Fortbildning för dig som arbetar i förskoleklass

Bokstavstema

Det knackar på dörren. Eleverna drar spänt efter andan. Det är måndag morgon och eleverna vet precis vad som väntar. Bakom dörren väntar en hemlig gäst med sin hemliga bokstav. Dörren öppnas och där står Iskalla Ivar…

Välkommen till en fortbildning med fokus på att planera fantasifull och ämnesövergripande undervisning utifrån olika bokstavsteman. Här får du många exempel på undervisning som väcker elevernas nyfikenhet och pedagogernas kreativitet. Under kursdagen kommer flera bokstavsgäster på besök och du får själv skapa olika ingångar till bokstävernas äventyr.

Iskalla Ivar har en stor väska i handen. Eleverna vet att väskan rymmer allt det där spännande som de ska få lära sig i de olika ämnena den här veckan. Iskalla Ivar slår sig ner och öppnar långsamt väskan...

Läs mer och boka

Översätt läroplanens teori till vardagspraktik

Välkommen till en fortbildning där vi undersöker hur vi utformar verksamheten och undervisningen i förskoleklassen så att det stämmer överens med läroplanens riktlinjer.


Boka kursplats

Beställ till din arbetsplats

Annika Andréasson har förskoleklassen som specialitet

Vår fortbildare Annika Andréasson kan förskoleklassen. Hon är förskollärare med lång erfarenhet av att arbeta i förskoleklass, fortbildare, föreläsare, författare till boken Lärande lek i förskoleklass och tidigare Ulla-Britta Bruun-stipendiat. Annika värnar om att utveckling och lärande ska få ske i meningsfulla sammanhang. Nya kunskaper får ett annat värde när de kan knytas samman med tidigare kunskaper och erfarenheter. När man tar tillvara barnens vardag och egna intressen i skolans undervisning skapar det också ett större engagemang och lust att lära. 

Läs mer om Annikas fortbildningar som du kan boka både som kurs och på plats i er förskoleklass som uppdragsfortbildning.