Gå på konferens tillsammans med dina medarbetare

Våra konferenser håller dig uppdaterad på det senaste inom din skolform. Vår ambition är att inte bara svara på VAD och VARFÖR utan framförallt HUR. Hör olika föreläsare belysa aktuella frågor ur olika perspektiv.

När hela arbetslaget går på konferens så bjuder vi dig som är rektor!

Sannolikheten för att konferensens innehåll utvecklar arbetssätten på er skola/förskola ökar om man är fler som lyssnat, inspirerats och reflekterat under konferensen. Har deltagarna dessutom med sig sin rektor eller förskolechef så ökar chansen än mer. Därför har erbjudandet 4+ vuxit fram.

Många av våra konferenser vänder sig till hela arbetslaget. Se efter symbolen 4+. Den betyder att när ni anmäler minst fyra betalande deltagare så bjuder vi rektor/förskolechefen.

4+ erjudande

Dela med dina kollegor!