Fortbildning för lärare och rektorer från förskolan till vux

Vi på Lärarfortbildning AB brinner för att utveckla lärandet i förskolan och skolan och har gjort det i mer än 30 år. Här hittar du vårt utbud av kurser, konferenser, information om skolutveckling och handledning samt exempel på skräddarsydd uppdragsfortbildning. Vi tar fram relevant innehåll tillsammans med våra fortbildare som är aktiva lärare till vardags.

Här på vår webbplats hittar du aktuell information om vårt utbud och kontaktuppgifter för att få råd och förslag på hur man lägger upp sin fortbildning. Vi strävar efter att hitta så bra, säkra och flexibla lösningar som möjligt för dig: fortbildning på plats när det är möjligt och under våren 2021 genomför vi företrädesvis alla våra tillfällen digitalt.

Har du tankar och frågor kring vilka lösningar vi kan erbjuda så tveka inte att hör av dig till oss på info@lararfortbildning.se 08-738 68 00.

Vänligen komplettera med följande uppgifter

Gå kurs och konferens digitalt

Vi har ett brett utbud av både digitala kurser och konferenser som alla är lärarledda och sänds live. Precis som när vi ses på plats kan du interagera med fortbildare, andra deltagare och prata med föreläsarna. 
Varje tillfälle har teknisk support med hela dagen.

Sagt av deltagare:
"Detta funkade så bra! Kul att kunna ta det digitalt!"
"Teknik som fungerade!"
"Bra att spara resetid och sitta hemma i sin egna miljö. Slippa störande ljud och distraktioner."
”Jag uppskattade mötet väldigt mycket och att få diskutera och samtala med andra pedagoger i olika tvärgrupper.”


Framgångsrik läs- och skrivundervisning!

Att behärska språket och att kunna läsa och skriva är helt avgörande för hur eleverna hänger med i undervisningen. Elever som inte får rätt stöd från början kommer efter i sin kunskapsutveckling. Vi på Lärarfortbildning hjälper er gärna med detta arbete. Hör av dig till mig Susanne Weiner Ahlström för information om fortbildningsinsatser!

Susanne Weiner Ahlström
susanne.weiner.ahlstrom@lararfortbildning.se

Fortbildare och skolutvecklare

Nyheter på kursprogrammet

Alla vårens kurser kommer att hållas digitalt på grund av Covid-19!
Extra kul är det att få presentera vårens nyheter på kursprogrammet. Klicka på länken i orange och läs mer!

Uterummets pedagogiska möjligheter i förskolan
Kartläggning i förskoleklass
Fortbildning för elevassistenter grundskola - särskola
Hållbart lärarliv
Motivation för meningsfullt lärande
Bedömning och återkoppling på distans
Undervisa vuxna med NPFNu hittar du även Lärarförlagets böcker här

På vår webbplats hittar du nu även böcker från lärarnas eget förlag, Lärarförlaget. Gå in på respektive skolforms sida och välj BÖCKER. 

Här hittar du bl a Maria Wimans nya bok Första tiden som lärare och Lärardriven skolutveckling

Skolutveckling tillsammans med oss

Ibland är skolutveckling ett mindre avgränsat projekt, ibland är det väldigt mycket större. Djupt förankrade i det kollegiala lärandet har Lärarfortbildning under mer än 30 års tid drivit utvecklingsprojekt i olika storlek på uppdrag av förskolor, skolor och huvudmän.

Låt oss hjälpa er att hålla ihop era utvecklingsprojekt, leda kollegiala processer, fortbilda och handleda lärare och pedagoger, stötta rektor och ledare. Med vårt stöd blir er skolutveckling hållbar.

Mer om skolutveckling och vårt startpaket

Stockholm stad ger extra stöd till sina elevassistenter

För att kunna stötta och lyfta eleverna, behöver man även stötta och lyfta elevassistenterna i deras roll. Därför har Stockholm Stad satsat på utbildning för elevassistenter i grund-, gymnasie- och särskola tillsammans med Lärarfortbildning AB. Deltagarnas kommentarer efter genomförd utbildning handlar om en upplevd Aha-känsla där de känner igen sig och lär sig att använda sina kunskaper i en direkt anpassning till elevernas behov.

Vi fortbildar på skolor och förskolor i hela landet

Vi möter tusentals kurs- och konferensdeltagare varje år, men vi möter ännu fler när vi fortbildar lärare och förskollärare på hemmaplan eller digitalt. Vi fortbildar såväl större som mindre grupper: arbetslag, ämneslag, ledningsgrupper, hela arbetsplatser och kommuner. Ni väljer plats och datum. Vi kallar det uppdragsfortbildning.   

Tillsammans sätter vi igång utvecklingsprocesser!
Föreläsningar av högsta kvalitet ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar nyfikenhet att lära mer. Vi utgår ifrån aktuell forskning, testar olika metoder för att se skillnad och skapa delaktighet, reflekterar och sätter er fråga i ett sammanhang för att skapa en gemensam förståelse och samsyn kollegor emellan. Vi arbetar i process för att tillsammans med er utveckla nya sätt att arbeta på!

Inspirera, modulera, skolutveckla eller färdigpaketerat?
Prata med din utbildningsrådgivare så sätter vi ihop det innehåll på fortbildning just ni behöver.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss

Vi hör ihop