Leda kollegor i förskolan 2023

EN UNIK MÖTESPLATS

Leda kollegor i förskolan fyller 5 år 2023, hurra! Vi ser att den fortsätter vara ständigt aktuell och bidrar med att utmana invanda tankebanor, kunskapspåfyllnad samt användbara råd, verktyg men också aktuell forskning. Vi är övertygande om att detta beror på alla ni aktiva deltagare som sätter en unik prägel på dagen.

Ett meningsfullt och hållbart ledarskap som utvecklar praktiken

Här får du som leder utvecklingsarbete i förskolan fylla på med såväl verktyg för ledarskapet och praktiknära forskning, som högaktuella teman för förskolans framtid. Framför allt lyfts ledarskapets utmaningar och möjligheter; att se vad som händer i verksamheten och få möjlighet att reflektera, diskutera och byta erfarenheter, men också hur du kan stärka ditt självledarskap och hitta trygghet där. Det här är en dag du inte vill missa!

Programmet ger även utrymme för såväl reflektion över det egna ledarskapet som möjlighet till samtal och utbyte med övriga deltagare oavsett om du deltar på plats eller digitalt.

Varmt välkommen till konferensen Leda kollegor i förskolan 2023!

Vi publicerar innehåll och föreläsare fortlöpande, håll utkik!

Målgrupp

Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Innehåll

1. Prövande, lärande, levande - jakten på ett ödmjukt ledarskap

Erika Kyrk Seger

Under föreläsningen blir vi inbjuda att ta del av Erikas kloka, undersökande och utforskande tankar och funderingar kring ledarskapets alla viktiga delar. Hur påverkas vi tex av hierarkiska organisationer? Möjliggör vi att vi alla tillsammans blir en del av förskolans identitet och utveckling? Kulturer och strukturer - hur påverkar de oss? Hur bygger vi in ett ledarskap som får vara prövande, lärande och levande?

2. Ansvar är motivet på det gemensamma pusslet

Katinka Vikingsen

Föreläsningen fokuserar på medarbetarskapet och hur vi tar ansvar över våra handlingar i vardagen. Hur gestaltar vi uppdraget som medarbetare? Hur kan vi förstå resiliens i relation till medarbetarskap? Resiliens beskriver förmågan att stå emot och återhämta sig från påfrestningar. Följ med på en föreläsning som handlar om den sociala miljön i förskolan där barnen är beroende av en god atmosfär och av vuxna som tar ansvar över gemenskapen.

3. Att driva förskolans kvalitetsarbete genom att leda från mitten

Karin Rönnerman

Karin kommer att föreläsa om att driva förändringsarbete i förskolan utifrån det professionella kunnandet och med stark förankring i praktiken. Om hur oerhört viktigt det är med det kollegiala för att utvecklas i sin profession. Och att se vad som händer i praktiken och inte peka på vem som gör vad.

4. Kommunikation med vårdnadshavare som professionell kompetens i förskolan

Linn Eckeskog

Utifrån sin och andras forskning föreläser Linn Eckeskog om möjligheter och hinder i kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare. Hur bjuder du in vårdnadshavarna – och hur långt in vill ni att de är välkomna? Vilka förhandlingar och gränsdragningar sker, och vad står på spel i dessa förhandlingar? Linn kommer också att lyfta vad som utmärker föräldrasamarbetet i olika kulturella och socioekonomiska kontexter. Du får med dig tips och arbetssätt för att påbörja utvecklingsarbetet redan imorgon.

Erika Kyrk Seger
Rektor, inspiratör, föreläsare och författare
Katinka Vikingsen
Adjunkt vid Uppsala universitet, inspiratör, föreläsare och författare
Karin Rönnerman
Professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet och författare
Linn Eckeskog
Fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Stockholm, 16 mars 2023
9.00-16.30 | 4 350 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 16 mars 2023
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
Boka
Göteborg, 21 mars 2023
9.00-16.30 | 4 350 kr ex moms
BOKA