Våra utbildningar för dig som är lärare i den anpassade grund- och gymnasieskolan utgår från en positiv elevsyn där vi tror på den kompetenta eleven. Utbildningarna hjälper dig att höja kvalitén på undervisningen och stärka elevernas lärande på ett motiverande och lustfyllt sätt som möter elevernas olika behov. Vår ambition är alltid att visa på hur forskning kan omsättas till framgångsrik undervisning och ge verktyg att börja använda direkt. Därför är våra utbildningar alltid klassrumsnära och leds av legitimerade lärare, specialpedagoger och skolledare.

Marie Nilsson Nordfors - fortbildare

Efterfrågad favorit tillbaka - motivation och lärprocesser

Många har efterfrågat kursen Motivation och lärprocesser med Marie Nilsson Nordfors. Nu har vi släppt två kurstillfällen, så passa på att boka. Marie är en av våra mest erfarna fortbildare inom den anpassade grundskolan. Hon är dessutom specialpedagog, förstelärare, författare och läromedelsutvecklare. Marie leder också kursen Lärandet drivkrafter, och du kan boka henne till era interna utbildningsdagar inom flera områden. Kontakta din fortbildninsgrådgivare Evert Norberg för mer information.

Den anpassade grundskolan av Denice Sverla

Den anpassade grundskolan är namnet

Den anpassade grundskolan är inte bara det nya namnet på fd särskolan, utan även namnet på en ny bok med ambitionen att lyfta lärandet i den anpassade grundskolan. Boken är skriven av Denice Sverla, biträdande rektor på Ekerö. Denice är legitimerad speciallärare mot intellektuell funktionsnedsättning och biträdande rektor på Ekerö. Hon har fått motta flera utmärkelser senaste åren: Demokratipriset 2021 och Årets inspiratör 2019

Är du nyfiken på Denice så kan du också kika på det webbinar hon höll i samband med att hennes bok släpptes>>

Hur undervisar vi så att alla får vara sitt unika jag?

Den här frågan engagerar Helen Larsson. Speciallärare på en anpassad grundskola, andrapristagare i Guldäpplet 2021 och uppskattad instramprofil med kontot Mitt digiloga klassrum. 

Nu kan du boka in en inspirerande föreläsning som ger er chans att ta del av praktiska exempel och få en kick-start i att komma igång med ett digilogt lärande i klassrummen på din skola. En föreläsning som passar till kommande studiedag/utvecklingsdag!

Helen har skrivit boken Det digiloga klassrummet - varierad undervisning som inkluderar. En bok med nya inspirerande tankar om hur du kombinerar det analoga och digitala lärandet på ett sätt som ger eleverna både variation och lust för lärande.

 

Eva Jacobsson och Marcus Jonasson fortbildare

Eva och Marcus hjälper er på vägen mot nya mål

Eva Jacobsson och Marcus Jonasson är två av våra fortbildare som har den anpassade skolan som specialitet. De håller kurser, men fortbildar även gärna på plats hos er ute på skolan. De stöttar er internutbildning och ert kollegiala lärande helt enkelt.

Marcus specialområden är bedömning, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande bl a.

Evas specialområden är lågaffektivt bemötande. Eva håller också en grundkurs för dig som arbetar i den anpassade grund- och gymnasieskolan och vill få kunskap och verktyg för att bemöta elever med en intellektuell funktionsnedsättning på ett bra sätt.

Kontakta din fortbildninsgrådgivare Evert Norberg för mer information. Vi skräddarsyr så att det passar er, men kika gärna på våra olika paket som du kan utgå ifrån. De hittar du här>>