Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor

2018 – ett år med många nyheter på programmet
Lärarfortbildning AB erbjuder fortbildning för lärare i samtliga skolformer. Uppdraget, bedömning, undervisning, specialpedagogik, systematiskt kvalitetsarbete, kollegialt lärande och ledarskap är de områden vi är starka inom.

I år hittar du många nya fortbildningar här på webben. Nya kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nya idéer för uppdragsfortbildning på hemmaplan. Nu har vi bland annat premiär för fortbildningen Mitt mindset. En inspirationsföreläsning för både elever och lärare! 

Vi arrangerar två helt nya konferenser under höstterminen. Elevmotivationsdagen, samt NPF-säkrad lärmiljö. Dessutom går våra tre rikskonferenser, Förskolans rikskonferens, Förskoleklassens rikskonferens samt Fritidshemmens rikskonferens som vanligt under hösten  i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Förskolans rikskonferens kommer dessutom även till Kalmar!

Och speciellt till dig som saknar kurser i ditt närområde: Kurs-på-plats kan vara lösningen. Hör av dig så berättar vi mer.

Välkommen till Lärarfortbildning 2018!

Vänligen komplettera med följande uppgifter


Ge alla elever ett dynamiskt mindset


Vi satsar stort på fortbildningar inom mindset och motivation. Vi vill att alla lärare och elever ska känna att deras förmågor är förändringsbara och att man kan lära sig vad som helst, så länge man har lite jävlar anamma. Därför erbjuder vi:Vi fortbildar på skolor och förskolor i hela landet


Vi möter tusentals kurs- och konferensdeltagare varje år, men vi möter ännu fler när vi fortbildar lärare och förskollärare på hemmaplan, dvs på skolor och förskolor  runt om i landet. Vi fortbildar såväl större som mindre grupper: arbetslag, ämneslag, ledningsgrupper, hela arbetsplatser och kommuner. Ni väljer plats och datum. 
Vi kallar det uppdragsfortbildning.   

Tillsammans sätter vi igång utvecklingsprocesser!
Föreläsningar av högsta kvalitet ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar nyfikenhet att lära mer. Vi problematiserar aktuell forskning, testar olika metoder för att se skillnad och skapa delaktighet, reflekterar och sätter er fråga i ett sammanhang för att skapa en gemensam förståelse och samsyn kollegor emellan. Vi arbetar i process för att tillsammans utveckla nya sätt att arbeta på, utifrån era förutsättningar.

Inspirera, modulera, preparerar eller färdigpaketerat?
Prata med din utbildningsrådgivare så får du den fortbildning just ni behöver.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss

Våra samarbetspartners