Digilogt - en härlig mix av analogt och digitalt lärande

NYHET 2023: Nu har du möjlighet att boka en 3-timmars inspirationsföreläsning med specialläraren och IKT-pedagogen Helen Larsson till din skola. En föreläsning där hon berättar hur det digiloga arbetssättet ger både varierande, motiverande och inkluderande undervisning. Läs mer om inspirationsföreläsningen

Helen Larsson, välkänd från instagramkontot Mitt digiloga klassrum, och andrapristagare i Guldäpplet 2021, har givit ut sin första bok om det digiloga lärandet. Den handlar om ett sätt att undervisa som ger alla elever möjligheten att få vara sitt unika jag. Boken heter Det digiloga klassrummet. En bok med nya inspirerande tankar om hur du kombinerar det analoga och digitala lärandet på ett sätt som ger mervärde för eleverna.

Fortbildningar inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Önskar ni att utveckla språkkunskaperna för er skolas elever i både tal och skrift? Vi erbjuder fortbildningar som stöttar er i ert arbete och ger er verktyg och hjälpmedel.

Läs mer om fortbildningar för språkutveckling

Från hemmasittare till återvändare

Från hemmasittare till återvändare

Boktips: Från hemmasittare till återvändare

Hur förebygger vi problematisk skolfrånvaro? Vad behöver vi göra för att locka tillbaka en elev som blivit hemmasittare? Hur kan vi arbeta för att elever som av olika orsaker inte kan vara i skolan kan få betyg för att gå vidare till fortsatta studier?

Sirkka Persson har arbetat som rektor i drygt 18 år på Kringlaskolan i Södertälje. Trots att skolan är belägen i ett särskilt utsatt område, framhölls den som ett av 100 exempel på utmärkta skolor i världen 2020. Samma år nominerades Sirkka Persson till årets rektor. I den här boken delar Sirkka generöst med sig av sin kunskap kring hemmasittare - utmaningar och lösningar.

För, som Sirkka skriver: ”Oavsett vilka orsaker som finns till att en elev inte klarar av att vara i skolan, så är det vi i skolan som har ansvar att hitta lösningar så att eleven ska kunna vara där.” Läs mer om Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro

Nästa kurs med Sirkka går den 16 november och heter Vägar till skolnärvaro. Du kan också boka Sirkka som fortbildare till din arbetsplats. Kontakta vår kundrådgivare Evert Norberg@lararfortbilding.se för mer info.

Utveckla ditt pedagogiska ledarskap

Du har väl inte missat att vi har ett brett utbud av kurser för rektorer, arbetslagsledare, förstelärare och alla andra som driver pedagogisk utveckling?

En nyhet för i år är våran Processledarutbildning där du får verktyg och metoder för att driva en undervisningsnära skolutveckling.

Här hittar du:
Ledarskapskurser
Ledarskapskonferenser
Ledarskapsböcker

Boka kurser direkt till er skola - digitalt eller på plats hos er

Du känner väl till att alla kurser kan genomföras på plats på er skola? Uppdragsfortbildning är ett flexibel och prisvärt sätt att utvecklas i grupp tillsammans med sina kollegor. Vi startar i ert nuläge och arbetar mot era mål.

Kontakta vår fortbildningsrådgivare Evert Norberg. Berätta vilka utmaningar ni har och vad ni skulle vilja bli bättre på. Evert matchar er med rätt fortbildare och du får en skriftlig offert. Du når Evert på 070-850 48 03 och evert.norberg@lararfortbildning.se

Uppdragsfortbildning speciellt för grundskolan