Kreativa lärmiljöer i fritidshemmet

– gör skillnad med målstyrda lärmiljöer!

Utbildningen ger dig kunskap, metoder och verktyg att:

  • skapa tillgängliga lärmiljöer för lek, lärande och välmående
  • öka elevernas inflytande på sina lärmiljöer
  • planera för förstärkt samverkan mellan fritidslärare och klasslärare
  • inventera och analysera nuvarande lärmiljöer
  • minska stress, otrygghet och konflikter genom genomtänkta lärmiljöer

Heldagar av lek, lärande och välmående

Fritidshemmets planerade och spontana undervisning ska ge eleverna en meningsfull fritid i målstyrda processer. Undervisningen ska också vara baserad på deras behov, intressen och erfarenheter. Det behövs kunskap, metoder och verktyg för att bygga upp lärmiljöer som kan fungera hela skoldagen. Hur ser sådana lärmiljöer ut? Och hur skapas de?

Kursen ger aktuell forskningsbaserad kunskap, olika typer av metoder och redskap att använda i det egna arbetet samt tid för övningar, reflektion och handlingsberedskap.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Det fysiska rummets betydelse för elevers utveckling

Enligt Skolverkets allmänna råd bör huvudmannen och rektorn ”se till att eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler och utemiljöer som möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet samt stödjer elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp.” Hur tillämpas detta råd i praktiken? I den här delen av utbildningen fokuserar vi på hur den fysiska miljön påverkar dina möjligheter att planera, samarbeta och leda verksamheten. Vi tar hjälp av forskaren Christina Grewell som visar att funktionella lärmiljöer gör att mer tid kan läggas på relationsbyggande och mer långsiktiga pedagogiska aktiviteter.

Elevinflytande och samverkan

Hur kan elever påverka sina lärmiljöer – på riktigt? Så att deras intressen, initiativ och kreativitet blir utgångspunkten i målstyrda processer av lärande? I den här delen av utbildningen får du ett antal konkreta exempel på tema- och projektbaserad undervisning som tydligt utgår från det centrala innehållet i läroplanens fjärde kapitel. Kopplingen till olika typer av lärmiljöer är tydlig. Men vad krävs för att fritidslärare och klasslärare i samverkan ska kunna skapa lärmiljöer där eleverna får en heldag av lek, lärande och välmående? Vi belyser både framgångsfaktorer och fällor.

Inventera, utvärdera och analysera

Vilka lärmiljöer finns det, inomhus och utomhus? Hur används de? Av vilka och när? Vem bestämmer över lärmiljöerna? Vad kan du påverka? I den här avslutande delen av utbildningen får du möjlighet att systematiskt titta på det egna nuläget. Det är särskilt viktig att identifiera lärmiljöer som skapar stress, otrygghet och konflikter. Vi använder oss av forskaren Karin Lagers studie där hon delar in fritidshem i tre olika typer: det övergivna fritidshemmet, det aktivitetsbaserade fritidshemmet och det gemenskapande fritidshemmet.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger och skolledare

Välj kurstillfälle

Malmö, 17 oktober 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 24 oktober 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Rektor går gratis

Ta med din rektor på kursen!

Visst är det lättare att åstadkomma förändring efter en kurs om man är flera som går tillsammans? Just nu bjuder vi din rektor på kursplatsen om hen går i sällskap med minst en betalande deltagare på en fritidshemskurs. Använd koden: rektor gratis vid anmälan. 

Fler kurser för dig i fritidshem

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig

 

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer