Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor

Vi garanterar att du blir nöjd
I mer än 25 år har Lärarfortbildning AB arrangerat kurser, konferenser och uppdragsfortbildning – för lärare och skolledare i alla skolformer. Vi är lärare som fortbildar lärare och skolledare som fortbildar skolledare. Du får metoder och verktyg som fungerar i praktiken och kan vara trygg med att din fortbildning ligger i linje med såväl läroplaner som skollag.

Vi förnyar oss 2017
2017 har vi fått ett helt nytt utseende. Ny logotyp, ny webbplats, men samma härliga företag. Du som söker uppdragsfortbildning hittar numera fler olika alternativ. Vi kallar dem Paketera! Modulera! Preparera! och Inspirera! Läs mer under respektive skolform.

I höst har vi också glädjen att presentera ett helt nytt Fördjupningsforum för gymnasielärare i historia. Till de mest efterfrågade nyheterna på kursprogrammet hör Mindset, grit och jävlar anamma, Psykologi i klassrummet och Leda kollegialt lärande. Du kan också redan nu ta del av ett mycket spännande konferensprogram som inleder 2018: Ta hjärnan på allvar som handlar om hur vi ökar lusten till lärande - en exklusiv heldag med Anna Tebelius Bodin.

Hittar du inte det du söker så slå oss en signal så hjälper vi gärna till!
Varmt välkommen till oss på Lärarfortbildning AB

Vänligen komplettera med följande uppgifter
Vi fortbildar på skolor och förskolor i hela landet

Vi möter tusentals kurs- och konferensdeltagare varje år, men vi möter ännu fler när vi fortbildar lärare och förskollärare på hemmaplan, dvs på skolor och förskolor  runt om i landet. Vi fortbildar såväl större som mindre grupper: arbetslag, ämneslag, ledningsgrupper, hela arbetsplatser och kommuner. Ni väljer plats och datum. 
Vi kallar det uppdragsfortbildning.   

Tillsammans sätter vi igång utvecklingsprocesser!
Föreläsningar av högsta kvalitet ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar nyfikenhet att lära mer. Vi problematiserar aktuell forskning, testar olika metoder för att se skillnad och skapa delaktighet, reflekterar och sätter er fråga i ett sammanhang för att skapa en gemensam förståelse och samsyn kollegor emellan. Vi arbetar i process för att tillsammans utveckla nya sätt att arbeta på, utifrån era förutsättningar.

Inspirera, modulera, preparerar eller färdigpaketerat?
Prata med din utbildningsrådgivare så får du den fortbildning just ni behöver.

Kontakta oss så berättar vi mer

Hur kan forskningen hjälpa den enskilde läraren i klassrummet?

Enligt skollagen ska undervisning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men vad betyder det? Och hur ska lärarna få tid att sätta sig in i forskningen och omsätta den till framgångsrik praktik i klassrummet? De frågorna har Jesper Ersgård funderat kring och de vill han hjälpa oss att besvara i inspirationsföreläsningen Skolforskarna.


Läs mer om Skolforskarna

Ta hjärnan på allvar!


Vår digitala samtid sätter vår 40 000-åriga hjärna på prov. Med fördjupad kunskap om biologiska och neurologiska förutsättningar kan vi pedagoger öka förståelsen för vad som händer vid inlärning och därmed ta bättre didaktiska beslut. Pedagogen Anna Tebelius Bodin, sakkunnig i inlärningspsykologi, utmanar vår pedagogiska medvetenhet och tar oss till nya insikter om klassrumsdialogen.

Läs mer om expertkonferensen

Kontakta oss

Våra samarbetspartners