Fortbildning för dig i gymnasiet

Här hittar du fortbildning för dig som är lärare eller skolledare i gymnasieskolan. Välj mellan ämnen som NPF, kollaborativt arbete, bedömning och betyg, stöd för elever med behov och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Fortbildas genom att delta på kurser, konferenser eller tillsammans hela arbetslaget i skräddarsydd uppdragsfortbildning. Vår kompetensutveckling är grundad i forskning och beprövad erfarenhet, vilket säkerställer kvalitet och relevans. 

 

Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet

Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet

Nyhet från Lärarförlaget: Så undervisar du i formellt skrivande i gymnasieskolans ämnen

Gymnasieskolans elever behöver behärska det formella skrivandet, för gymnasiearbetet, och för ev kommande högre studier och arbetsliv. Men för att kunna leda elever mot en utveckling av deras vetenskapliga skrivande, måste du själv som lärare vara medveten om de texter du vill att eleverna ska kunna skriva. Du behöver alltså förstå hur olika typer av vetenskaplig text är konstruerad. Det finns tekniker för att bygga den vetenskapliga texten. Behärskar du dessa tekniker kan de också integrera skrivundervisning i den ordinarie undervisningen. 

Det här är en bok skriven av en forskare och tre gymnasielärare som undervisar i olika ämnen. Du får lära dig grunderna i det formella skrivandet av forskaren och du får följa med lärarna in i undervisningspraktiken och ta del av såväl övningar som reflektioner över lärandeprocessen. 

Läs mer om Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet>>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti