Vad är definitionen på kollaborativ professionalism?

Läs denna artikel med Lena Göthe där hon förklarar mer kring kollaborativt arbete samt kollegialt lärande där klassrummet är huvudarenan.

Läs artikeln Kollegialt lärande.

 

 

 

 

 

Behöver ni ny kunskap och energi i era utvecklingsprocesser? Boka en egen fortbildare!

En processledare, inspirerande föreläsare eller en kursledare? Behöver ni påfyllning av ny kunskap och energi så vänd er till oss så hjälper vi er gärna. Den tjänsten går under paraplynamnet uppdragsfortbildning. Det kan vara allt från mindre grupper till kommunomfattande utbildningsinsatser. Från halvdagsföreläsningar till årslånga insatser där vi arbetar med grupper i process.

Berätta för oss vilka utmaningar ni har och vad ni vill bli bättre på - så löser vi resten.


Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

Aktuellt i förskolan

Nu har pandemin klingat av och med det ser vi behovet hos många förskolor att återuppta ett hållbart utvecklingsarbete. Behöver ni stöd, verktyg eller inspiration för ert kollegiala arbete så har vi flera olika alternativ beroende på vart ni befinner er just nu.

• Läs mer om fortbildning för förskolan

• Populärt! Den nya inspirationsföreläsningen Samsyn för likvärdighet i den egna förskolan – får man göra som man vill

• Utvecklas inom ledarskap

Viktigt på riktigt –  Utvecklingsarbete som gör skillnad

 

 

 

Mer fortbildning via Lärarförlagets böcker

Lärarförlaget är lärarnas eget förlag och ger ut facklitteratur för dig som arbetar förskola och skola. Författarna är oftast lärare, förskollärare och rektorer med egen erfarenhet från professionen. I bokform delar de generöst med sig av framgångsrika arbetssätt, tankar och reflektioner i syfte att bidra till en bättre skola och ett roligare arbetsliv. Praktiknära och förankrat i såväl forskning som styrdokument.

Du som bokar fortbildning av lärarfortbildning har möjlighet att köpa böckerna till specialpris. Hör av dig för mer information.

 

 

 

Fortbildningar inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Goda språkkunskaper samt en utvecklad läs- och skrivförmåga är helt avgörande för att kunna tillgodogöra sig undervisningen som elev. 

Lärarfortbildning visar vägen för strukturerad undervisning för den första läs- och skrivinlärningen, återinlärning för elever som ännu inte har utvecklat tillräckliga färdigheter samt för elever med annat modersmål än svenska. Få guidning i hur ni når delarna i kartläggningsmaterialen samt når måluppfyllelse

Läs mer om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 

 

 

 

 

 

Fortbildning för lärare och rektorer från förskola till vux

Vi på Lärarfortbildning brinner för att bidra till elevers lärande och rätt till likvärdig utbildning.

Vi är lärare som fortbildar lärare och skolledare som fortbildar skolledare. Varje år tar vi fram aktuellt innehåll baserat på forskning och beprövad erfarenhet - hoppas du vill fortbildas med oss!

Klicka på din skolform i menyraden för att komma vidare till aktuella fortbildningar för dig (kurs och konferens) eller för just er grupps specifika behov på er skola (skräddarsydd uppdragsfortbildning).

Är ni i behov av stöd för verksamhetens utvecklingsarbete hjälper vi gärna till i ett upplägg anpassat för era behov. Läs mer under Skolutveckling.
Vi arbetar även med större kommunövergripande skolutvecklingsprojekt.

Har du tankar och frågor kring vilka lösningar vi kan erbjuda så tveka inte att hör av dig till oss på info@lararfortbildning.se 08-737 68 00. 

Alla anmälningslänkar hittar du här på webben. 
Du kan omboka/avboka din fortbildning fram tom 30 dagar före startdatum.

Vi ser fram emot att träffa dig på någon av våra fortbildningar!

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss

Vi hör ihop