Allmänna villkor

Anmälan

Anmälan bör ske senast 4 veckor innan fortbildningsdagen. I mån av plats kan vi ta in senare anmälningar.

Tryggt att boka tidigt då vi har fri av- och ombokning till och med 30 dagar före startdatum.

Återbud
Vid förhinder kan en deltagares plats överlåtas till annan person på samma arbetsplats.

Bekräftelse
Senast 2 veckor före fortbildningsdagen får du en skriftlig bekräftelse på ditt deltagande. Bekräftelsen innehåller uppgifter om tid och plats.

Betalning
Avgiften faktureras i förskott. Eventuell logi ingår inte i våra priser och bokas separat av respektive deltagare.

Betalningsvillkor
Alla priser är exklusive moms. Betalning sker mot faktura och ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Inställd fortbildning
Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett fortbildningstillfälle som inte samlat tillräckligt många deltagare samt på grund av sjukdom.

Intyg
Efter slutförd kurs erhåller varje deltagare ett kursintyg. Detta gäller endast våra kurser.