Hållbart ledarskap i skolan

Våra ledarskapsutbildningar är tydligt förankrade i skolans och förskolans vardag och möter dina behov som skolledare. Våra fortbildare är verksamhetsnära med lång erfarenhet av skolledarskap och konkretiserar ledarskapsteorier i relation till rådande styrdokument. 

På våra ledarskapsutbildningar får du växa i din roll som ledare och fylla på verktygslådan med relevanta verktyg för dig som är rektor, arbetslagledare, förstelärare, utvecklingsledare eller har andra ledarroller inom skola och förskola.

NYHET! Hållbart och utvecklingsinriktat rektorskap

En kurs för rektorer som ger verktyg för att utveckla en stabil infrastruktur med en tydlig arbets- och utvecklingsorganisation som främjar en utvecklingsbenägen kultur. Kursen ger också insikter i välfungerande kollegialt lärande och distribuerat ledarskap.

Vi behöver rektorer som vill och orkar vara kvar i yrket och leda och utveckla den pedagogiska verksamheten.

Det är aldrig för sent!

När ditt mål är att elever ska gå ut grundskolan med de kunskaper som krävs för att ta sig vidare till gymnasieskolan, hur agerar du då? En av de första frågorna som du reflekterar över är förmodligen skolnärvaro. Hur förebygger du skolfrånvaro och vad kan du som rektor, lärare och elevhälsa göra för att få dem som redan är hemmasittare att nå målen?

Läs mer om den populära kursen Vägar till skolnärvaro.

Vår kursledare Sirkka Persson var i många år rektor i ett av Södertäljes/Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden och har framgångsrikt också arbetat med att få alla elever att lämna grundskolan med godkända betyg. Nu kan du inspireras och lära direkt av henne på kursen eller i ett uppdrag på plats på er skola!

BONUS! Boken Från hemmasittare till återvändare ingår i kursavgiften.

Uppdragsfortbildning - ett alternativ när ni är fler än 10, på er skola eller online

Är ni fler än tio som vill utvecklas inom samma område så rekommenderar vi att boka en uppdragsfortbildning. Då kommer kursledaren till er. Vi utgår ifrån ert utgångsläge och anpassar upplägg och innehåll. Det brukar ge en extra kraft i utvecklingsarbetet. Vi har allt från kortare föreläsningar, endagskurser till längre processutbildningar.

Uppdrag på plats finns för alla kurser på programmet. Väljer du uppdragsfortbildning så blir investeringen per person oftast lägre och vi erbjuder alltid en nöjd-kund-garanti på all uppdragsfortbildning. 

För att få veta mer om fortbildningar, fortbildare och priser så kontaktar du vår fortbildningsrådgivare Evert Norberg Karkulahti på 070-850 48 03

Leda lärande i förskolan

Vad är det som krävs för att organisera för lärande i den egna verksamheten? Förskolan är inte per automatik en lärande organisation, men alla har förutsättningar att bli en, säger kursledaren, rektorn och författaren Anna Lund. För att lärande ska ske behöver rektor skapa rätt förutsättningar och organisera för att möjliggöra lärande sammanhang för både barn och vuxna.

Som kursdeltagare får du tre dagar där du har möjlighet att tillsammans med övriga deltagare undersöka vilka möjligheter det finns för att förbättra din arbetsorganisation, utvecklingsorganisation och inte minst få syn på hur du behöver utvecklas som chef och ledare. Läs mer och anmäl dig. 

Kursen bygger på Anna Lunds bok Att leda en lärande förskola. BONUS! Boken ingår i kursavgiften.

Bli bättre på att coacha dina medarbetare

Är du ledaren alla vänder sig till för att få råd och för att få hjälp med problemlösning? I så fall vill vi tipsa om den här kursen.

Marianne Björklund menar på att du har mycket att tjäna på att bli en coachande ledare som stärker självledarskapet hos dina medarbetare. Målet med den här kursen är att du ska bli samtalspartnern som får medarbetare och kollegor att växa och ta ansvar för sin egen framåtsyftande utvecklingsprocess. 

Bli samtalspartnern som får medarbetare att växa!

Anmäl dig till Coachande ledarskap

 

Hedersförtryck av Påhl Ruin

Hedersförtryck av Påhl Ruin

Hedersförtryck – hur kan vi motverka det?

"En tom stol i klassrummet efter lovet – utan någon ordentlig förklaring till varför eleven inte kommer tillbaka. Allt fler skolor har upplevt det. Ibland får man aldrig reda på den verkliga orsaken, ibland blir det klarlagt att barnet förts tillbaka till föräldrarnas gamla hemland. Vanliga orsaker är tvångsgiftermål, könsstympning och i killars fall vad man skulle kunna kalla uppfostringsresor. Vad kan göras för att minska antalet bortföranden?"

Påhl Ruin har arbetat som journalist sedan 1988 inom ett brett spektrum av samhällsfrågor, på senare tid med särskilt fokus på skola, utbildning och integration. Nu är han aktuell med boken Hedersförtryck så kan skolan motverka det. Det är hoppfull bok som pekar på arbetssätt som fungerar.

Vi tipsar också om att Skolverket har en webbkurs inom området >>