Fortbildning för förskollärare, barnskötare och förskolechefer

Nya uppdragsfortbildningar

1-2-åringar i förskolan – så ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha?
Få nya perspektiv på din undervisning och lär dig hur du planerar din verksamhet och skapar möjligheter till inflytande för de yngsta barnen. 
Läs mer om fortbildningen 1-2-åringar i förskolan

Konflikter och motstånd på jobbet 
– från låsning till lösning i förskolans personalgrupp
Lär dig hur du kommunicerar och agerar i situationer av motstånd eller konflikt, och få grundläggande samtalsmetodik för utmanande samtal med en kollega. 
Läs mer om fortbildningen Konflikter och motstånd på jobbet

Analysera mera!

– hur utvecklas ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?

Den här tvådagarskursen lägger stort fokus på reflektion och analys i relation till begreppen uppföljning, utvärdering och utveckling.

Du behöver ha grundläggande kunskaper i pedagogisk dokumentation för att få fullt utbyte av fortbildningen. Vi rekommenderar att du gått kursen Fånga lärprocesser eller motsvarande.

Läs mer om forbildningen Analysera mera!

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra utbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning. Vi fortbildar såväl större som mindre grupper. Målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Som första utbildningsföretag ger vi dig nu möjlighet att själv sätta ihop din fortbildningsdag utifrån färdiga moduler. Vi kallar det för Modulera!. 2-4 moduler är lagom för en dag. Perfekt för dig som vill arbeta i process och fördjupa kunskaperna inom ett specifikt område.

Ni kan också välja bland våra utbildares färdiga till fortbildningsdagar, vad vi kallar Paketera! Den tredje uppdragsformen, Preparera!, är till för er som fått nedslag av Skolinspektionen eller har ett besök inplanerat.