Fortbildning för dig i grundskolan

Här hittar du utbildningar bland annat med fokus på undervisningsskicklighet, bedömning, specialpedagogik samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vår ambition är alltid att visa på hur forskning kan omsättas till framgångsrik undervisning och ge dig verktyg att börja använda direkt i klassrummet. Därför är våra utbildningar alltid klassrumsnära och leds av legitimerade lärare, specialpedagoger och skolledare.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i klassrummet

Vill du öka möjligheterna för dina elever att lyckas i skolan?
Genom att medvetet inta ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i undervisningen kommer du en god bit på vägen. Vi erbjuder olika typer av fortbildningar som stöttar dig som lärare i skua arbetet i klassrummet. Om ni vill ha kompetensutveckling tillsammans som grupp kommer vi ut till er skola ett eller flera tillfällen i form av skräddarsytt uppdrag.

Läs mer om fortbildningar för språkutveckling

Boka kurser direkt till er skola - online/på plats

Du känner väl till att alla kurser kan genomföras på plats på er skola? Uppdragsfortbildning är ett flexibel och prisvärt sätt att utvecklas i grupp tillsammans med sina kollegor. Vi startar i ert nuläge och arbetar mot era mål.

Kontakta vår fortbildningsrådgivare Evert Norberg. Berätta vilka utmaningar ni har och vad ni skulle vilja bli bättre på. Evert matchar er med rätt fortbildare och du får en skriftlig offert. Du når Evert på 070-850 48 03 och evert.norberg@lararfortbildning.se

Uppdragsfortbildning speciellt för grundskolan

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel

Arbetar du i ett språkligt heterogent klassrum?

NYHET 2024
Det språkligt heterogena klassrummet ställer särskilda krav på undervisningen för att språket ska bli en möjlighet och inte ett hinder i kunskapsutvecklingen. Och i årskurs 4 - 9 ökar kraven på elevernas förmåga att läsa, skriva, samtala och reflektera. Lärandet blir mer och mer komplext. Därför har forskare och yrkesaktiva lärare samlat sina bästa konkreta exempel på hur vi kan utveckla den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen i klassrummet. Ta del av olika typer av övningar som är användbara i klassrummet. Dessutom får du möjlighet att fördjupa dig i hur du får balans och likvärdighet i ditt bedömnings- och återkopplingsarbete och kunskap om kollaborativ undervisningsutveckling.

Läs mer om antologin Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9>>