Hållbart ledarskap i skolan

Här hittar du kurser och konferenser för rektorer, biträdande rektorer och mellanledare som vill driva utveckling.

Uppdragsfortbildning - ett alternativ när ni är fler än 10

Är ni fler än tio som vill utvecklas inom samma område så rekommenderar vi gärna att boka en uppdragsfortbildning. Då kommer kursledaren till er och vi kan utgå från ert utgångsläge och anpassa upplägg och innehåll efter era mål. Det brukar ge en extra kraft i utvecklingsarbetet. Vi har allt från kortare föreläsningar till längre processutbildningar och vi skräddarsyr för er.

Det gäller förstås inte bara våra ledarskapskurser utan alla kurser på programmet. Väljer du uppdragsfortbildning så blir investeringen per person oftast lägre och vi erbjuder alltid en nöjd-kund-garanti på all uppdragsfortbildning. 

För att få veta mer om fortbildningar, fortbildare och priser så kontaktar du våra fortbildningsrådgivare: Evert Norberg Karkulahti på 070-850 48 03

Coachande ledarskap med Marianne Björklund Persson

Coachande ledarskap med Marianne Björklund Persson

Ny kurs våren 2024 - Bli bättre på att coacha dina medarbetare

Är du ledaren alla vänder sig till för att få råd och för att få hjälp med problemlösning? I så fall vill vi tipsa om den här kursen. Våren 2024 presenterar vi Marianne Björklund Persson som ny kursledare för kursen Coachande ledarskap. 

Hon menar på att du har mycket att tjäna på att bli en coachande ledare som stärker självledarskapet hos dina medarbetare. Målet med den här kursen är att du ska bli samtalspartnern som får medarbetare och kollegor att växa och ta ansvar för sin egen framåtsyftande utvecklingsprocess. 

Läs kursbeskrivningen och anmäl dig. Kursen går i Malmö. Anmäl dig till Coachande ledarskap här>>

 

Vägar till skolnärvaro med Sirkka Persson

Vägar till skolnärvaro med Sirkka Persson

Ge inte upp - det är aldrig för sent!

När ditt mål är att elever ska gå ut grundskolan med de kunskaper som krävs för att ta sig vidare till gymnasieskolan, hur agerar du då? En av de första frågorna som du reflekterar över är förmodligen skolnärvaro. Hur förebygger du skolfrånvaro och vad kan du göra för att få dem som redan är hemmasittare att nå målen?

Vår kursledare Sirkka Perssons var i många år rektor i ett av Södertäljes/Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden och har framgångsrikt också arbetat med att få alla elever att lämna grundskolan med godkända betyg. Nu kan du inspireras och lära direkt av henne. Hennes kurs heter Vägar till skolnärvaro. Läs mer>>

Hedersförtryck av Påhl Ruin

Hedersförtryck av Påhl Ruin

Hedersförtryck - hur kan vi motverka det?

"En tom stol i klassrummet efter lovet – utan någon ordentlig förklaring till varför eleven inte kommer tillbaka. Allt fler skolor har upplevt det. Ibland får man aldrig reda på den verkliga orsaken, ibland blir det klarlagt att barnet förts tillbaka till föräldrarnas gamla hemland. Vanliga orsaker är tvångsgiftermål, könsstympning och i killars fall vad man skulle kunna kalla uppfostringsresor. Vad kan göras för att minska antalet bortföranden? "

Påhl Ruin har arbetat som journalist sedan 1988 inom ett brett spektrum av samhällsfrågor, på senare tid med särskilt fokus på skola, utbildning och integration. Nu är han aktuell med boken Hedersförtryck - så kan skolan motverka det. Den hoppfull bok som pekar på arbetssätt som fungerar.y

Vi tipsar också om att Skolverket har en webbkurs inom området>>

Leda en lärande förskola med Anna Lund

Leda en lärande förskola med Anna Lund

Vill du också ha nycklarna till den lärande förskolan?

Vad är det som krävs för att organisera för lärande i den egna verksamheten? Förskolan är inte per automatik en lärande organisation, men alla har förutsättningar att bli en, säger kursledaren, rektorn och författaren Anna Lund. För att lärande ska ske behöver rektor skapa rätt förutsättningar och organisera för att möjliggöra lärande sammanhang för både barn och vuxna.

Som kursdeltagare får du tre dagar där du har möjlighet att tillsammans med övriga deltagare undersöka vilka möjligheter det finns för att förbättra din arbetsorganisation, utvecklingsorganisation och inte minst få syn på hur du behöver utvecklas som chef och ledare. Läs mer om kursen och anmäl dig. 

Kursen bygger på Anna Lunds bok Att leda en lärande förskola.