Fortbildning för dig i förskolan

Våra utbildningar för dig som arbetar i förskolan fördjupar sig inom olika delar av förskolans uppdrag. Här hittar du utbildningar om bland annat lärmiljöer, språkutvecklande arbetssätt, specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete. Vår ambition är alltid att visa på hur forskning kan omsättas i praktiken och ge verktyg att börja använda direkt. Därför är våra utbildningar alltid verksamhetsnära och leds av legitimerade förskollärare, specialpedagoger och skolledare.

Erika Wallin och Katarina Larsson fortbildar inom systematiskt kvalitetsarbete

Erika Wallin och Katarina Larsson fortbildar inom systematiskt kvalitetsarbete

Viktigt på riktigt – hållbart och systematiskt utvecklingsarbete

Hur vet vi vad som ska utvecklas och hur gör vi för att få till ett utvecklingsarbete som blir meningsfullt, både för oss pedagoger och för barnen på förskolan?

Utvecklingsarbete är ett komplext fenomen och det är många faktorer som påverkar om utveckling sker eller inte. Det finns ingen enkel väg för utveckling, inga snabba lösningar. Här krävs kunskap och erfarenhet för att lägga kraften på det som blir viktigt på riktigt.

Erika Wallin och Katarina Larsson är två av våra fortbildare som har gedigen erfarenhet av bl a systematiskt utvecklingarbete och de håller flera typer av fortbildningar, allt från föreläsningar, till öppna kurser och längre processutbildningar. Det här är ett område som är viktigt på riktigt! 

PS. Du känner väl till att vårens konferens för mellanledare, Leda kollegor i förskolan, har exakt detta tema? Och flera av föreläsarna har medverkat i boken Förskolans systematiska kvalitetsarbete. Läs mer om konferensen>>

 

Suzanne Axelsson och Camilla Vahlberg - nu aktuella som föreläsare

Suzanne Axelsson och Camilla Vahlberg - nu aktuella som föreläsare

Boka inspirerande föreläsningar. Nu även med populära författare

Som ett komplement till våra processutbildningar som du kan boka till förskolan så har vi också ett utbud av kortare och längre föreläsningar. Nytt är att du nu även kan boka ett urval av Lärarförlagets populära författare för halv- och heldagsföreläsningar till nästa utvecklingsdag. Föreläsningar med Suzanne Axelsson, Camilla Vahlberg, Emolia, Anna Lund bl a hittar du här>>

Marie Eriksson, författare till bl a Digital kompetens i förskolan

Marie Eriksson, författare till bl a Digital kompetens i förskolan

Digital kompetens i förskolan - ny bok med Marie Eriksson

För barnen är digitala världar lika självklara som böcker, färger, sand och vattenpölar. Arbetet med digital kompetens i förskolan hänger samman med bl a förskolans demokratiuppdrag och barns rätt att få uttrycka sig på många olika sätt. Marie Eriksson är aktuell med en ny bok där du får ta del av praktiska exempel att inspireras av, men även resonemang kring när och hur digitala tillägg kan tillföra något - och när de kanske inte gör det. För hur kan vi vara säkra på att de sammanhang vi iscensätter skapar ett pedagogiskt mervärde? Den här boken ger en vetenskaplig förankring till hur digitala tillägg kan tillföra ytterligare en dimension i de processer som redan pågår bland barnen, samtidigt som de rustas för den digitala tillvaro vi lever i. Läs mer om boken Digital kompetens i förskolan, en av Lärarförlagets nyheter våren 2024,  här>>

Erövra den forskningsbaserade ELSA-modellen tillsammans med en egen processledare

Erövra den forskningsbaserade ELSA-modellen tillsammans med en egen processledare

Vill ni ha hjälp med att implementera ELSA-modellen?

Nu kan din förskola/organisation få hjälp att implementera ELSA-modellen för att stärka det språkutvecklande arbetet hos er. Vi erbjuder en helt ny processutbildning som bygger på en kombination av kompetenshöjande, lärarledda dagar och eget arbete. Utbildningen skräddarsys för er, men följer en tydlig struktur för att ni ska få träna på arbetsmodellen så att det blir ett hållbart resultat.

Er förskola får en egen processledare, Kristina Lundmark och forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg är gästföreläsare. Karin och Ann har utvecklat ELSA-modellen i Sverige och är aktuella med boken Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning.

Läs mer om möjligheten att boka en egen processledare

Leda en lärande förskola med Anna Lund

Leda en lärande förskola med Anna Lund

Nycklar till den lärande förskolan?

Vad är det som krävs för att organisera för lärande i den egna verksamheten? Förskolan är inte per automatik en lärande organisation, men alla har förutsättningar att bli en, säger kursledaren, rektorn och författaren Anna Lund. För att lärande ska ske behöver rektor skapa rätt förutsättningar och organisera för att möjliggöra lärande sammanhang för både barn och vuxna.

Som kursdeltagare får du tre dagar där du har möjlighet att tillsammans med övriga deltagare undersöka vilka möjligheter det finns för att förbättra din arbetsorganisation, utvecklingsorganisation och inte minst få syn på hur du behöver utvecklas som chef och ledare. Läs mer och anmäl dig. 

Kursen bygger på Anna Lunds bok Att leda en lärande förskola.