Fortbildning för förskollärare, barnskötare och förskolechefer

Förskolans yngsta barn

- hållbar utveckling: lärande, inflytande och undervisning

Hållbar utveckling har inte bara fått större utrymme i vårt uppdrag, vår förståelse av begreppet har också vidgats. Nu behöver vi nya ingångar för hur vi arbetar med detta spännande och mångfacetterade begrepp i utbildningen. Välkommen till en konferens full av ideér för förskollärare, barnskötare och förskolechefer som arbetar med förskolans allra yngsta barn.

Läs mer och boka

Leda kollegor i förskolan

– med kompetens, kunskap och mod att leda pedagogisk utveckling

Utvecklingsledare, pedagogista, utvecklingspedagog eller försteförskollärare – titlarna är många och varierar från plats till plats. Men ni har alla samma uppdrag: Att leda kollegor så att ni tillsammans kan bidra till utveckling av utbildningen som barnen möter och är en del av. Det här är kunskapens, verktygen och framförallt möjligheternas dag! 

Välkommen till konferensen för dig som har någon form av pedagogiskt utvecklingsansvar i förskolan. 


Läs mer och boka

Enkel och rolig programmering

Släpp dina rädslor och hitta ett lustfyllt sätt att arbeta med matematik, språkutveckling och estetiska processer genom programmeringen. Med till exempel sagan som bas kan vi utveckla barnens digitalitet. Vi kryper runt, klipper, ritar, bygger robot-banor, undersöker och testar verktyg.

Programmeringen ger er många möjligheter att stärka barnens matematiska tänkande och språkutveckling. Den stimulerar barns kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Tillsammans undersöker vi hur ni kan komma igång med, och utveckla programmering på er förskola.


Läs mer och boka

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra fortbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning där målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Välj bland våra fortbildares färdiga paket under rubriken Paketera! eller skapa er egen fortbildningar dag med våra moduler under rubriken Modulera! Den tredje uppdragsformen, Preparera!, är till för er som fått nedslag av Skolinspektionen eller har ett besök inplanerat.