Fortbildning för dig som arbetar i gymnasieskola

Undervisningsstrategier – från forskning till framgångsrik undervisning

Vad kännetecknar lärare och undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och trivas i skolan? I fysiska och digitala klassrum där elever blir motiverade av att de upplever mening, sammanhang och studiero. Det här är möjligheten för dig att under en dag själv bli undervisad av några av Sveriges mest framstående forskare, lärare och skolutvecklare.

Välkommen!
Göteborg 13 oktober | Stockholm 20 oktober – Livesänds även!

Är du redo att testa vår uppdragsfortbildning?

Fortbildning på plats eller digitalt? Kurs eller konferens? Det finns mycket att välja på.

Ett alternativ som alltid lovordas är uppdragsfortbildning. Alla på skolan får höra samma sak. Diskussioner och reflektioner blir naturligt verksamhetsnära och som utgångspunkt för hela upplägget ligger ert nuläge och era mål.

Uppdragsfortbildning finns i flera former. Men oavsett vad ni väljer så gäller vår ”nöjd-kund-garanti”.

Hör av dig till Jonas!
Kontakta Jonas Gille som är fortbildningsrådgivare med förskolan som specialitet. Berätta vilka utmaningar ni har och vad ni skulle vilja bli bättre på. Jonas matchar er med en kunnig fortbildare och skickar en skriftlig offert. Du når Jonas på 0708-59 44 84 och jonas.gille@lararfortbildning.se.

Lärarförlagets böcker även hos oss nu!

Visste du att Lärarförlaget ger ut böcker skrivna för lärare av lärare? Bland de populära titlarna hittar du även våra fortbildare Tuija Lehtinen & Jenny Jakobsson Lundin med Psykologi för klassrummet och Anders Thoresson med Skolan i en digital omvärld samt Mötet med texten av Jenny Edvardsson.

Digitalisering – förändrar skolan och ställer nya krav

Källkritik, digitala fotspår, kryptering, algoritmer, big data och digitalt självförsvar, det räcker inte längre att bara ha ett "digitalt ytflyt". Vi behöver utmana vår nyfikenhet rejält om vi ska vara rustade att greppa skolans digitala uppdrag. 
Anders Thoressons föreläsning har fokus på skolans uppdrag i ett digitalt samhälle snarare än digitala verktyg i undervisningen. Under två timmar sätter vi digitaliseringen, hur den kan påverka oss och vice versa, i ett bredare sammanhang.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille