Fortbildning för förskollärare, barnskötare och förskolechefer

Hur kan vi arbeta utifrån läroplanen med de yngsta barnen?

Många tycker att det är svårt att arbeta med läroplansinnehållet med de yngsta barnen, ett- och tvååringarna. Eftersom de ännu inte har erövrat det verbala språket kan det vara svårt att förstå hur de utvecklas och vad de är intresserade av. Men de yngsta har många andra uttryckssätt som de använder sig av. Nyfikenhet, lyhördhet och mod krävs för att ta de yngsta barnens lärande på allvar.Läs mer om De yngsta kan

Analysera mera!

– hur utvecklas ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?

Den här tvådagarskursen lägger stort fokus på reflektion och analys i relation till begreppen uppföljning, utvärdering och utveckling.

Du behöver ha grundläggande kunskaper i pedagogisk dokumentation för att få fullt utbyte av fortbildningen. Vi rekommenderar att du gått kursen Fånga lärprocesser eller motsvarande.

Läs mer om forbildningen Analysera mera!

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra utbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning. Vi fortbildar såväl större som mindre grupper. Målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Som första utbildningsföretag ger vi dig nu möjlighet att själv sätta ihop din fortbildningsdag utifrån färdiga moduler. Vi kallar det för Modulera!. 2-4 moduler är lagom för en dag. Perfekt för dig som vill arbeta i process och fördjupa kunskaperna inom ett specifikt område.

Ni kan också välja bland våra utbildares färdiga till fortbildningsdagar, vad vi kallar Paketera! Den tredje uppdragsformen, Preparera!, är till för er som fått nedslag av Skolinspektionen eller har ett besök inplanerat.