Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor!

Målet är att effekten av kompetensutveckling ska ge resultat hos både individ, arbetslag och i klassrummet.
I våra fortbildningar visar vi på det viktiga hur:et, d.v.s hur forskning och beprövad erfarenhet kan omsättas i praktiken.
Vi arbetar också skräddarsytt i uppdrag på plats hos er - en dag eller flera tillfällen i process.
För att navigera på sidan tipsar vi om att du börjar med att välja skolform här ovan. 

Nyhetsbrev för aktuell fortbildning

Du känner väl till att vi regelbundet skickar ut nyhetsbrev med information och inspiration om aktuell fortbildning? Om du inte redan får vårt nyhetsbrev så fyll i dina uppgifter här, så har du koll på aktuella och kommande utbildningar samt erbjudanden, för dig och dina kollegor. Prenumerera här>>

Vi kommer till er - uppdrag på plats

En processledare, inspirerande föreläsare eller en kursledare på plats hos er? Behöver ni påfyllning av ny kunskap eller konkret stöd i ert utvecklingsarbete?
Läs mer under respektive skolform - UPPDRAG. Vi har verksamhetsnära fortbildare i alla skolformer och de är vana att anpassa innehåll och upplägg beroende på storlek på gruppen. Vi kommer till er/digitalt. 
NYHET!
GY25 - en reform som påverkar arbetet - läs mer här!

Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

Vad är definitionen på kollaborativ professionalism?

Läs denna artikel med Lena Göthe där hon förklarar mer kring kollaborativt arbete samt kollegialt lärande där klassrummet är huvudarenan.

Läs artikeln Kollegialt lärande.

För konkret stöd i ert arbete att stärka det kollegiala lärandet - läs mer här.

 

 

 

 

 

Aktuellt i förskolan

 Behöver ni stöd, verktyg eller inspiration för ert kollegiala arbete så har vi flera olika alternativ beroende på vart ni befinner er just nu.

• Läs mer om fortbildning för förskolan

• Populärt! Den nya inspirationsföreläsningen Samsyn för likvärdighet i den egna förskolan – får man göra som man vill

• Utvecklas inom ledarskap

Viktigt på riktigt –  Utvecklingsarbete som gör skillnad

 

 

 

Mer fortbildning via böcker

Lärarförlaget är lärarnas eget förlag och ingår i Lärarfortbildning. Här ger vi ut facklitteratur för dig som arbetar förskola och skola. Författarna är oftast lärare, förskollärare och rektorer med egen erfarenhet från professionen. Praktiknära och förankrat i såväl forskning som styrdokument.

Du som bokar fortbildning hos oss har möjlighet att köpa Lärarförlagets böcker till specialpris. Hör av dig för mer information.

 

 

 

Fortbildningar inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Goda språkkunskaper samt en utvecklad läs- och skrivförmåga är helt avgörande för att kunna tillgodogöra sig undervisningen som elev. 

Lärarfortbildning visar vägen för strukturerad undervisning för den första läs- och skrivinlärningen, återinlärning för elever som ännu inte har utvecklat tillräckliga färdigheter samt för elever med annat modersmål än svenska. Få guidning i hur ni når delarna i kartläggningsmaterialen samt når måluppfyllelse.

Läs mer om SKUA - språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 

 

 

 

 

 

Fortbildning för lärare och rektorer från förskola till vux

Vi på Lärarfortbildning brinner för att bidra till elevers lärande och rätt till likvärdig utbildning.

Vi är lärare som fortbildar lärare och skolledare som fortbildar skolledare. Varje år tar vi, tillsammans med experter aktiva inom skolan, fram aktuellt innehåll baserat på forskning och beprövad erfarenhet - hoppas du vill fortbildas med oss!

Klicka på din skolform i menyraden för att komma vidare till aktuella fortbildningar för dig (kurs och konferens) eller för just er grupps specifika behov på er skola (skräddarsydd uppdragsfortbildning).

Är ni i behov av stöd på plats hos er för att komma vidare med verksamhetens utvecklingsarbete? Läs mer under Skolutveckling.
Vi arbetar även med större kommunövergripande skolutvecklingsprojekt.

Har du tankar och frågor kring vilka lösningar vi kan erbjuda så tveka inte att hör av dig till oss på info@lararfortbildning.se 08-737 68 00. 

Alla anmälningslänkar hittar du här på webben. 
Du kan omboka/avboka din fortbildning fram tom 30 dagar före startdatum.

Vi ser fram emot att träffa dig på någon av våra fortbildningar!

Kontakta oss

Vi hör ihop