Fortbildning för dig som arbetar i förskoleklass

Kartläggning av förskoleklassen

Tycker ni också att kartläggningen känns utmanande?

Skolverkets stödmaterial Hitta språket och Hitta matematiken blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019. Tanken är att läraren i förskoleklass tidigare ska fånga upp och få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Vi har tittat närmare på det här och hjälper er gärna. Boka en fortbildningsdag för förskoleklasslärarna på skolan eller varför inte samla lärare från flera närliggande skolor till den gemensam utvecklingsdag?

Läs mer och boka

Översätt läroplanens teori till vardagspraktik

Välkommen till en fortbildning där vi undersöker hur vi utformar verksamheten och undervisningen i förskoleklassen så att det stämmer överens med läroplanens riktlinjer.


Boka kursplats

Beställ till din arbetsplats