNSKEFÖRSKOLA
Att skapa för morgondagen
En tillåtande lärmiljö med nyfikna vuxna

Helhetsbetyg: 5 – Briljant

Recension i BTJ-häftet nr 16 2020

Miljön brukar kallas för den tredje pedagogen i förskolan. I Rum för lärande har Katinka Vikingsen samlat reflektioner och erfarenheter kring just förskolans lärmiljöer: hur de kan stötta och utmana barnen i deras undervisning. Författaren har varit verksam som förskollärare, pedagogista och förskolechef. Det här är en bok som tar ett tydligt avstamp i de egna gjorda erfarenheterna kring utveckling av barns lärmiljöer. Den har ett direkt och kollegielat tilltal som attraherar och inspirerar.

Teoretiska genomgångar varvas med tips och idéer kring utformningen av miljöer. Boken avgränsar sig till den fysiska lärmiljön inomhus, och är illustrerad med exempel från förskoleverksamheter. I nio kapitel med olika teman skapar författaren en genomlysning av miljöns betydelse för barnets och pedagogens möjligheter i undervisningen. Diskussionsfrågorna kommer tätt i bokens kapitel och i bokens marginaler finns det små tipsrutor infällda som kommentarer till huvudtexten.

Boken avslutas med en generös litteraturlista.

Ulf Malmqvist
Lektör BTJ

Det är viktigt att alla tar ansvar för lärmiljön. Det ska inte hänga på enskilda pedagoger.
Katinka Vikingsen är förskollärare och pedagogista med lång erfarenhet av förskoleutveckling i många olika roller – som handledare, chef och utvecklingsledare och tidigare även projektledare för Förskola21. Hon arbetar numera som rektor.

Faktaruta

Utgivning 10 augusti 2020
Sidor 328
Bokbindning Mjuka pärmar
Vikt 0,747 kg