Fortbildning för dig som arbetar inom vux och sfi

Våra utbildningar för dig som är lärare inom vuxenutbildning och sfi hjälper dig att höja kvalitén på undervisningen och stärka elevernas lärande. Här hittar du utbildningar bland annat med fokus på undervisningsskicklighet, bedömning, specialpedagogik samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vår ambition är alltid att visa på hur forskning kan omsättas till framgångsrik undervisning och ge verktyg att börja använda direkt. Därför är våra utbildningar alltid klassrumsnära och leds av legitimerade lärare, specialpedagoger och skolledare.

Språkdidaktik för yrkeslärare

Språkdidaktik för yrkeslärare

NYHET!

Stötta flerspråkiga vuxna yrkeselevers lärande

Yrkesutbildningar är den del av komvux som växer snabbast idag. Drygt hälften av yrkeseleverna har inte svenska som sitt starkaste språk. Undervisning är en komplex verksamhet och i klassrummet finns det olika behov. För att få eleverna att lyckas med sina studier behöver läraren ha ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i undervisningen. Kunskap om de elever vi möter är en viktig del i detta.

Språkdidaktik för yrkeslärare

Pedagog, fortbildare, föreläsare & författare

Centralt för Annsofie Engborgs gärning är uppdrag som rör vuxnas lärande, verksamhetsutveckling och andraspråksutveckling i undervisningen. Hon är flitigt anlitad av konferensarrangörer och utbildningsföretag på riksnivå för föreläsning, implementering och utveckling av arbetet digitala läromedel och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Boka kurser direkt till er skola - online/på plats

Du känner väl till att alla kurser kan genomföras på plats på er skola? Uppdragsfortbildning är ett flexibel och prisvärt sätt att utvecklas i grupp tillsammans med sina kollegor. Vi startar i ert nuläge och arbetar mot era mål.

Kontakta vår fortbildningsrådgivare Evert Norberg. Berätta vilka utmaningar ni har och vad ni skulle vilja bli bättre på. Evert matchar er med rätt fortbildare och du får en skriftlig offert. Du når Evert på 070-850 48 03 och evert.norberg@lararfortbildning.se

Mer om uppdragsfortbildning för dig som undervisar vuxna.