Fortbildning för förskollärare, barnskötare och förskolechefer

Inspirationsföreläsning: Specialpedagogik i vardagen

Varje ny barngrupp ger oss nya möjligheter och utmaningar. Därför är det också viktigt att hålla diskussionen levande om hur vi pratar om och ser på barnen i vår verksamhet. Vilka perspektiv har vi? Om vi vill vara en förskola för alla behöver vi reflektera över hur vi skapar en verksamhet utifrån de barn vi faktiskt har i gruppen – här och nu.


Läs mer om Specialpedagogik i vardagen

Analysera mera!

– hur utvecklas ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?

Den här tvådagarskursen lägger stort fokus på reflektion och analys i relation till begreppen uppföljning, utvärdering och utveckling.

Du behöver ha grundläggande kunskaper i pedagogisk dokumentation för att få fullt utbyte av fortbildningen. Vi rekommenderar att du gått kursen Fånga lärprocesser eller motsvarande.

Läs mer om forbildningen Analysera mera!

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra fortbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning där målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Välj bland våra fortbildares färdiga paket under rubriken Paketera! eller skapa er egen fortbildningar dag med våra moduler under rubriken Modulera! Den tredje uppdragsformen, Preparera!, är till för er som fått nedslag av Skolinspektionen eller har ett besök inplanerat.