Fortbildning för dig som arbetar i grundskola

Ta hjärnan på allvar!

Vår digitala samtid sätter vår 40 000-åriga hjärna på prov. Med fördjupad kunskap om biologiska och neurologiska förutsättningar kan vi pedagoger öka förståelsen för vad som händer vid inlärning och därmed ta bättre didaktiska beslut. Pedagogen Anna Tebelius Bodin, sakkunnig i inlärningspsykologi, utmanar vår pedagogiska medvetenhet och tar oss till nya insikter om klassrumsdialogen.

Välkommen till vår expertkonferens av och med Anna Tebelius Bodin.


Läs mer om konferensen

Planera, bedöm och betygsätt

Vi satsar stort på bedömning och betyg. Med forskning av framför allt Dylan Wiliam och Ann S. Pihlgren i ryggen presenterar vi tre helt nya fortbildningar:


Var befinner ni er? Läs mer om våra tre fortbildningar som ska ge lärare verktyg för att bli säkrare i sin planering, bedömning och betygssättning.

Hur kan forskningen hjälpa den enskilde läraren i klassrummet?

Enligt skollagen ska undervisning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men vad betyder det? Och hur ska lärarna få tid att sätta sig in i forskningen och omsätta den till framgångsrik praktik i klassrummet? De frågorna har Jesper Ersgård funderat kring och de vill han hjälpa oss att besvara i inspirationsföreläsningen Skolforskarna.


Läs mer om Skolforskarna

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra fortbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning där målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Välj bland våra fortbildares färdiga paket under rubriken Paketera! eller skapa er egen fortbildningar dag med våra moduler under rubriken Modulera! Den tredje uppdragsformen, Preparera!, är till för er som fått nedslag av Skolinspektionen eller har ett besök inplanerat.