Fortbildning för elevassistenter - Malmö Stad

Att stärka elevassistenter i yrkesrollen gynnar eleverna, resonerar Malmö Stad.
Nu har alla som jobbar inom yrket i kommunens grundsärskolor fått kompetensutveckla sig i en stor utbildningsinsats arrangerad av Lärarfortbildning AB.
Paula Löfkvist har jobbat 19 år inom skolan, varav åtta år som elevassistent inom särskolan. Hon var från början ganska skeptisk när hennes chef uppmanade henne att gå på kurs. –Jag är svårflörtad och har lång yrkeserfarenhet. Dessutom blir det problem när jag är borta från jobbet och jag är noga med vad jag gör av min tid, eleven jag är assistent åt är väldigt känslig för vikarier. Paula Löfkvist bestämde sig ändå för att ge utbildningen en chans, åtminstone genom att prova att vara med under en dag. – Efter det tänkte jag bara: I love it!

Utbildningsinsatsen i Malmö stad har inneburit att samtliga elevassistenter inom grundsärskolan, totalt omkring 120 stycken, har delats in i sex olika grupper. Varje grupp har ägnat fyra veckor på heltid åt utbildningen och arbetsgivaren har medvetet splittrat arbetslag och kollegor på samma skolor för att skapa nya nätverk samt göra elevassistenternas frånvaro från skolorna mindre sårbar. Kim Nybble, HR-chef på utbildningsförvaltningen i Malmö, berättar att efterfrågan på en insats för elevassistenterna kom från rektorerna själva. 

"Elevassistenterna har en otroligt viktig roll i våra skolor, särskilt när det är så stor lärarbrist."

Det här är ett sätt att både stärka dem i sin yrkesprofession och underlätta samarbetet mellan olika professioner i skolan. Allt detta kommer i slutändan eleverna till gagn, säger Kim Nybble.

Men det var inte lätt att hitta en utbildningsarrangör som kunde ta på sig ett så stort uppdrag, berättar Therese Herrman som är HR-konsult på kompetensförsörjningsenheten och den som har hållit i trådarna kring hela insatsen. – Vi höll nog på med upphandlingen i ett halvår innan vi hittade rätt.

"Med Lärarfortbildning AB har det fungerat oerhört bra, man har varit lyhörd för våra behov och flexibel redan från start, säger hon."

Deltagarna har fått möta fyra olika utbildare som behandlat områden som skolans styrdokument, hjärnans inlärningsprocesser, verktyg för att öka elevers motivation, kommunikationshjälpmedel samt lågaffektivt bemötande. Utbildningen har gått i perioder om en vecka i taget med paus på två veckor emellan då deltagarna har jobbat som vanligt.

– Vid varje uppehåll har jag längtat tills det är dags att gå kursen igen. Jag tror det har att göra med att samtliga utbildare har varit så engagerade och att undervisningen byggt på så många praktiska erfarenheter. Jag har verkligen känt igen allt vi har pratat om från min yrkesvardag, säger elevassistent Paula Löfkvist.

Susanne Weiner Ahlström som är kvalitetschef på Lärarfortbildning och den som i samarbete med Malmö stad har satt ihop hela utbildningen förklarar att det är ett högst medvetet upplägg. 

"Vi vill att övningarna som deltagarna gör under utbildningen ska ge inspiration till hur de själva kan jobba med sina elever."

Därför är det många praktiska inslag, korvstoppning hör inte hit, säger hon.

I dag är det avslutningsdags för Paula Löfkvist och hennes tjugotal kurskamrater. De har samlats i ett tomt klassrum på Rådmansvångskolan för sitt sista utbildningstillfälle. Efter ett inledande litteraturseminarium i klassrummet om en av böckerna de har läst, sprids alla ut i korridoren utanför. Det är dags för en så kallad bild-promenad, på väggarna sitter bilder och citat hämtade från kursens föreläsningar uppklistrade.
– Bildpromenaden kan på ett hjärnsmart sätt repetera utbildningens innehåll, den kodar helt enkelt in kunskaper på ett effektivt sätt och kan för många fungera bättre än exempelvis ett förhör i klassrummet, förklarar Susanne Weiner Ahlström.

Efter bildpromenaden gör hon och HR-konsult Therese Herrman sig redo för en ceremoni med tårta och utdelning av kursintyg. De är noga med att enbart de som verkligen har tillgodogjort sig hela kursen får intyget, så att det hela inte ska urvattnas. 

"Kursintyget är en värdehandling och ett bevis på att man verkligen höjt sin kunskap." 

De som på grund av sjukdom eller annat har missat delar av kursen kommer nu få möjlighet att komplettera vid ett uppsamlingstillfälle som Lärarfortbildning AB kommer att ge oss.

Till kollegor i andra kommuner säger jag bara: vänta inte på någonting, utan bara se till att göra en sådan här insats! säger Therese Herrman.
Jag vill ge en eloge till Malmö stad som satsar så stort på oss elevassistenter. Vi har verkligen ett svårt och utmanande jobb som kräver fördjupad kunskap. Min enda förhoppning nu är att även lärarna ska få gå något liknande, nu kan jag ibland känna att vi har fått mer verktyg än vad de har.
Eugén Adinéus, Sakuraskolan
Jag har jobbat inom särskolan i 20 år men ändå upplevt att jag lärt mig jättemycket genom kursen. Dessutom har jag fått bekräftelse och uppmuntran. Samtliga fortbildare har varit så engagerade, kunnat anpassa upplägg och möta oss där vi är. Det har känts som om jag har ätit en smaskig gräddbakelse hela dagen varenda gång vi har setts.
Yvonne Ploug, Videdalskolan

Så funkar uppdragsfortbildning

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti