Fortbildning för lärare och rektorer från förskolan till vux

Vi på Lärarfortbildning AB brinner för att utveckla lärandet i förskolan och skolan och har gjort det i mer än 30 år. Här hittar du vårt utbud av kurser, konferenser och exempel på skräddarsydd uppdragsfortbildning. Vi tar fram relevant innehåll tillsammans med våra fortbildare som är aktiva lärare till vardags.


... laddar vi med extra bra erbjudanden på kurser och konferenser 2021 

Våra kurs- och konferensprogram för 2021 publiceras löpande här på webben och nu kan du passa på att göra ett klipp. Fram till 31 december har du specialpris på kurser och konferenser. Du kan välja mellan att komma och träffa oss på plats eller att delta digitalt. 

Tillhör du dem som funderar på att boka uppdragsutbildning? I våra skräddarsydda uppdrag kommer en fortbildare ut till er eller så arrangerar vi en digital fortbildning. Med utgångspunkt i ert nuläge så arbetar vi tillsammans med gruppen för att vidareutveckla er verksamhet.

Hör av dig till en av våra fortbildningsrådgivare så får du veta mer! 
jonas.gille@lararfortbildning.se, 0708-59 44 84
evert.norberg@lararfortbildning.se, 08-37 66 54
Du kan även läsa mer under fliken Uppdrag under respektive skolform.

Om ni behöver en punktinsats och handledning -  läs mer om vår tjänst Skolutveckling!
 ”För rektorer och ledare – Skolutveckling”.

Ta hand om dig och hoppas vi ses snart!

Vänligen komplettera med följande uppgifter

Skolutveckling tillsammans med oss

Ibland är skolutveckling ett mindre avgränsat projekt, ibland är det väldigt mycket större. Djupt förankrade i det kollegiala lärandet har Lärarfortbildning under mer än 30 års tid drivit utvecklingsprojekt i olika storlek på uppdrag av förskolor, skolor och huvudmän.

Låt oss hjälpa er att hålla ihop era utvecklingsprojekt, leda kollegiala processer, fortbilda och handleda lärare och pedagoger, stötta rektor och ledare. Med vårt stöd blir er skolutveckling hållbar.

Mer om skolutveckling och vårt startpaket

Nu erbjuder vi även digitala format på våra fortbildningar

Digital kurs:
Vi sänder live och ger dig en riktig kursupplevelse där du kan interagera med fortbildaren och de andra deltagarna. Du får uppgifter, jobbar i grupper och har möjligheten att fråga allt du undrar och får direkt respons från fortbildaren - precis som på en fysisk kurs. Max 30 deltagare.
Digital konferens:
Se en livesändning av föreläsarna och deras presentationer under en hel dag vart du än befinner dig. Ställ frågor i chatten så läses de upp live på konferensen. Max 300 deltagare.
Digital uppdragsfortbildning:
Vi skräddarsyr fortbildning hos er utifrån era mål och förutsättningar. Valfritt antal deltagare. Digitalt eller på plats. Det bestämmer du!
Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

Framgångsrika lärare – hur gör de egentligen?
 
Vad är det som gör en lärare till en riktigt bra lärare? En som skapar engagemang i lärandet, lockar fram och behåller motivationen hos sina elever, som stöttar sina elever till goda skolresultat och som har harmoni och studiero i sitt klassrum. Och som är nöjd över sin egen arbetssituation...

Fortbildningens innehåll:
• Klassrumsledarskap i praktiken baserat på framgångsfaktorerna
• Så skapar vi lektionsdesign som problematiserar och föder reflektion
• Hur använder vi relationsforskning i vår lärarvardag?

Processutbildning, kan läggas upp på 1-3 dagar. 

Läs mer och anmäl dig här


Lärarförlaget

Nu hittar du Lärarförlagets böcker även hos oss!

Premiär för Lärarförlagets böcker på lärarfortbildning.se

Kurser, konferenser och uppdragsfortbildning - på plats med kollegor eller digitalt - är den fortbildning man förknippar med oss. Men nu breddar vi oss och du hittar nu även Lärarförlagets utbud av böcker här. Framgångsrika arbetssätt och utvecklingsarbeten - böcker skrivna av lärare för lärare.

Bland årets mest uppmärksammade nyheter hittar vi Rum för lärande av Katinka Vikingsen, Pojken med extra allt av Alexander Skytte, Digitalt meningsskapande med Erika Kyrk Seger som redaktör och Lena Edlunds De yngsta barnen och undervisningen. Du hittar Lärarförlagets utbud under din skolform.

Stockholm stad ger extra stöd till sina elevassistenter

För att kunna stötta och lyfta eleverna, behöver man även stötta och lyfta elevassistenterna i deras roll. Därför har Stockholm Stad satsat på utbildning för elevassistenter i grund-, gymnasie- och särskola tillsammans med Lärarfortbildning AB. Deltagarnas kommentarer efter genomförd utbildning handlar om en upplevd Aha-känsla där de känner igen sig och lär sig att använda sina kunskaper i en direkt anpassning till elevernas behov.

Vi fortbildar på skolor och förskolor i hela landet


Vi möter tusentals kurs- och konferensdeltagare varje år, men vi möter ännu fler när vi fortbildar lärare och förskollärare på hemmaplan, dvs på skolor och förskolor  runt om i landet. Vi fortbildar såväl större som mindre grupper: arbetslag, ämneslag, ledningsgrupper, hela arbetsplatser och kommuner. Ni väljer plats och datum. 
Vi kallar det uppdragsfortbildning.   

Tillsammans sätter vi igång utvecklingsprocesser!
Föreläsningar av högsta kvalitet ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar nyfikenhet att lära mer. Vi problematiserar aktuell forskning, testar olika metoder för att se skillnad och skapa delaktighet, reflekterar och sätter er fråga i ett sammanhang för att skapa en gemensam förståelse och samsyn kollegor emellan. Vi arbetar i process för att tillsammans utveckla nya sätt att arbeta på, utifrån era förutsättningar.

Inspirera, modulera, skolutveckla eller färdigpaketerat?
Prata med din utbildningsrådgivare så får du den fortbildning just ni behöver.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss

Våra samarbetspartners