Fortbildning för dig som arbetar i grundskola

Hur kan forskningen hjälpa den enskilde läraren i klassrummet?

Enligt skollagen ska undervisning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men vad betyder det? Och hur ska lärarna få tid att sätta sig in i forskningen och omsätta den till framgångsrik praktik i klassrummet? De frågorna har Jesper Ersgård funderat kring och de vill han hjälpa oss att besvara i inspirationsföreläsningen Skolforskarna.


Läs mer om Skolforskarna

Konferens om vår digitala samtid

Barn idag är urinvånare i en digital värld. Ska vi motivera dem och skapa ett lustfyllt lärande måste också undervisningen spegla deras verklighet. Men det är inte verktygen eller läromedlen i sig som är lösningen - det är hur vi använder dem som är avgörande för elevernas lärande. Och vår digitala samtid bjuder på oändliga möjligheter.

Välkommen till vår rikskonferens för lärare i åk 1-3.


Läs mer om konferensen

Ta hjärnan på allvar!

Vår digitala samtid sätter vår 40 000-åriga hjärna på prov. Med fördjupad kunskap om biologiska och neurologiska förutsättningar kan vi pedagoger öka förståelsen för vad som händer vid inlärning och därmed ta bättre didaktiska beslut. Pedagogen Anna Tebelius Bodin, sakkunnig i inlärningspsykologi, utmanar vår pedagogiska medvetenhet och tar oss till nya insikter om klassrumsdialogen.

Välkommen till vår expertkonferens av och med Anna Tebelius Bodin.


Läs mer om konferensen

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra utbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning. Vi fortbildar såväl större som mindre grupper. Målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Som första utbildningsföretag ger vi dig nu möjlighet att själv sätta ihop din fortbildningsdag utifrån färdiga moduler. Vi kallar det för Modulera!. 2-4 moduler är lagom för en dag. Perfekt för dig som vill arbeta i process och fördjupa kunskaperna inom ett specifikt område.

Ni kan också välja bland våra utbildares färdiga till fortbildningsdagar, vad vi kallar Paketera! Den tredje uppdragsformen, Preparera!, är till för er som fått nedslag av Skolinspektionen eller har ett besök inplanerat.