Allmänna villkor

Anmälan
Anmälan är bindande.

Anmälan bör ske 4 veckor innan utbildningsdagen. I mån av plats kan vi ta in senare anmälningar.

Återbud
Vid förhinder kan en deltagares plats överlåtas till annan person på samma arbetsplats.

Bekräftelse
Senast 2 veckor före utbildningsdagen får du en skriftlig bekräftelse på ditt deltagande. Bekräftelsen innehåller uppgifter om tid, plats och vägbeskrivning.

Betalning
Avgiften faktureras i förskott. Eventuell logi ingår inte i våra priser och bokas separat av respektive deltagare.

Betalningsvillkor
Alla priser är exklusive moms. Betalning sker mot faktura och ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Inställd utbildning
Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett utbildningstillfälle som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Intyg
Efter slutförd kurs erhåller varje deltagare ett kursintyg. Detta gäller endast våra kurser.