Fortbildning för dig som arbetar i förskoleklass

Ny fortbildning om lek och lärande i förskoleklass

Förskoleklassen är tänkt att fungera som en bro mellan förskolan och skolan. Men det kan vara svårt att få till en bra balans mellan skolans strukturer och den lärmiljö som genomsyrar förskolans pedagogik. Välkommen till en fortbildning för lärare i förskoleklass som vill lära sig mer om ämnesövergripande undervisning.


Läs mer och boka kurs

Förskoleklassens uppdrag

Välkommen till fortbildningen som ger dig kunskap i hur vi kan bedriva en verksamhet som utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling och kunskapsinhämtande och därmed förbereder dem för fortsatt utbildning.


Läs mer och boka kurs

Läs mer och boka uppdrag

Annika Andréasson har förskoleklassen som specialitet

Vår fortbildare Annika Andréasson kan förskoleklassen. Hon är förskollärare med lång erfarenhet av att arbeta i förskoleklass, fortbildare, föreläsare, författare till boken Lärande lek i förskoleklass och tidigare Ulla-Britta Bruun-stipendiat. Annika värnar om att utveckling och lärande ska få ske i meningsfulla sammanhang. Nya kunskaper får ett annat värde när de kan knytas samman med tidigare kunskaper och erfarenheter. När man tar tillvara barnens vardag och egna intressen i skolans undervisning skapar det också ett större engagemang och lust att lära. 

Läs mer om Annikas fortbildningar som du kan boka både som kurs och på plats i er förskoleklass som uppdragsfortbildning.