Vill du också ha nycklarna till den lärande förskolan?

Vad är det som krävs för att organisera för lärande i den egna verksamheten? Förskolan är inte per automatik en lärande organisation, men alla har förutsättningar att bli en, säger kursledaren och rektorn Anna Lund. För att lärande ska ske behöver rektor skapa rätt förutsättningar och organisera för att möjliggöra lärande sammanhang för både barn och vuxna. 

Anna Lund har tillsammans med oss utvecklat en kurs som bygger på hennes bok Att leda en lärande förskola. Som kursdeltagare får du tre dagar där du har möjlighet att tillsammans med deltagare från hela landet undersöka vilka möjigheter det finns för att förbättra din arbetsorganisation, utvecklingsorganisation och inte minst få syn på hur du parallellt med din organisation behöver utvecklas som chef och ledare. Läs mer om kursen och anmäl dig. 

Från hemmasittare till återvändare

Från hemmasittare till återvändare

Boktips: Från hemmasittare till återvändare

Hur förebygger vi problematisk skolfrånvaro? Vad behöver vi göra för att locka tillbaka en elev som blivit hemmasittare? Hur kan vi arbeta för att elever som av olika orsaker inte kan vara i skolan kan få betyg för att gå vidare till fortsatta studier?

Sirkka Persson har arbetat som rektor i drygt 18 år på Kringlaskolan i Södertälje. Trots att skolan är belägen i ett särskilt utsatt område, framhölls den som ett av 100 exempel på utmärkta skolor i världen 2020. Samma år nominerades Sirkka Persson till årets rektor. I den här boken delar Sirkka generöst med sig av sin kunskap kring hemmasittare - utmaningar och lösningar.

För, som Sirkka skriver: ”Oavsett vilka orsaker som finns till att en elev inte klarar av att vara i skolan, så är det vi i skolan som har ansvar att hitta lösningar så att eleven ska kunna vara där.” Läs mer om Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro

Nästa kurs med Sirkka går den 16 november och heter Vägar till skolnärvaro. Du kan också boka Sirkka som fortbildare till din arbetsplats. Kontakta vår kundrådgivare Evert Norberg@lararfortbilding.se för mer info.

Våra fortbildningsrådgivare finns här för dig!

Kurser och konferenser anmäler du dig till direkt via webbplatsen. Men är du nyfiken på våra skräddarsydda uppdragsfortbildningar så kontaktar du våra fortbildningsrådgivare Evert och Jonas. Vi hjälper till med kortare fortbildning likväl som samarbete över längre tid där vi är en del i er skolutveckling.

De matchar din förfrågan med rätt fortbildare som sedan tillsammans med dig designar den fortbildningsprocess som löser just era behov. Hur processen ser ut, från offert till genomförande, läs mer.

Våra fortbildningsrådgivare:
Evert: 070-850 48 03, evert.norberg@lararfortbildning.se   (grundskola, särskola, gymnasieskola)
Jonas: 070-859 44 84, jonas.gille@lararfortbildning.se   (förskola, vux)

 

 

Ge dina medarbetare bra förutsättningar att bidra i utvecklingsarbetet

Du känner väl till att vi är specialister på skolutveckling och har skickliga processledare i alla skolformer? Det är för att kunna stötta förskolor och skolor som vill ta vara på sin egen kapacitet, erövra nya kunskaper och nå nya mål tillsammans. 

Ibland behöver det inte vara krångligare än att du hittar en kurs som du vill beställa till hela personalen. Vi fortbildar på plats hos er, digitalt eller varför inte både och?

Men självklart så skräddarsyr vi fortbildningar också. Berätta för oss var ni befinner er och vart ni är på väg så designar vi ett upplägg speciellt för er. En av de stora fördelarna med uppdragsfortbildning är att det ger alla medarbetare ett gemensamt språk för utveckling och därmed större möjligheter att bidra i den gemensamma förändringsprocessen. Det blir en effektiv mix av ny kunskap, inspiration, reflektion och energipåfyllning.

Utbudet av uppdragsfortbildningar hittar du under respektive skolformsflikar här på webben. Kontakta din fortbildningsrådgivare för offert och skräddarsydda lösningar.

Grupprabatt - så fungerar det

Uppdragsfortbildning är förstås ett kostnadseffektivt sätt när du vill fortbilda en hel grupp medarbetare. Men ibland är det inte alltid det bästa alternativet. Därför erbjuder vi dig möjligheten till grupprabatt även på kurser och konferenser.

Så här fungerar det:
1. Du anmäler minst 10 personer till valfritt antal kurser och/konferenser inom närmaste året.
2. Senast 30 dagar före resp fortbildningstillfälle så anmäler ni namn på de personer som ska delta.

Rabatten skräddarsys beroende på hur många ni är. Kontakta Monica Franc på monica.franc@lararfortbildning.se eller 08-737 68 15 för mer information och bokning.

Dela med dina kollegor!