Fortbildning för dig i gymnasiet

Våra utbildningar för dig som är lärare i gymnasieskolan hjälper dig att höja kvalitén på undervisningen och stärka elevernas lärande. Här hittar du utbildningar bland annat med fokus på undervisningsskicklighet, bedömning, specialpedagogik samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vår ambition är alltid att visa på hur forskning kan omsättas till framgångsrik undervisning och ge verktyg att börja använda direkt. Därför är våra utbildningar alltid klassrumsnära och leds av legitimerade lärare, specialpedagoger och skolledare.

 

 

Thomas Edwall och Peter Zackariasson

Låt ChatGPT bli ett verktyg och en samarbetspartner i klassrummet!

Nya möjligheter för dig som lärare och nya möjligheter för dina elever

I en värld där avancerad AI-teknologi finns skapas både möjligheter och utmaningar. För att kunna använda dig av den nya tekniken – och dra fördel av den – behöver du förstå den. Det handlar om att du och dina elever ska kunna använda tekniken på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt.

Läs mer om föreläsningen Introduktion till AI i undervisningen här

Läs mer om kursen ChatGPT som didaktiskt verktyg här

Läs mer om skräddarsydd uppdragsfortbildning här

Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet

Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet

Nyhet från Lärarförlaget: Så undervisar du i formellt skrivande i gymnasieskolans ämnen

Gymnasieskolans elever behöver behärska det formella skrivandet, för gymnasiearbetet, och för ev kommande högre studier och arbetsliv. Men för att kunna leda elever mot en utveckling av deras vetenskapliga skrivande, måste du själv som lärare vara medveten om de texter du vill att eleverna ska kunna skriva. Du behöver alltså förstå hur olika typer av vetenskaplig text är konstruerad. Det finns tekniker för att bygga den vetenskapliga texten. Behärskar du dessa tekniker kan de också integrera skrivundervisning i den ordinarie undervisningen. 

Det här är en bok skriven av en forskare och tre gymnasielärare som undervisar i olika ämnen. Du får lära dig grunderna i det formella skrivandet av forskaren och du får följa med lärarna in i undervisningspraktiken och ta del av såväl övningar som reflektioner över lärandeprocessen. 

Läs mer om Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet>>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti