Bokens titel

Författarens namn
Här ligger en ingresstext. Vi behöver bestämma vilken text som ska ligga just här. Men ingressen är ett viktigt parti för sökmotorer och därför så ska viktiga nyckelord in här. En lite mer övergripande text kanske som också inkluderar författarens namn och målgrupp.

Bokens titel

Alla pedagoger ska arbeta utifrån förskolans läroplan – men hur omsätter man innehållet i praktiken med de allra yngsta barnen? Hur kan man förstå barns kunnande och lärande innan de kan prata? Kan ettåringar arbeta i projekt eller vara med och bestämma hur verksamheten ska se ut?

I De yngsta barnen och läroplanen ger Lena Edlund praktiska exempel på hur arbetet kan förankras i läroplanen och delar med sig av sina erfarenheter och tankar när det gäller till exempel introduktion, förskolans miljö, pedagogisk dokumentation och undervisning med de yngsta. Hon ger också tips och verktyg som underlättar pedagogernas viktiga arbete.

Det här är en utökad och reviderad utgåva, uppdaterad utifrån Lpfö 18.

Innehåll

Våga lita på barnen – inledning av Anna Palmer

Förord

Kapitel 1: Läroplanen som styrdokument

Kapitel 2: De yngsta barnen och deras kommunikation

Kapitel 3: Hur ser vi på de yngsta barnen

Kapitel 4: Barnen visar vägen till lärandet

Kapitel 5: Organisera för att lyckas med förskolans uppdrag

Kapitel 6: Normer, värden och demokrati

Kapitel 7: Hur får de yngsta barnen inflytande?

Kapitel 8: Pedagogisk dokumentation

Kapitel 9: Projekt och fördjupning

Kapitel 10: Skrivprojekt på ettårsavdelningen

Kapitel 11: Nytt perspektiv – nya tankar

Sagt om boken eller "Den bästa bok jag läst... typ"

Recension i BTJ-häftet nr 6 2019
Lena Edlund arbetar som pedagogisk utvecklare och har en bakgrund som förskollärare då hon bl.a. arbetat med de yngsta barnen. Första upplagan av boken kom 2016 och innehållet har nu reviderats och utökats utifrån förskolans nya läroplan. Edlund förmedlar kompetenserna som det lilla barnet har och resonerar om hur pedagogerna kan arbeta för att barnet ska utvecklas och stimuleras samt hur läroplanen kan omsättas utifrån de yngsta barnens förmågor. Med grund i den syn vi har på de små barnen diskuterar hon hur arbetet kan organiseras, struktureras och dokumenteras så att de små barnens kompetenser och kunskapsutveckling blir synliga.

Teori och praktik blandas och många exempel är tagna från verksamheterna. Edlund presenterar löpande frågeställningar och ger uppdrag till läsaren. Det är en stimulerande och tillgänglig bok som ger inspiration och verktyg till verksamma pedagoger som vill utveckla sitt arbete med de minsta barnen i förskolan.

Ulf Mårtensson
Lektör BTJ

Den här boken är väl värd att läsa.
Både för dig som just nu utbildar dig och för dig som arbetat länge ihop med de yngsta. Den ger både energi och fördjupade kunskaper om de yngsta barnens lärande och hur deras tillvaro kan ordnas i förskolan för att på bästa sätt relatera till vårt viktigaste styrdokument: läroplanen.


Anna Palmer
docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet

Här kan man ha en rubrik som t ex kontaktperson på förlaget om man vill veta mer

Här ligger en standardtext... eller så ligger foto på vår interna kontaktperson samt hens kontaktuppgifter här - såsom motsvarande Marie Adle på kurs och Monica på konferens... samt projektledarna Lena, Michael och Cecilia... brukar ligga här. Men det är bara en möjlighet. Förmodligen är det helt onödigt i detta sammanhang. Vill bara visa på möjligheten i systemet.

Här presenterar vi författaren och skriver några väl valda ord som gör författaren intressant.
adsf
asdf
adsf
adsf
fasdfasdf
Tralalalal allla lalla