Gå på konferens tillsammans med dina medarbetare

Våra konferenser håller dig uppdaterad på det senaste inom din skolform. Vår ambition är att inte bara svara på VAD och VARFÖR utan framförallt HUR. Föreläsarna består av forskare, författare samt experter som själva är eller har varit aktiva inom skolan. Vi vet att det är värdefullt med kompetensutveckling - och att det bidrar till sammanhållning och gemensam kraft i arbetslaget när man går tillsammans!

När hela arbetslaget går på konferens så bjuder vi dig som är rektor!

Sannolikheten för att konferensens innehåll utvecklar arbetssätten på er skola/förskola ökar om man är fler som lyssnat, inspirerats och reflekterat under konferensen. Har deltagarna dessutom med sig sin rektor eller förskolechef så ökar chansen än mer. 

Många av våra konferenser vänder sig till hela arbetslaget. Se efter symbolen 4+. Den betyder att när ni anmäler minst fyra betalande deltagare så bjuder vi rektor/förskolechefen.

4+ erjudande