Fortbildning för dig som arbetar i fritidshem

Inspirationsföreläsning: Fantastiska fritidshem

Susanne Weiner Ahlström vill vi visa hur ni kan arbeta för att ta tillvara på elevernas olika förutsättningar och förmågor. Under den här inspirationsföreläsningen får ni kunskap om vad som får barn att lära och bli motiverade och hur ni möjliggör en meningsfull fritid och trygga relationer.

Läs mer om inspirationsföreläsningen

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra fortbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning där målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Välj bland våra fortbildares färdiga paket under rubriken Paketera! eller skapa er egen fortbildningar dag med våra moduler under rubriken Modulera! Den tredje uppdragsformen, Preparera!, är till för er som fått nedslag av Skolinspektionen eller har ett besök inplanerat.