Fortbildning för lärare från förskolan till vux

Är du utbildad lärare/rektor och söker fortbildning så har du kommit rätt. Vi på Lärarfortbildning AB brinner för att utveckla lärandet i förskolan och skolan och har gjort det de senaste 30 åren. Här hittar du vårt utbud av kurser, konferenser och uppdragsfortbildning våren 2020.

I vår vill vi tipsa om våra konferenser för förstelärare i skolan och alla ledare i förskolan som har ett pedagogiskt utvecklingsansvar. Bland nyheterna på kurssidan hittar du NPF och beteendeproblematik i skolan, Undervisningsdesign och klassrumsledarskap, Förskollärarens nya roll, Motivation och lärprocesser i särskolan samt Digital kompetens i förskolan. Tveka inte höra av dig om du inte hittar vad du söker.

Välkommen till Lärarfortbildning!

Vänligen komplettera med följande uppgifter

Studie- och yrkesvägledare - se hit!

Nu är det hög tid att boka ditt abonnemang på Sveriges viktigaste mötesplats för studie- och yrkesvägledare. Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad i det stora och komplexa informationsflödet som genomsyrar vägledarområdet. 

Vägledarkalendariet består av fyra träffar per år med fullspäckade konferensprogram. Och det har en av landets absolut mest vänliga prislappar - utan att tumma på kvaliteten!

Läs mer här


Boka utställarbord på våra konferenser

Varje år möter vi 4000 lärare och rektorer från förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i samband med våra konferenser. Kanske är du intresserad av att träffa dem också? Boka ett utställarbord för att presentera nyheter, demonstrera och sälja produkter och bygg nya relationer med din målgrupp.

Läs mer och boka


Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

Framgångsrika lärare – hur gör de egentligen?
 
Vad är det som gör en lärare till en riktigt bra lärare? En som skapar engagemang i lärandet, lockar fram och behåller motivationen hos sina elever, som stöttar sina elever till goda skolresultat och som har harmoni och studiero i sitt klassrum. Och som är nöjd över sin egen arbetssituation...

Fortbildningens innehåll:
• Klassrumsledarskap i praktiken baserat på framgångsfaktorerna
• Så skapar vi lektionsdesign som problematiserar och föder reflektion
• Hur använder vi relationsforskning i vår lärarvardag?

Processutbildning, kan läggas upp på 1-3 dagar. 

Läs mer och anmäl dig här


Stockholm stad ger extra stöd till sina elevassistenter

För att kunna stötta och lyfta eleverna, behöver man även stötta och lyfta elevassistenterna i deras roll. Därför har Stockholm Stad satsat på utbildning för elevassistenter i grund-, gymnasie- och särskola tillsammans med Lärarfortbildning AB. Deltagarnas kommentarer efter genomförd utbildning handlar om en upplevd Aha-känsla där de känner igen sig och lär sig att använda sina kunskaper i en direkt anpassning till elevernas behov.

Vi fortbildar på skolor och förskolor i hela landet


Vi möter tusentals kurs- och konferensdeltagare varje år, men vi möter ännu fler när vi fortbildar lärare och förskollärare på hemmaplan, dvs på skolor och förskolor  runt om i landet. Vi fortbildar såväl större som mindre grupper: arbetslag, ämneslag, ledningsgrupper, hela arbetsplatser och kommuner. Ni väljer plats och datum. 
Vi kallar det uppdragsfortbildning.   

Tillsammans sätter vi igång utvecklingsprocesser!
Föreläsningar av högsta kvalitet ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar nyfikenhet att lära mer. Vi problematiserar aktuell forskning, testar olika metoder för att se skillnad och skapa delaktighet, reflekterar och sätter er fråga i ett sammanhang för att skapa en gemensam förståelse och samsyn kollegor emellan. Vi arbetar i process för att tillsammans utveckla nya sätt att arbeta på, utifrån era förutsättningar.

Inspirera, modulera, preparera eller färdigpaketerat?
Prata med din utbildningsrådgivare så får du den fortbildning just ni behöver.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss

Våra samarbetspartners