Fortbildning för dig som arbetar i förskoleklass

Välkommen till Förskoleklassens rikskonferens 2018

Nyfikna, vetgiriga sexåringar som är redo att ta sig an nya utmaningar – det är vad du som lärare i förskoleklassen möter. Men vilken undervisning möter eleverna? Det kommer vi diskutera på årets viktigaste konferens för lärare och skolledare i förskoleklass.


Läs mer och boka

Översätt läroplanens teori till vardagspraktik

Välkommen till en fortbildning där vi undersöker hur vi utformar verksamheten och undervisningen i förskoleklassen så att det stämmer överens med läroplanens riktlinjer.


Boka kursplats

Beställ till din arbetsplats

Annika Andréasson har förskoleklassen som specialitet

Vår fortbildare Annika Andréasson kan förskoleklassen. Hon är förskollärare med lång erfarenhet av att arbeta i förskoleklass, fortbildare, föreläsare, författare till boken Lärande lek i förskoleklass och tidigare Ulla-Britta Bruun-stipendiat. Annika värnar om att utveckling och lärande ska få ske i meningsfulla sammanhang. Nya kunskaper får ett annat värde när de kan knytas samman med tidigare kunskaper och erfarenheter. När man tar tillvara barnens vardag och egna intressen i skolans undervisning skapar det också ett större engagemang och lust att lära. 

Läs mer om Annikas fortbildningar som du kan boka både som kurs och på plats i er förskoleklass som uppdragsfortbildning.