Kompetensutveckling är grunden i en lärande organisation. Kompetensutvecklingen främjar organisationens utveckling, kvalitetssäkring och uppdragets måluppfyllelse.

Genom att delta i kompetensutveckling så bidrar den enskilda medarbetaren till organisationens utveckling, samtidigt som hen växer i sin yrkesroll. I vårt kunskapssamhälle är det viktigt att dokumentera sina kunskaper och sin utbildning därför erbjuder Lärarfortbildning alla deltagare i uppdragsfortbildningar ett kursintyg där det framgår vilken kurs man gått och vilken omfattning utbildningen haft. Kursintyget är en personlig värdehandling.

 

Så här beställer du kursintyg

För att dina medarbetare ska få sina kursintyg efter genomgången uppdragsutbildning behöver du sammanställa en lista på namn och e-postadress till deltagarna som närvarat under utbildningstillfället/tillfällena.

Detta gör du i en excelfil som du beställer av oss. Du fyller i alla deltagares namn och e-postadress och returnerar filen till oss och sedan får deltagarna sitt kursintyg via e-post.

Beställ excelfilen genom att ange skolans namn och datum för genomförande i ett mejl till asa.kallsten@lararfortbildning.se

 

 

Information om Lärarfortbildnings integritetspolicy hittar du här.