Om Lärarfortbildning

Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor. Ja, det är vår grundfilosofi.
Effekten av fortbildningen ska nå hela vägen fram och påverka elevernas lärande i alla skolformer och barnens lärandemiljö i förskolan.

Lärarfortbildning erbjuder kompetensutveckling för lärare och rektorer i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Vi hjälper till att visa på det viktiga hur:et.

Hur kan forskning och beprövad erfarenhet omsättas i praktiken? Vi strävar alltid efter att ge dig verktyg som du kan börja använda direkt.

Vi är experter på strategisk kompetensutveckling och har lång erfarenhet av att fortbilda lärare och rektorer. Genom gedigen erfarenhet vet vi vilka insatser som ger effekt, vilka pedagogiska upplägg som främjar lärande och vad som krävs för att skapa långsiktigt hållbar utveckling. Lärarfortbildning är kort sagt specialister på professionsdriven skolutveckling och vi har många kunder som vittnar om givande utvecklingsinsatser för såväl individ som organisation.

Vi erbjuder fortbildning genom digitala och fysiska kurser och konferenser samt genomför fortbildning på plats på skolor, förskolor eller i kommuner med skräddarsydda upplägg. Flera kunder använder oss som partner i större skolutvecklingsprojekt där vi finns med hela vägen från analys till genomförande och utvärdering.

Våra drygt 80 fortbildare är verksamhetsnära, legitimerade lärare och rektorer med spetskompetens inom sina områden.

Lärarfortbildning ägs av Sveriges Lärare med uppdraget att utveckla hela lärarprofessionen. Vi ska erbjuda adekvat fortbildning och utvecklingsstöd till hela landets skolor och förskolor.

Varmt välkommen att fortbildas med oss!

Lärarfortbildning ABs styrelse

Nöjd kund garanti

Vi vill att du ska känna dig trygg när du väljer fortbildningsleverantör. Därför erbjuder vi nöjd-kund-garanti. Kontakta våra utbildningsrådgivare om du vill ha mer information.

Kvalitetssäkring

Lärarfortbildning AB har ett kvalitetssystem byggt på mer än 30 års erfarenhet av att fortbilda yrkesverksamma lärare från förskola till vuxenutbildning.

Mer om kvalitetssäkringen

Kontakta oss