Fortbildning för förskollärare, barnskötare och rektor

Förskolans lärmiljöer - inspirationsföreläsning

Lustfyllt, lekfullt och livsbejakande – miljöer där allt är möjligt!

Små förändringar i lärmiljön
kan få oanade effekter. När vi som pedagoger tänker till och erbjuder barnen inspirerande miljöer möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade. Den här heldagsföreläsningen inspirerar dig till att skapa rum för fantasi, utforskande, lärande, lek och mycket mer.

Föreläsarna Evelina Würtz Weckström och My Swahn har lång erfarenhet av att utforma kreativa, inspirerande lärmiljöer i förskolan. De driver bland annat de populära Instagramkontona inspirerande_larmiljoer och kreativamiljoer. Nu har de skapat fortbildningen de själva alltid drömt om – en heldag som bygger på beprövad erfarenhet och som bjuder på konkreta tips direkt från verkligheten och som faktiskt fungerar.

Läs mer här!

Lpfö 18 är här
– vad behöver du ha koll på?

Vilket steg behöver ni börja på för att få en samsyn kring revideringen och identifiera de viktigaste frågorna på er förskola?
• Steg 1 – bli informerad
• Steg 2 – implementera
• Steg 3 – fördjupa 

Läs mer och boka

Analog och digital programmering

Ett verktyg att nå läroplanens målLäroplanens demokratiska uppdrag är tydligt – förskolan ska ge alla barn likvärdig tillgång till vårt samhälle och förståelse för sin omvärld. Samhället är idag digitalt och det är därför inte frågan OM förskolan ska jobba med digitala verktyg utan när, hur och varför vi ska det.

Med programmering blir det digitala arbetet något helt annat än att barnen är passiva konsumenter av digitalt material. Barnen blir själva aktiva producenter och de utvecklar sin förståelse för att det är vi som styr tekniken. Fortbildningen lär dig hur du kan programmera tillsammans med barnen som en del i arbetet med att utveckla deras digitala kompetens.


Läs mer och boka

Dags att lära mer och lära nytt – på hemmaplan?!

Vi vet att många vill fortbilda sig, men ibland blir resa och logi dyrare än själva fortbildningen. Det vill vi göra något åt så i år firar vi vårt jubileum med att hålla våra mest efterfrågade kurser inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö utan även i Falun, Luleå, Halmstad, Örebro, Växjö och Uppsala.

Vi tar emot max 30 personer och du bör göra din anmälan senast 1 månad före kursstart.

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra fortbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning där målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Välj bland våra fortbildares färdiga paket under rubriken Paketera! eller skapa er egen fortbildningar dag med våra moduler under rubriken Modulera! Den tredje uppdragsformen, Preparera!, är till för er som fått nedslag av Skolinspektionen eller har ett besök inplanerat.