Erövra den forskningsbaserade ELSA-modellen tillsammans med en egen processledare

Erövra den forskningsbaserade ELSA-modellen tillsammans med en egen processledare

Vill ni ha hjälp med att implementera ELSA-modellen?

Nu kan din förskola/organisation få hjälp att implementera ELSA-modellen för att stärka det språkutvecklande arbetet hos er. Vi erbjuder en helt ny processutbildning som bygger på en kombination av kompetenshöjande, lärarledda dagar och eget arbete. Utbildningen skräddarsys för er, men följer en tydlig struktur för att ni ska få träna på arbetsmodellen så att det blir ett hållbart resultat.

Er förskola får en egen processledare, Kristina Lundmark och forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg är gästföreläsare. Karin och Ann har utvecklat ELSA-modellen i Sverige och är aktuella med boken Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning.

Läs mer om möjligheten att boka en egen processledare

Föreläsning med Maria Fabien och Lovisa Gustafsson

Föreläsning med Maria Fabien och Lovisa Gustafsson

Varför så tyst om våra hudtoner?

En föreläsning där ni får ta del av ett spännande arbete där en förskola på ett medvetet och aktivt sätt arbetat för att motverka etnisk diskriminering och rasistiska beteenden. Föreläsarna Maria Fabien och Lovisa Gustafsson berättar hur ett antirasistiskt arbete med utgångspunkt i våra olika hudtoner och dess betydelse tog form med hjälp av bland annat Barnkonventionen, ett uppdaterat språkbruk och teoretiska kunskapsbegrepp. Föreläsningen kan även genomföras på engelska.

Läs mer om föreläsningen Varför så tyst om våra hudtoner?

Språkliga aktiviteter i kunskapsrika sammanhang

Ett medvetet språkutvecklande arbetssätt är en viktig framgångsfaktor i förskolan. Det är en av de absolut hetaste frågorna i förskolan 2022. Med kunskap om vad språkutvecklande insatser kan vara och hur vi skapar sammanhang runt dem gör stor skillnad för alla barn. 

Vill du gå en kurs, på plats eller digitalt, träffa kollegor från hela Sverige på konferens eller önskar ni skräddarsydd fortbildning om språk till er förskola?

Inspireras av hela vårt utbud inom språk för förskolan

Vill du också ha nycklarna till den lärande förskolan?

Vad är det som krävs för att organisera för lärande i den egna verksamheten? Förskolan är inte per automatik en lärande organisation, men alla har förutsättningar att bli en, säger kursledaren och rektorn Anna Lund. För att lärande ska ske behöver rektor skapa rätt förutsättningar och organisera för att möjliggöra lärande sammanhang för både barn och vuxna. 

Anna Lund har tillsammans med oss utvecklat en kurs som bygger på hennes bok Att leda en lärande förskola. Som kursdeltagare får du tre dagar där du har möjlighet att tillsammans med deltagare från hela landet undersöka vilka möjigheter det finns för att förbättra din arbetsorganisation, utvecklingsorganisation och inte minst få syn på hur du parallellt med din organisation behöver utvecklas som chef och ledare. Läs mer om kursen och anmäl dig. 

Viktigt på riktigt – hållbart utvecklingsarbete i förskolan

Hur vet vi vad som ska utvecklas och hur gör vi för att få till ett utvecklingsarbete som blir meningsfullt, både för oss pedagoger och för barnen på förskolan?

Utvecklingsarbete är ett komplext fenomen och det är många faktorer som påverkar om utveckling sker eller inte. Det finns ingen enkel väg för utveckling, inga snabba lösningar. Här krävs kunskap och erfarenhet för att lägga kraften på det som blir viktigt på riktigt.

Läs mer om Erika Wallins fortbildning Viktigt på riktigt – hållbart utvecklingsarbete i förskolan

Dela med dina kollegor!