Fortbildning för lärare i förskoleklass

Förskoleklassen är viktig för att ge 6-åringarna en trygg övergång till skolan. Våra utbildningar för dig som är lärare i förskoleklass utgår därför helt och hållet från 6-åringens behov för att hjälpa dig att höja kvalitén på din undervisning och stärka elevernas lärande, skapa trygghet och studiero. Vår ambition är alltid att visa på hur forskning kan omsättas till framgångsrik undervisning och ge verktyg att börja använda direkt. Därför är våra utbildningar alltid klassrumsnära och leds av legitimerade lärare med stor erfarenhet av arbete i just förskoleklass.

Nathalie Lindgren leder kursen Kartläggning i förskoleklass

Gör som Nathalie - arbeta med stationer och skapa studiero

Många upplever den obligatoriska kartläggningen i förskoleklassen som en utmaning. Hur kan man förena den med en inspirerande undervisning? En undervisning som ger eleverna studiero och minskar stressen för dig som lärare.

Nathalie Lindgren har sedan många år arbetat med stationsarbete och upplever stora fördelar. Eleverna blir trygga i arbetssättet, det blir en varierad undervisning och effektivt samtidigt som det blir ett lugnt arbetstempo för eleverna. Hon har också skrivit en bok om hur man med hjälp av stationsarbete som grund kan arbeta hela året i förskoleklass, från kartläggningen och vidare med bedömning, samråd och stödinsatser. Nathalie leder våra mycket uppskattade kurser i kartläggning och stationsarbete. 

Anmälan för våren 2024 är ute nu. Vi tar emot max 30 deltagare per kurstillfälle. Först till kvarn... 

Läs mer om kursen Kartläggning i förskoleklass

Läs mer om boken Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass

Det digiloga klassrummet av Helen Larsson

Det digiloga klassrummet av Helen Larsson

Varierande, motiverande och inkluderande undervisning

Helen Larsson, välkänd från instagramkontot Mitt digiloga klassrum, har givit ut sin första bok om det digiloga lärandet. Ett sätt att undervisa som ger alla elever möjligheten att få vara sitt unika jag.

FÖRELÄSNING!
Är du och dina kollegor nyfikna på att lära er mer om digilogt lärande? Boka en inspirerande föreläsning som ger er chans att ta del av praktiska exempel och få en kick-start i att komma igång med ett digilogt lärande i klassrummet!  Boka Helen som föreläsare. Läs mer om Helen Larssons föreläsning här. >>

Helen blev andrapristagare i Guldäpplet 2021 och hennes bok heter Det digiloga klassrummet. En välskriven bok med nya inspirerande tankar om hur du kombinerar det analoga och digitala lärandet på ett sätt som ger mervärde för både dig och dina elever.