Kurser för dig som arbetar inom vux och sfi

Kompetensutveckling för lärare i vuxenutbildningen med inriktning på ämnen som NPF, SFI, bedömning, läs- och skrivutveckling för vuxna, samt kollaborativt lärande och tematiskt arbetssätt. Hur kan man motivera vuxna elever, stärka språkutvecklingen och öka kunskapsutvecklingen för dessa elever?

Våra kurser, konferenser och uppdragsfortbildningar är som alltid förankrade i forskning och beprövad erfarenhet.

Det finns även möjlighet att skräddarsy uppdrag och fortbilda arbetslaget inom aktuella ämnen, direkt på er skola.

Lärare, fortbildare & entreprenör

Genom en specialistutbildning i talpedagogik har hon fördjupat sig i det som hon brinner för, ett funktionellt språk för såväl barn som vuxna. ”En vuxenutbildning i tiden” är Amandas målbild. Även skolledning och organisationsutveckling är en del av hennes bakgrund.

AMANDA EKELUND

Vårens inspirerande folder

Här kan du se delar av vårt breda utbud. Välj bland kurser, konferenser och det finns som vanligt möjlighet att skräddarsy uppdrag och fortbilda arbetslaget inom aktuella ämnen, direkt på er skola.

HELA UTBUDET

Boka kurser direkt till er skola - online/på plats

Du känner väl till att alla kurser kan genomföras på plats på er skola? Uppdragsfortbildning är ett flexibel och prisvärt sätt att utvecklas i grupp tillsammans med sina kollegor. Vi startar i ert nuläge och arbetar mot era mål.

Kontakta vår fortbildningsrådgivare Evert Norberg. Berätta vilka utmaningar ni har och vad ni skulle vilja bli bättre på. Evert matchar er med rätt fortbildare och du får en skriftlig offert. Du når Evert på 070-850 48 03 och evert.norberg@lararfortbildning.se

Mer om uppdragsfortbildning för dig som undervisar vuxna.

För sfi-elevens behov

Dina elever kommer med varierande behov, erfarenheter och kompetens. Undervisningen måste därför differentieras för att möta gruppens alla behov. Här får du lära dig strukturer och tankesätt som hjälper dig att utforma ditt tematiska arbete tillsammans med eleverna genom att använda deras erfarenhet och kompetens.

Tematiskt arbetssätt