Fortbildning för förskollärare, barnskötare och rektor

Förskolans lärmiljöer – inspirationsseminarium

Lustfyllt, lekfullt och livsbejakande – miljöer där allt är möjligt!
Små förändringar i lärmiljön kan få oanade effekter. När vi som pedagoger tänker till och erbjuder barnen inspirerande miljöer möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade. Den här heldagsföreläsningen inspirerar dig till att skapa rum för fantasi, utforskande, lärande, lek och mycket mer.

Föreläsarna Evelina Würtz Weckström och My Swahn har lång erfarenhet av att utforma kreativa, inspirerande lärmiljöer i förskolan. Nu har de skapat fortbildningen de själva alltid drömt om – en heldag som bygger på beprövad erfarenhet och som bjuder på konkreta tips direkt från verkligheten och som faktiskt fungerar.

Inspirationsseminarium - köp platser till din personal, just nu på 4 orter i landet!
Nu även som Uppdragsfortbildning - när vi kommer till er!

Välkommen till en heldagsföreläsning med aktiv reflektion.

Inspirationsseminarium Uppdragsfortbildning

Bokningen öppen för Förskolans rikskonferens HT20!

Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar i förskolan

Datumen är satta och bokningen är öppen! Säkra plats för dig och ditt arbetslag redan nu för höstens stora konferens för alla som arbetar i förskolan. Nya tips, ny inspiration, nya kunskaper och nya föreläsare. 

Vi ses i Umeå 21 oktober, Stockholm 4 november, Göteborg 11 november, Malmö 25 november och Kalmar 2 december. 

Boka era platser för HT20

Lpfö 18 är här
– vad behöver du ha koll på?

Vilket steg behöver ni börja på för att få en samsyn kring revideringen och identifiera de viktigaste frågorna på er förskola?
• Steg 1 – bli informerad
• Steg 2 – implementera
• Steg 3 – fördjupa 

Läs mer och boka

Dags att lära mer och lära nytt – på hemmaplan?!

Vi vet att många vill fortbilda sig, men ibland blir resa och logi dyrare än själva fortbildningen. Det vill vi göra något åt så i år firar vi vårt jubileum med att hålla våra mest efterfrågade kurser inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö utan även i Falun, Luleå, Halmstad, Örebro, Växjö och Uppsala.

Vi tar emot max 30 personer och du bör göra din anmälan senast 1 månad före kursstart.

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra fortbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning där målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Välj bland våra fortbildares färdiga paket under rubriken Paketera! eller skapa er egen fortbildningar dag med våra moduler under rubriken Modulera! Den tredje uppdragsformen, Preparera!, är till för er som fått nedslag av Skolinspektionen eller har ett besök inplanerat.