Intervju med Charlotta Granath och Emelie Hahn

När vi tog fram programmet till konferensen Undervisningsstrategier passade vi på att intervjua två av våra föreläsare. 

Läs om varför Charlotta Granath och Emelie Hahn tycker att lärare ska delta på den här konferensen och vad de tycker att framgångsrik undervisning är.

Hallå där!

Varför tycker ni att lärare ska delta på den här konferensen?

Först och främst vill vi lyfta fram den stora bredd som finns på denna konferens. Det viktigt med påfyllnad och att vi lärare får möjlighet att diskutera skolutveckling kollegialt. Titeln på konferensen, vägen från forskning till framgångsrik undervisning, sammanfattar på ett bra sätt varför lärare bör delta. Vi behöver ha koll på och ta del av aktuell forskning och denna konferens har ett program väl anpassat för lärande.

 En framgångsrik undervisning bottnar i didaktiska överväganden, medvetenhet och mod att våga prova olika arbetssätt och metoder. Under vårt pass, “Varierande metoder och undervisningsformer i fysiska och digitala klassrum - för att stärka språklig och kulturell kompetens” bjuder vi på detta. Vi lyfter undervisningsexempel och projekt som ger mycket goda resultat och som även ökar elevernas motivation och skapar engagemang. 

Föreläsningarna på konferensen är fristående men har ändå en röd tråd. De bygger på effektiva undervisningsstrategier och att eleverna ska lära för att ha nytta av det. I grund och botten handlar det om att skapa meningsfullhet och förutom att bjuda på flera exempel själva ser vi fram emot att ta del av de andra programpunkterna. För att skapa meningsfullhet behövs olika aspekter kring en undervisning av hög kvalitet och detta tycker vi att konferensen fångar. Programinnehållet talar för att utveckla lärares undervisning i och med att den både möjliggör att ta del av forskning och av lärares beprövade erfarenheter. 

 

Vad är framgångsrik undervisning?

Framgångsrik undervisning kan vara så mycket och det finns flera recept på detta som kan skilja sig åt. Vi har hittat nycklar som fungerar och som har lett och leder till goda resultat. Detta hantverk, vår undervisning, har utvecklats under lång tid och utvecklas fortlöpande. Vi bygger båda vår undervisning på vetenskaplig grund. Charlotta undervisar på lärarutbildningen och tar del av forskning kontinuerligt, Emelie läser parallellt med sin undervisning även en uppdragsutbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på avancerad nivå på Uppsala universitet.  Vi tar båda emot lärarstudenter för att hålla oss uppdaterade med den senaste lärarutbildningen samt litteratur. Studenter ställer frågor där vi tvingas syna vår egen undervisning, reflektera över varför vi gör som vi gör och sätta ord på detta. Planering och diskussion med kollegor är a och o. Avstämning och reflektion tillsammans med elever likaså. 

Något som vi båda sett och upplevt är vikten av möten med autentiska mottagare och dess betydelse för undervisningen. Vi tar del av aktuella händelser och tar in omvärlden i våra klassrum. Detta ger förtroende från våra elever då vi varierar metoder och arbetar aktivt med att förbereda eleverna för att kunna leva som samhällsmedborgare, medvetna om olika valmöjligheter, rättigheter och skyldigheter. Litteratur, studiebesök, politiska debatter, digitala resor runt om i världen där eleverna är aktiva medskapare är en del av undervisningen. Ordning, struktur och tydlighet en annan. I mötet med våra elever visar vi glädje.

 Vi har en utmanande undervisning och ger våra elever chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Som lärare behövs en lyhördhet, vilken grupp har jag framför mig och vilken typ av lärare måste jag vara här och nu. Vår breda repertoar för att kunna möta detta har byggts upp tillsammans med elever och kollegor under många års tid. Därför vill vi trycka på vikten av att låta det ta tid. I klassrummet är du ofta ensam med dina elever, här gäller det att bygga hållbart och tillsammans med dina elever. Kom överens om vilka regler och vilken struktur som ska gälla. Diskutera förväntningar och förklara att du som lärare är där för att möjliggöra för eleverna att nå så långt de bara kan. Diskutera med kollegor, på den egna skolan, nationellt och globalt, planera och lär av och med varandra. Delta på fortbildning, liknande denna konferens där både forskning och beprövad erfarenhet är i fokus.