Fortbildning för dig som arbetar i gymnasieskola

Hur kan forskningen hjälpa den enskilde läraren i klassrummet?

Enligt skollagen ska undervisning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men vad betyder det? Och hur ska lärarna få tid att sätta sig in i forskningen och omsätta den till framgångsrik praktik i klassrummet? De frågorna har Jesper Ersgård funderat kring och de vill han hjälpa oss att besvara i inspirationsföreläsningen Skolforskarna.


Läs mer om Skolforskarna

Feedback och respons

Studie efter studie slår fast att feedback är kritiskt för att eleven ska lyckas med sina studier oavsett vilken skolform eleven befinner sig i.

Fortbildningskursen Feedback och respons visar hur återkopplingen ska vara formulerad för att ge effekt, hur man kan hitta tid till att ge feedback och hur man med effektiva verktyg, som kamratrespons och självbedömning, kan få till en feedback som ger verkliga resultat.