Fortbildning för dig som arbetar i förskoleklass

Välkommen till Förskoleklassens rikskonferens 2019

Vässa din undervisning - nya arbetssätt som gör att eleverna lär mer
Under konferensen får du bland annat perspektiv på hur du möblerar klassrummet, idéer för din terminsplanering och lära dig hur du använder kartläggningsmaterialet på ett naturligt sätt i din undervisning. Med andra ord: vi kommer att ha en fantastisk dag tillsammans, precis som förra året!Läs mer och boka

Översätt läroplanens teori till vardagspraktik

Välkommen till en fortbildning där vi undersöker hur vi utformar verksamheten och undervisningen i förskoleklassen så att det stämmer överens med läroplanens riktlinjer.


Boka kursplats

Beställ till din arbetsplats