Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor!

Effekten av fortbildning ska ge resultat genom att nå hela vägen fram och påverka lärandet både hos pedagoger, lärare, skolledare, elever och barn. 

I fortbildningarna visar vi på det viktiga hur:et, d.v.s hur forskning och beprövad erfarenhet kan omsättas i praktiken.

Vi arbetar också skräddarsytt i uppdrag för en dag eller i process med ett antal tillfällen fördelade över tid. Hör av dig till våra fortbildningsrådgivare för ett upplägg som passar just er.

För att navigera på sidan tipsar vi om att du börjar med att välja skolform här ovan. 

Nyhetsbrev för aktuell fortbildning

Du känner väl till att vi regelbundet skickar ut nyhetsbrev med information och inspiration om aktuell fortbildning? Om du inte redan får vårt nyhetsbrev så fyll i dina uppgifter här, så har du koll på aktuella och kommande utbildningar samt erbjudanden, för dig och dina kollegor. Prenumerera här>>

 

 

Vad är definitionen på kollaborativ professionalism?

Läs denna artikel med Lena Göthe där hon förklarar mer kring kollaborativt arbete samt kollegialt lärande där klassrummet är huvudarenan.

Läs artikeln Kollegialt lärande.

 

 

 

 

 

Behöver ni ny kunskap och energi i era utvecklingsprocesser? Vi kommer till er!

En processledare, inspirerande föreläsare eller en kursledare? Behöver ni påfyllning av ny kunskap eller konkret stöd i er utvecklingsprocess?  Detta finns under paraplynamnet uppdragsfortbildning. Våra fortbildare är vana att anpassa innehåll och upplägg beroende på om det är mindre grupper eller en kommunomfattande utbildningsinsats. Välj mellan halvdagsföreläsningar för inspiration eller längre insatser fdär vi arbetar tillsammans för att bidra till att nå era verksamhetsmål.

Hör av dig till oss och beskriv vilka utmaningar ni har och vad ni vill utveckla - så hjälper vi till att skapa uppdragsfortbildning som ger resultat.


Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

Aktuellt i förskolan

Nu har pandemin klingat av och med det ser vi behovet hos många förskolor att återuppta ett hållbart utvecklingsarbete. Behöver ni stöd, verktyg eller inspiration för ert kollegiala arbete så har vi flera olika alternativ beroende på vart ni befinner er just nu.

• Läs mer om fortbildning för förskolan

• Populärt! Den nya inspirationsföreläsningen Samsyn för likvärdighet i den egna förskolan – får man göra som man vill

• Utvecklas inom ledarskap

Viktigt på riktigt –  Utvecklingsarbete som gör skillnad

 

 

 

Mer fortbildning via Lärarförlagets böcker

Lärarförlaget är lärarnas eget förlag och ger ut facklitteratur för dig som arbetar förskola och skola. Författarna är oftast lärare, förskollärare och rektorer med egen erfarenhet från professionen. I bokform delar de generöst med sig av framgångsrika arbetssätt, tankar och reflektioner i syfte att bidra till en bättre skola och ett roligare arbetsliv. Praktiknära och förankrat i såväl forskning som styrdokument.

Du som bokar fortbildning av lärarfortbildning har möjlighet att köpa böckerna till specialpris. Hör av dig för mer information.

 

 

 

Fortbildningar inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Goda språkkunskaper samt en utvecklad läs- och skrivförmåga är helt avgörande för att kunna tillgodogöra sig undervisningen som elev. 

Lärarfortbildning visar vägen för strukturerad undervisning för den första läs- och skrivinlärningen, återinlärning för elever som ännu inte har utvecklat tillräckliga färdigheter samt för elever med annat modersmål än svenska. Få guidning i hur ni når delarna i kartläggningsmaterialen samt når måluppfyllelse.

Läs mer om SKUA - språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 

 

 

 

 

 

Fortbildning för lärare och rektorer från förskola till vux

Vi på Lärarfortbildning brinner för att bidra till elevers lärande och rätt till likvärdig utbildning.

Vi är lärare som fortbildar lärare och skolledare som fortbildar skolledare. Varje år tar vi, tillsammans med experter aktiva inom skolan, fram aktuellt innehåll baserat på forskning och beprövad erfarenhet - hoppas du vill fortbildas med oss!

Klicka på din skolform i menyraden för att komma vidare till aktuella fortbildningar för dig (kurs och konferens) eller för just er grupps specifika behov på er skola (skräddarsydd uppdragsfortbildning).

Är ni i behov av stöd på plats hos er för att komma vidare med verksamhetens utvecklingsarbete? Läs mer under Skolutveckling.
Vi arbetar även med större kommunövergripande skolutvecklingsprojekt.

Har du tankar och frågor kring vilka lösningar vi kan erbjuda så tveka inte att hör av dig till oss på info@lararfortbildning.se 08-737 68 00. 

Alla anmälningslänkar hittar du här på webben. 
Du kan omboka/avboka din fortbildning fram tom 30 dagar före startdatum.

Vi ser fram emot att träffa dig på någon av våra fortbildningar!

Kontakta oss

Vi hör ihop