Fortbildning för dig som arbetar i förskoleklass

Välkommen till Förskoleklassens rikskonferens 2017

Vissa lär snabbt, andra lär långsamt. Att utveckla sitt ”grit”, sitt driv eller ”jävlar anamma” och faktiskt tro på sig själv kan vara avgörande för hur våra elever lyckas i skolan på lång sikt.

Välkommen till Förskoleklassens rikskonferens 2017 där vi tar utgångspunkt i våra elevers intressen och deras frågor för att uppmuntra till ett lustfyllt och nyfiket lärande.


Läs mer och boka

Förskoleklassens uppdrag

Välkommen till kursen som ger dig kunskap i hur vi kan bedriva en verksamhet som utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling och kunskapsinhämtande och därmed förbereder dem för fortsatt utbildning.


Läs mer och boka kurs

Läs mer och boka uppdrag

Annika Andréasson har förskoleklassen som specialitet

Vår utbildare Annika Andréasson kan förskoleklassen. Hon är förskollärare med lång erfarenhet av att arbeta i förskoleklass, utbildare, föreläsare, författare till boken Lärande lek i förskoleklass och tidigare Ulla-Britta Bruun-stipendiat. Annika värnar om att utveckling och lärande ska få ske i meningsfulla sammanhang. Nya kunskaper får ett annat värde när de kan knytas samman med tidigare kunskaper och erfarenheter. När man tar tillvara barnens vardag och egna intressen i skolans undervisning skapar det också ett större engagemang och lust att lära. 

Annika utbildar lärare i förskoleklass gällande de nya avsnitten i läroplanen, både som kurs och på plats i er förskoleklass som uppdragsfortbildning.