Anpassad uppdragsfortbildning på plats

Du känner väl till att alla kurser på vårt kursprogram även kan genomföras på plats på er skola? Uppdragsfortbildning är ett flexibel och prisvärt sätt att utveckla ert arbetslag och skapa samsyn i nuläge, mål och arbetet framåt. 

Vår fortbildningsrådgivare Jonas Gille hjälper dagligen till att skräddarsy upplägg och omfattning som passar skolans behov här och nu. Hör av er till Jonas med frågor så matchar han er med rätt fortbildare och kostnad. Du når Jonas på 070-859 44 84 och jonas.gille@lararfortbildning.se


Mer om uppdragsfortbildning för dig som undervisar vuxna.

Tematiskt arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund

Genom att grunda teman i vetenskap och beprövad erfarenhet skapar vi goda förutsättningar för måluppfyllelse. Som lärare behöver vi ibland reflektera över vilken vetenskaplig grund vi bygger vår undervisning på för att skapa en effektiv och elevnära undervisning.

Du får här lära dig att identifiera ledstjärnor och hörnstenar som kan lägga grunden för struktur och innehåll i dina teman.

Tematiskt arbetssätt

 

Hur blir man en bättre ledare i skolan?

Du har väl inte missat att vi har ett brett utbud av kurser även för rektorer, arbetslagsledare, förstelärare och alla andra som driver pedagogisk utveckling? I höst har vi bl a en helt ny Processledarutbildning där du får verktyg och metoder för att driva en undervisningsnära skolutveckling.

Här hittar du:
Ledarskapskurser
Ledarskapskonferenser
Ledarskapsböcker

Lärare, fortbildare & entreprenör

Driven och inspirerande är ord som beskriver Amanda och hon är en uppskattad föreläsare och föredragshållare. Inom vuxenutbildningen spänner hennes breda kompetens från utveckling och implementering av introduktionskurser till fördjupning av kollegialt samarbete mellan yrkeslärare och sfi-lärare i kombinationsutbildningar. 

Dela med dina kollegor!