Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor

Vi garanterar att du blir nöjd
I mer än 25 år har Lärarfortbildning AB arrangerat kurser, konferenser och uppdragsfortbildning – för lärare och skolledare i alla skolformer. Vi är lärare som fortbildar lärare och skolledare som fortbildar skolledare. Du får metoder och verktyg som fungerar i praktiken och kan vara trygg med att din fortbildning ligger i linje med såväl läroplaner som skollag.

Vi förnyar oss 2017
2017 får vi ett helt nytt utseende. Vi byter logotyp och utvecklar vår grafisk profil. Vi är också stolta över att presentera en helt ny webbplats 2017! Vi hoppas att du känner igen våra etablerade fortbildningar och att du blir nyfiken på våra nyheter. Vi har bl a utvecklat fler olika alternativ för dig som köper fortbildning för grupper, det vi kallar Uppdragsfortbildning. Läs mer om Paketera! Modulera! Preparera! och Inspirera! under respektive skolform.

Har du problem med att hitta det du söker så tveka inte att slå oss en signal så ska vi göra vad vi kan för att vägleda dig. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan. Varmt välkommen till vår nya webbplats!

Vänligen komplettera med följande uppgifter
Hur kan forskningen hjälpa den enskilde läraren i klassrummet?

Enligt skollagen ska undervisning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men vad betyder det? Och hur ska lärarna få tid att sätta sig in i forskningen och omsätta den till framgångsrik praktik i klassrummet? De frågorna har Jesper Ersgård funderat kring och de vill han hjälpa oss att besvara i inspirationsföreläsningen Skolforskarna.


Läs mer om Skolforskarna


Vi fortbildar på skolor och förskolor i hela landet


Vi möter tusentals kurs- och konferensdeltagare varje år, men vi möter ännu fler när vi fortbildar lärare och förskollärare på hemmaplan, dvs på skolor och förskolor  runt om i landet. Vi fortbildar såväl större som mindre grupper: arbetslag, ämneslag, ledningsgrupper, hela arbetsplatser och kommuner. Ni väljer plats och datum. 
Vi kallar det uppdragsfortbildning.   

Tillsammans sätter vi igång utvecklingsprocesser!
Föreläsningar av högsta kvalitet ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar nyfikenhet att lära mer. Vi problematiserar aktuell forskning, testar olika metoder för att se skillnad och skapa delaktighet, reflekterar och sätter er fråga i ett sammanhang för att skapa en gemensam förståelse och samsyn kollegor emellan. Vi arbetar i process för att tillsammans utveckla nya sätt att arbeta på, utifrån era förutsättningar.

Inspirera, modulera, preparerar eller färdigpaketerat?
Prata med din utbildningsrådgivare så får du den fortbildning just ni behöver.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss

Våra samarbetspartners