Fortbildning för förskollärare, barnskötare och rektor

Lpfö 18 är här
– vad behöver du ha koll på?

Vilket steg behöver ni börja på för att få en samsyn kring revideringen och identifiera de viktigaste frågorna på er förskola?
• Steg 1 – bli informerad
• Steg 2 – implementera
• Steg 3 – fördjupa 

Läs mer och boka

Dags att lära mer och lära nytt – på hemmaplan?!

Vi vet att många vill fortbilda sig, men ibland blir resa och logi dyrare än själva fortbildningen. Det vill vi göra något åt så i år firar vi vårt jubileum med att hålla våra mest efterfrågade kurser inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö utan även i Falun, Luleå, Halmstad, Örebro, Växjö och Uppsala.

Vi tar emot max 30 personer och du bör göra din anmälan senast 1 månad före kursstart.

Enkel och rolig programmering

Släpp dina rädslor och hitta ett lustfyllt sätt att arbeta med matematik, språkutveckling och estetiska processer genom programmeringen. Med till exempel sagan som bas kan vi utveckla barnens digitalitet. Vi kryper runt, klipper, ritar, bygger robot-banor, undersöker och testar verktyg.

Programmeringen ger er många möjligheter att stärka barnens matematiska tänkande och språkutveckling. Den stimulerar barns kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Tillsammans undersöker vi hur ni kan komma igång med, och utveckla programmering på er förskola.


Läs mer och boka

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra fortbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning där målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Välj bland våra fortbildares färdiga paket under rubriken Paketera! eller skapa er egen fortbildningar dag med våra moduler under rubriken Modulera! Den tredje uppdragsformen, Preparera!, är till för er som fått nedslag av Skolinspektionen eller har ett besök inplanerat.